برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هه نار

هه نار کیژی کوردم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 zin
معشوقه کاکه مه م
یعنی زیبا
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

2 هیرش
نام پسرانه کوردی
معنای حمله ،هجوم
هیرش گیر:جنگجو
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

3 نام پسرانه کوردی
با رشه ی " ژیر"
ژیر یعنی عاقل و فهمیده
ژیکو یعنی انسان عاقل ،باهوش و فهمیده
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

4 حسن زیرک ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

5 halwada
در کوردی یعنی" کسی که اواره باشد،بی خانه"
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

6 وه ره چاو لیبکه
ئه و کچه که پرچی تا ئه ژنو بو
ئه و کچه که له خه یالی تودا
هه ر ،ده م به پیکه نین بو
ئه و کچه که ته نیاهیوای ،بینینی تو ...
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

7 خه م:غم
خه مین :غمگین
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

8 در کوردی به "موی سر،کمند " ، "پرچ" میگویند
در واقع همان پرچم است (مخفف شده ی پرچم است) که در کوردی یعنی موی سر
پرچن:گیسو کمند
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

9 در کوردی به "باغ" میگویند "باخ" ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

10 در کوردی به "بچه گوسفند" ، "به رخ" میگویند
barx
"به رخه" نیز میگویند
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

11 zhikala
" ژیکه له" در کوردی برای بیان کردن زیبایی و شیرین بودن کسی بکار میرود
در واقع اندام زیبا و کمی ریزه میزه را میگویند
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

12 در کوردی به "رنگین کمان" ،"کولکه زیرینه" میگویند ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

13 gsht
تلفظ ان بدون خواندن هیچ مصوتی است
در کوردی یعنی"همه ،کل"
گشتیان:همه انها
البته معنای دیگر آن "اهنگ شاد برای هلپرکه "است
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

14 zalam
در بادینی معنای " مرد" را دارد
اما در سورانی به معنای "بزرگ،درشت" است
"زل" نیز همان معنای "بزرگ" را میدهد و مخفف شده ی "زه لام" است
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

15 lash
در کوردی به معنای"بدن" است
معمولا همراه واژه ی " لار" می اید، که هر دو با هم معنای "اندام و بدن " را میدهند
له ش و لار:اندام ،بدن
له ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

16 در کوردی معنای "جوان" دارد ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

17 نام دخترانه
یک درخت بلند قامت با برگهای پهن است
در زبان کوردی برای اشاره به قدوقامت بلند بکار میرود
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

18 سنور
نام دخترانه کوردی
معنای:مرز،محدودیت
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

19 حسن زیرک ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

20 هلگورد
نام پسرانه کوردی بسیار زیبا(در ثبت احوال به ثبت نمیرسونن)
به معنی" بهترین پیشوا و نشان دهنده راه" است
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

21 اسم کوردی پسرلنه
بامعنای"فقیر،درویش"
هه ژاری:فقیری،تهی دستی
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

22 به معنای "حادثه و رویداد یا رخداد" است ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

23 در کوردی سورانی معنای:خبر را دارد
در هرکی یعنی :دوست و اشنا
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

24 در کوردی یعنی :دلفریب
dlrfen
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

25 در کوردی سرمه را (کل:kl) می گویند
کلی له چاوان ده کا:چشماشو سرمه میزنه
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

26 chol
در کوردی یعنی"جایی که خلوت باشد وکسی در آن نباشد"
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

27 کوردی
معنای:آینده
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

28 کوردی
معنای:گذشته
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

29 la mezha
کوردی
یعنی"خیلی وقت است"
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

30 در کوردی یعنی "تاریخ" ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

31 ماموستا در کوردی به اشخاص متفاوت اطلاق میشود
معلم،مُلای دینی،استاد،و کسی که در یک حرفه خیلی وارد باشد
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

32 در کوردی یعنی:کج
سروین لار:روسری کج بسته شده
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

33 در کوردی به معنی"دقیقه" است ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

34 chrka
در کوردی به معنی "ثانیه" است
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

35 در کوردی به "زمان و وقت" ، "کات" میگویند
کاتم نیه:وقت ندارم
کات :سات
سات:وقت
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

36 brya
کوردی معنای:ای کاش
معادل دیگر:خوزگه
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

37 "گه ده" یا "گه یه"
در کوردی معنای "معده" دارد
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

38 در کوردی" رنگ سبز" را "سه وز" میگویند ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

39 کوردی
به معنای"جواب،پاسخ" است
وه لامم ده وه:جوابمو بده
وه لام دانه وه:جواب دادن
وه لام ده ر:پاسخگو
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

40 rawastan
به معنای "ایستادن" است
معنای دیگر ان"منتظر بودن" است
راوه ستاوم:ایستادم
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

41 bon
کوردی
به معنای"بو،عطر" است
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

42 }ده رگا" یا "ده رکه"
در کوردی به معنای"در،دروازه" است
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

43 در کوردی یعنی:عدس
نیسکیک:کمی،یه کم
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

44 naxte
یعنی"کمی(چه برای زمان،چه برای شیء)"
توزیک:نه ختی
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

45 کوردی
چاو:چشم
جوان:زیبا
معنا:کسی که چشم های زیبا دارد،چشم قشنگ
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

46 اسم دخترانه کوردی
رو:رو
مانگ:ماه
رومانگ:ماه چهره
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

47 در کوردی به معنای "حرف ،سخن" است
قسه کردن:حرف زدن،صحبت کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

48 kz
در کوردی به معنای"لاغر" است
با "لاواز" می اید
لاواز:لاغر ،ضعیف
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

49 در کوردی به معنای "زنده "است
زینو هم میگویند
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

50 در کوردی "هر موجود زنده" را "بونه وه ر" میگویند ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|