دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٩٧٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢١٠
لایک
لایک
٢,٠٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

"په ره سیلکه" در کوردی به "پرستو" میگویند"په ره سیلکه"

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

kche در زبان کوردی برای صدازدن دختر می گویند "کچه" یعنی دختره

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

به ژن کوردی به معنای قد وبالا به ژن ریک:قد و بالا ی زیبا و متناسب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

"سَرین" در کوردی به معنای" بالش، محل استراحت" است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

در کوردی به معنای "کوچه ، محله" است

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.