برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی افراسیابی

علی افراسیابی [ Ali "AA360c" Afrasiabi ]
[ A mind sharper than any blade ]

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 منبع تغذیه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

52 مقارن شدن ، هم پوشانی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

53 عواقب و نتایج ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

54 در فیزیک : چهار قطبی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

55 در فیزیک : هشت قطبی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

56 در فیزیک : شش قطبی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

57 در فیزیک شتابدهنده ها به معنی : تصحیح میدان ، جبران میدان ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

58 این کلمه یک قید است به معنی ( کیفیت رنگ مستقل از روشنایی) ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

59 اپتیک پرتو های خطی ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

60 مختصات همراه ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

61 در فیزیک نجوم و کیهان شناسی به معنی " همراه " است . بطور مثال comoving distance به معنی فاصله ی همراه است. ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

62 در کیهان شناسی به معنی " فاصله ی همراه " است. ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

63 یه عبارته بادو معنی نزدیک به هم :
1- کارم دیگه تمومه !
2- وقتی کاری یا استفاده از چیزی رو به اتمام میرسونید !
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

64 در فیزیک به معنی " انباشت " در بعضی جاها استفاده میشه ! ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

65 در فیزیک به معنی " ضریب انباشت " هستش ! ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

66 محتمل ترین ، بیشترین احتمال ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

67 تپش ، ضربه ، خرد کردن ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

68 معنی پیش فرض نادرسته ! در فیزیک به معنی " جایگزیده " است. به معنی اینه که چیزی در یک محدوده ی خاص محصور و محدود باشد . ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

69 تقلا ، سعی و کوشش ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

70 میرانا یه اسمه به معنی : شگفت انگیز ، خارق العاده ، صلح ، خوشبخت ، کامیاب ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

71 تقدیم کردن به ، اهدا کردن به ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

72 تقدیم به تو ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

73 در فیزیک به معنی " پس پراکندگی " است ! ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

74 رشد ، توسعه یا بسط چیزی ١٣٩٦/٠٩/١١
|

75 come across یک phrasal verb هستش به معنی پیدا کردن ! برای مثال :
when your kitten comes across your paper cranes and makes one drop.
یعنی : و ...
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

76 این عبارت یه phrasal verb هست، phrasal verb یعنی عبارتی که ترجمه ی تحت الفظی اون کاملا اشتباهه و مغایر با اصل معنی اونه ! برای مثال همین عبارت look d ... ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

77 مخفف کلمه ی Intensive care unit به معنی بخش مراقبت های ویژه ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

78 مخخف کلمه ی فریم در ثانیه،FPS = Frame Per Second نشان دهنده تعداد فریم های یک تصویر در یک ثانیه است.همانطور که میدانید هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ... ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

79 DPS در بازی های کامپیوتری مخفف میزان اسیب ، تخریب یا ضربه در ثانیه، DPS = Damage Per Second ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

80 این یه اصطلاحه و زمانی ازش استفاده میشه که شما به زودی به چیزی دست پیدا میکنید یا بزودی برای شما اتفاق می افته! به معنی در مسیر چیزی بودن ! برای مثال ... ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

81 نگاهی که به سمت پایین باشه رو با این عبارت بیان میکنند !یکی از بیشترین استفاده های این عبارت برای زمانیه که شخص به ساعتش نگاه میکنه ! برای مثال :
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

82 وایسا و با من روبرو شو ،وایسا و با من مقابله کن، ( معنی عامیانه : اگه مردی وایسا ) ! عبارتیه که بیشتر برای به مبارزه کشیدن دیگری استفاده میشه ! ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

83 معنی پیشفرض اشتباهه چون این عبارت یه Phrasal Verb هستش ! به معنی تسلیم نشو ، منصرف نشو ، کنار نکش ، کم نیار ! ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

84 مخفف کلمه ی area of effect هست، به معنی منطقه ی تحت تاثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

85 بوضوح ، واضح است که ، روشن و مبرهن است که ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

86 ترجمه ی پیش فرض نادرسته ! یه اصطلاحه که یجور حس و حاله به معنی نگران و مضطرب بودن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

87 به معنی یک شخص با استعداد ، نابغه ، برای مثال :
a young blind whiz
یه جوان نابینای نابغه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

88 یه اصطلاحه به معنی تفاوت های زیاد و عمیق ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

89 ترجمه ای که بطور پیش فرض شده نادرسته چون این عبارت یه phrasal verb هستش ! معنی : منحرف کردن ، برهم زدن تمرکز ! هم ارز با عبارته : become distracted o ... ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

90 این عبارتی نیست که بشه تک تک معنی کرد، یه phrasal verb هستش به این معنی که یه معنی جدا از ترجمه ی تک تکشون میده و اونم اینه : تشکیل تیم دادن، تیم درس ... ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

91 هر چند مترادف با کلمه ی think به معنای فکر کردن هست ولی صحیح ترش اینه که به معنای تفکر عمیق و جدی روی چیزی هست ، به عبارت دیگه شدت فعل از think بیشت ... ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

92 یعنی نگاهی که اون به من انداخت. برای مثال :
I'll never forget the look he gave me
یعنی : من هرگز اون نگاهی که به من انداخت رو فراموش نخواهم کرد ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

93 این اصطلاح به معنی عدم توجه به گذر زمانه ، هم ارز با این عبارته : didn't pay attention to the time ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

94 معمولا این کلمه به معنا ی چیزی به اب انداختن هستش، با این حال یک معنی جالبه دیگه هم میده که هر چند معنیش نزدیک به همین هاست ولی متفاوته. برای مثال :< ... ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

95 به دسته ای از تفنگ ها اطلاق میشه که دارای دقت و قدرت بسیار بالایی هستند و دارای دوربین های پیشرفته اند. معمولا تک تیرانداز ها ازین دسته استفاده میکنن ... ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

96 به معنی احمقانه و ابلهانه است ! بطور مثال :
no question is foolish, but some answers are
یعنی : هیچ سوالی احمقانه نیست، اما بعضی جواب ها اینگ ...
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

97 در فیزیک کوانتمی Quantum entanglement به معنی در هم تنیدگی کوانتمی است. ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

98 در فیزیک به معنی اصل موضوعه است. یعنی تمام فرمالیسم ریاضی و فیزیک یک نظریه برین اصول استوار هستند ! بطور مثال اصول موضوعه در نسبیت جناب انیشتین دو ت ... ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

99 تابع لانجوین ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

100 دینامیک لانجوین ١٣٩٦/٠٨/١٩
|