نوید

/navid/

مترادف نوید: بشارت، خبرخوش، مژده
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

annunciation, promise, proposition, glad tidings

مترادف ها

promise (اسم)
پیمان، عهد، وعده، قول، عهده، میثاق، نوید

فرهنگ اسم ها

اسم: نوید (پسر) (فارسی) (تلفظ: na (o) vid) (فارسی: نويد) (انگلیسی: navid)
معنی: خبر خوش، مژده، وعده نیک، وعده ی نیک و خوش، سخن امیدوار کننده، ( در قدیم ) وعده ی دعوت به مهمانی، مقابلِ خرام
برچسب ها: اسم، اسم با ن، اسم پسر، اسم فارسی

لغت نامه دهخدا

نوید. [ ن ُ ] ( اِ ) خبر خوش. ( رشیدی ) ( جهانگیری ) ( برهان قاطع ) ( غیاث اللغات ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). مژده. ( اوبهی ) ( برهان قاطع ). مژدگانی. هرچیز که سبب خوشحالی شود. ( برهان قاطع ). مژده دادن به هر چیزی که باشد. ( فرهنگ خطی ). خوش خبری. بشارت. هرچیز که خوشحالی آورد. ( ناظم الاطباء ) :
جوینده را نویدی خواهنده را امیدی
درمانده را نجاتی درویش را نوائی.
فرخی.
توئی گفت از ایزد دلم را امید
هم از بخت تو فرخی را نوید.
اسدی.
به گوش هوش من آمد ندای اهل بهشت
نصیب نفس من آمد نوید ملک بقا.
خاقانی.
برگ زرد ریش و آن موی سپید
بهر عقل پخته می آرد نوید.
مولوی.
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک
بدین نوید که باد سحرگهی آورد.
حافظ.
بیا که رایت منصور پادشاه رسید
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید.
حافظ.
|| وعد. وعده. ( یادداشت مؤلف ) : نویدی است که داده اید به برانگیختن و ثواب دادن بر طاعت و عقوبت کردن بر معصیت. ( تفسیر کمبریج ، بنیاد، ج 1 ص 135 ). نوید خدای تعالی حق است برانگیختن و شمار کردن بر شما. ( تفسیر کمبریج ، بنیاد، ج 1 ص 608 ). || وعده دادن بود بخیر. ( حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی ). چنان باشد که کسی را به امید کنند. ( لغت فرس ص 117 ). امیدوارگردانیدن و وعده کردن به خدمات دیوانی و کارهای بزرگ و با نفع و فائده. ( برهان قاطع ). وعده به کارهای بزرگ با نفع و سودمند. ( ناظم الاطباء ). وعده نیک. ( فرهنگ فارسی معین ). وعده خوش :
به چیزی که دادی دلم را نوید
همی بازخواهد نویدم امید.
فردوسی.
از لب تو مرمرا هزار نوید است
وز سر زلفت هزار گونه زلیفن.
فرخی.
شیرین تر از امیدی وندر دلم نویدی
نیکوتر از هوائی وندر دلم هوائی.
فرخی.
گفتی بجانب تو فرستم نوید قتل
تا زنده باشم از تو همین بس نوید من.
آصفی ( از آنندراج ).
- نوید و خرام ؛ وعده و ایفاء وعد. وعده کردن و به وعده وفا کردن. و رجوع به خرام شود :
بگویش که من با نوید وخرام
بگسترد خواهم یکی تازه دام.
فردوسی.
بدو باشد ایرانیان را امید
از او پهلوان را خرام و نوید.
فردوسی.
بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

مژده، خبرخوش، مژدگانی، بشارت
( اسم ) ۱ - خبر خوش مژده بشارت . ۲ - وعد. نیک : (( و بنوید عاطفت مفتخر و مستظهر ساخته و خلعت پوشانید... ) ) ( ظفر نام. یزدی . چا. امیرکبیر ۳ ) ۳۶۶ : ۲ - بشارت دادن بضیافت دعوت بهمانی : مقابل خرام .
نور الدین دهلوی متخلص به نوید یا نویدی از پارسی گویان قرن دوازدهم هندوستان و از مقربان عمده الملک امیر خان بهادر است . در اواسط قرن دوازهم در گذشته است .

