برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هه نار

هه نار کیژی کوردم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 "په ره سیلکه"
در کوردی به "پرستو" میگویند"په ره سیلکه"
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

2 kche
در زبان کوردی برای صدازدن دختر می گویند "کچه"
یعنی دختره
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

3 به ژن
کوردی
به معنای قد وبالا
به ژن ریک:قد و بالا ی زیبا و متناسب
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

4 "سَرین" در کوردی به معنای" بالش،محل استراحت" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

5 در کوردی به معنای "کوچه ،محله" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

6 "گه ره ک" در کوردی یعنی "محله" ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

7 هه ناسه
نام دخترانه کوردی
به معنای"نفس"
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

8 "قیت" در زبان کوردی به معنای "برجسته،بلند شده" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

9 در کوردی به معنای"دسته(برای گُل)" است
چه پکی گول:یک دسته گل
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

10 "جیاواز در کوردی به معنای "متفاوت،خاص" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

11 یک واژه کوردی
به معنای"قشنگ،مناسب" است
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

12 shlapata
در کوردی به معنای "شلخته،نامرتب و بی نظم" است
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

13 در کوردی یعنی "بابا، پدر"
"باوک" هم میگویند
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

14 چلک در زبان کوردی به معنای " آلودگی،چرک " است
چلکن: آلوده ،کثیف،چرکین
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

15 نام کوردی دخترانه
به معنای "پژمرده،بی روح"
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

16 kwer
در زبان کوردی به "کور،نابینا" میگویند"کویر یا چور"
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

17 کورپه در کوردی به معنای " نوزاد" است
همچنین اشاره به دوست داشتن و عزیز بودن دارد
"کورپه له" هم میگویند
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

18 در کوردی به معنای "ناحیه ،منطقه" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

19 نه شمیل
نام دخترانه کوردی
با معنای "زیبا،رعنا،ظریف"
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

20 کوردی
به معنای "منشا،سرچشمه" است
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

21 shewandn
در کوردی به معنای"ویران کردن ،آشوب کردن و وضع را خراب کردن" است
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

22 وینه در کوردی معنای "تصویر،عکس" را دارد
معنای دیگر آن "نمونه،مثلِ" دارد
به وینه ی:مانندِ ،مثلِ،نمونه ی
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

23 واژه "مال " در کوردی به معنای "خانه" می اید
واژه "ئاوا" در اینجا معنای" آباد" را میدهد
و در کل واژه "مالئاوایی" به معنای "خداحافظی" است
مالئ ...
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

24 در کوردی واژه ترخان به معنای" آماده سازی،در دسترس" است ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

25 ساریا ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

26 ژیکو:عاقل،فهمیده ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

27 شانس چیزیه که ما نداریم ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

28 یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت
ای زنده و پایدار وای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

29 در کوردی یعنی :سوسک
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

30 اصلا عشقی وجود نداره تا بخوای توش شکست بخوری
اینا همش خرافاته
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

31 تومار در کوردی به معنای"ثبت" است
تومار کردن:ثبت کردن
تومار کراو:ثبت شده
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

32 xana
در کوردی یعنی:حنا
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

33 در کوردی به "پسر " میگویند"کور" ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

34 در کوردی به "النگو" میگیم "بازنه" ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

35 در کوردی به "گوشواره" گواره میگویند ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

36 esta
در کوردی معنای"الآن،زمان حال" را دارد
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

37 mabast
کوردی
به معنای" هدف،منظور و قصد" است
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

38 shno
نام دخترانه کوردی
همان شهر "اشنویه "است که در کوردی میشه"شنو"
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

39 "راو"در کوردی معنای "شکار" را دارد
راوچی:شکارچی
راو کردن:شکار کردن
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

40 سلام اقای رضا
اون ضرب المثل درستش اینه:مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه
نچیر یعنی :شکار
نچیروان یعنی:شکارچی
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

41 sew
سٍو
در کوردی یعنی:سیب
سیوه:نام دخترانه با همان معنای سیب
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

42 " ئه تو" یا "تو"
در کوردی یعنی: تو
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

43 نام کوردی دخترانه
به معنای" ملکه ی زیبایی"
شاه:شاه
جوان:زیبا
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

44 در کوردی یعنی "شوخی،مزاح"
"فشه" نیز همان معنای شوخی را میدهد
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

45 روت
در کوردی یعنی "چیزیا جایی که خالی از یک چیز مخصوص باشد"
یعنی:لخت،بی مو
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

46 کوردای بوکان به "بینی" میگویند لوت
اما ما به" لب "میگیم لوت
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

47 خودمون به "دماغ،بینی" میگوییم:دم
ولی بوکانی ها به دهان می گویند"ده م"
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

48 زه رده خه نه
در کوردی یعنی "لبخند"
خه نه:خه نده:خنده
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

49 mlwanka
مل :گردن
ملوانکه:گردنبند
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

50 در کوردی "تب وتاب و بیقراری عاشقانه" را "تاوله و هوبه" می گویند ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|