برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیانا عزیزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این کلمه یعنی چی ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 کیانا اسم زیبایی است و به معنای ملکه سرزمین ها است و اسم اصیل ایرانی هست ولی بعضی ها می گویند اسم کیانا به معنی طبیعت است اما اینطور نیست ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

3 معنی اسم کیانا ملکه سرزمین ها هست ولی بعضی ها میگن طبیعت اما اسم‌کیانا یک اسم اصیل ایرانی هست و معنی درست آن ملکه سرزمین ها است و طبیعت نیست💖 ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|