فرهنگ معین

(نَ ) (اِ. ) ۱ - خبر خوش ، بشارت . ۲ - وعدة نیک .

فرهنگ عمید

مژده، بشارت، خبر خوش، مژدگانی.

دانشنامه عمومی

نوید (روستا). نوید (در عربی: النَوید ) نام روستایی است در دهستان الُمحابشة از توابع استان حَجّه در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
جمعیت آن (۸۰ ) نفر (۹ خانوار) می باشد.

نوید (ماهواره). ماهواره نوید علم و صنعت که به اختصار ماهواره نوید نیز نامیده می شود، سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی و نخستین ماهواره ساخت مرکز تحقیقات ماهواره ای دانشگاه علم و صنعت است که در ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ مصادف با روز فناوری فضایی رونمایی شده بود. مأموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر ۷۵۰ متر مبتنی بر روش جاروبی و به صورت تک باند است ماهواره نوید علم و صنعت در ساعت سه و نیم بامداد(به وقت محلی) روز جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

فارسی به عربی

وعد

پیشنهاد کاربران

خبر - اخبار - آگهی - آگاهی دادن - هر آگهی تازه و نو - مطلق خبر
این واژه از دو بخش نو ( nava ) در اوستایی به مینای نو و تازه و وید ( vaedha ) اوستایی به مینای دانستن و آگاهانیدن ساخته شده و روی هم مینای خبر نو - آگاهی نو - دانایی نو میدهد
ار این واژه میتوان فعل هم ساخت مانند نویستن یا نویسدن به معنای نوید و خبر
واژگان پیشنهادی نوین با این ریشگواژه :
نویدار ( مخبر - کسی که همیشه خبررسانی میکند - خبررسان - اخبارگو )
نویدگو ( اخبار گو )
نویده ( خبر - مطلق خبر )
نویست ( خبر - مطلق خبر ) ‎[ این واژه همانندی بیهمتایی با نوستی روسی به همین معنا دارد ]
نویستار ( خبررساندن - خبر - اخبار )
نویدمان - نویداری - نویستاری - نویدنده - نویدبر - نویدگار
صرف :
می نویدم - می نویدی - می نویدد - می نویدیم - می نویدید - می نویدند
نویستم - نویستی - نوست - نویستیم - نویستید - نوستند
پدر من نظامی بود، روزی که من متولد شدم یکی از سربازان پدرم خدمت پدرم حاضر شده و گفته جناب سروان نوید بده
تلفن زدن و گفتن پسر شما بدنیا آمد
پدرم نام مرا به دلیل این خبر "نوید" میگذارد
روح پدرم شاد سه ماه پیش بدلیل عوارض بمبهای شیمیایی عراق در سن شصت سالگی از دنیا رفتن
عشق حقیقی
مژده. . بشارت. . معنی خبر امیدبخش. . خب مسرت بخش
اسم پسرم رو نوید گذاشتم چون از بچه گی به این اسم علاقه داشتم کوتاه، مختصر و مفید
سفت خودم که نام بنده میباشد ( اگاهی - علم - دانش - پیشرفت )
نوید: خبرخوش وشادی آور
خبر از نوع شادی و مژده گونه
( اسم خودم ) خبر خوب
نوید : مژده
خبر خوش و قدرت دهنده
نوید یعنی خبر خوش اما هموطنان نوید افکاری را فراموش نکنیم قهرمانی که اعدام شد ولی همیشه زنده خواهد بود و روزی انتقامش را از این حکومت فاسد میگیریم و خبر شهادت نوید افکاری بدست ضحاک زمانه خبر خوشی نبود.
نوید:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " نوید" می نویسد : ( ( نوید در پهلوی در ریخت نوه niwē بکار می رفته است . می تواند بو که " ن" در آن ، پیشاوند باشد . م. ک . کزازی آن را بر آمده از ستاک وئد waēd در اوستایی می انگارد ، به معنی " ستودن " . نوستن niwistan در پهلوی با بن اکنون نوی niwēy به معنی خبر دادن است . ) )
( ( بسی کردشان نیز فرخ اومید
بسی دادشان مهتری را نوید ) )
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 305. )

مژده و بشارت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما