دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٩٢٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣٦
لایک
لایک
٩١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

فرصتی را برای نسلی فراهم می کند تا اقدامات مبتنی بر انتخاب را بوجود بیاورند

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

احیا کردن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

بزرگ کردن، به شهرت رساندن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
١

به کار گرفتن، استفاده کردن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

ارزش خالص

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.