برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1426 100 1

چگالی

/CegAli/

مترادف چگالی: تکاثف، غلظت

معنی چگالی در لغت نامه دهخدا

چگالی. [ چ َ ] (حامص ) حالت و چگونگی چگال. تکاثف. رجوع به چگال و تکاثف شود.

معنی چگالی به فارسی

چگالی
( صفت اسم ) تکاثف .
[density] [شیمی، مهندسی بسپار] مقدار کل یک ماده در واحد حجم
[optical density] [فیزیک] معیاری برای تراگسیل نور از محیط
[probability density] [فیزیک] مقدار حاصل ضرب تابع موج و تابع مزدوج یک ذره در یک نقطه
[electron density] [شیمی] تعداد الکترون موجود در حجم واحد
[caloric density, energy density] [تغذیه] انرژی موجود در غذا برحسب کالری یا ژول در واحد وزن غذا
[potential density] [علوم جَوّ] چگالی بسته هوا هنگامی که به صورت بی دررو به تراز استاندارد 1000 هکتوپاسکال رسانده شود
[water vapour density, vapour density] [علوم جَوّ] ← رطوبت مطلق
[body density] [تغذیه] نسبت جِرم بدن به حجم آن
[posterior density, a posteriori density] [آمار، ریاضی] ضابطه ای ریاضی که توزیع احتمال شرطی یک پارامتر مربوط به متغیری تصادفی را به شرط مشاهدۀ مقداری خاص از آن متغیر توصیف کند
[prior density, a priori density] [آمار، ریاضی] تابع چگالی احتمال پارامتر که باورها و اطلاعات پیشین دربارۀ پارامتر را خلاصه و توصیف کند
[diffuse transmission density] [فیزیک] چگالی نور تراگسیلیده که با اندازه گیری شار نور گذرنده از صف ...

معنی چگالی در فرهنگ فارسی عمید

وسیله ای که با آن درجۀ غلیظ بودن مایعات را می سنجند، هیدرومتر.

چگالی در دانشنامه ویکی پدیا

چگالی
چِگالی (به انگلیسی: Density) یا دانسیته یک ماده، جرم آن به ازای حجم واحد است. آن را با علامت اختصاری ρ (رو) نشان می دهند که از رابطه ρ=m/V به دست می آید؛ ρ چگالی، m جرم جسم و V حجم جسم است.
کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m³)
چگالی و وزن مخصوص تفاوت دارند. چگالی، جرمِ حجم واحد است، اما وزن مخصوص، وزنِ حجم واحد است.
چگالی یک ماده با تغییر دما و فشار تغییر می کند. این تغییرات معمولاً برای جامدات و مایعات کوچک بوده ولی برای گازها بسیار بزرگ است. افزایش فشار بر روی یک جسم باعث کاهش حجم آن شده و در نتیجه باعث افزایش چگالی می شود. افزایش دمای یک ماده باعث افزایش حجم (به جز در چند مورد استثنا) و در نتیجه کاهش چگالی آن می شود. در بسیاری از سیالات، گرمایش قسمت پایین ظرف سیال، به دلیل کاهش چگالی قسمت گرم شده، باعث ایجاد جریان همرفتی از پایین به بالا می شود.
معکوس چگالی یک ماده معمولاً حجم مخصوص خوانده می شود و معمولاً در ترمودینامیک کاربرد دارد. چگالی یک خاصیت شدتی است چرا که افزایش مقدار یک ماده باعث افزایش جرم آن می شود؛ نه چگالی.
چگالی الکترونی (به انگلیسی: Electron density) اندازه گیری احتمال بودن یک الکترون در یک مکان ویژه است. در مولکول ها، نواحی با چگالی الکترونی معمولاً در اطراف اتم، و باندهای آن است.
آرایش الکترونی
اوربیتال اتمی
چگالی بار الکتریکی
در سیستم های د-موضعی یا مزدوج، مانند فنل، بنزین و ترکیباتی مانند هموگلوبین و کلروفیل، چگالی الکترونی م ی منطقه را پوشش می دهد منطقه کل، به عنوان مثال، در بنزین آن ها را در بالا و پایین حلقه مسطح آن ها را می توان یافت. این است که گاهی اوقات به صورت ترسیم هندسی به صورت یک سری از متناوب های یکتایی و دوتایی نشان داده می شوند. در مورد فنل، بنزین، یک دایره در داخل یک شش ضلعی را نشان می دهند ی -د موضعی بودن طبیعت ترکیب است. این زیر نشان داده شده:
چگالی انرژی (انگلیسی: Energy density) به مقدار انرژی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

چگالی در دانشنامه آزاد پارسی

چِگالی (density)
چِگالی
مقیاسی برای فشردگی ماده. این کمیت برابر جرم ماده در واحد حجم است و برحسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می شود. چگالی کمیتی غیربرداری است. میانگین چگالیِ D، برای ماده ای به جرم m و حجم v از این رابطه به دست می آید:(فرمول ۱)
فرمول ۱:
چگالی نسبی نسبت چگالی مادۀ موردنظر به چگالی آب در چهار درجۀ سانتی گراد است. در عکاسی، به درجۀ کدری نگاتیو چگالی می گویند. در الکتریسیته، چگالی جریان مقدار جریانی است که از سطح مقطع واحد رسانا عبور می کند و معمولاً برحسب آمپر بر سانتی متر مربع بیان می شود.

ارتباط محتوایی با چگالی

معنی چگالی به انگلیسی

density (اسم)
انبوهی ، تراکم ، سیری ، ستبری ، غلظت ، چگالی ، ضخامت ، سفتی

چگالی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
چگالی. (علوم فیزیک و شیمی) مقدار کل یک ماده در واحد حجم. مترادف این واژه در زبان انگلیسی «density» است. (منبع: واژه نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
باران
وزن یا جرم. سنگینی
فریبرز باغشمالی
مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است. به عبارتي نسبت جرم است به حجم. يکاي آن کيلوگرم بر مترمکعب است. چگالي يک جنس با حجم آن رابطه معکوس دارند. يعني هرچه حجم جسمي بيشتر باشد، چگالي آن بيشتر است و بالعکس.
جسم چگالي=جرم جسم � حجم جسم
فرشته
وزن یا جرم
*----*
مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد
مهدیه
چگالی ینی سنگین یا سبک بودن
رها
به نظر ما چگالی ینی وزن ,جسم ,
ماهان
چگالی همان نسبت جرم به حجم است
اسماعیل رزمجو
چگالی یعنی جرم نسبت به جسم
بردیا
چگالی یعنی وزن،حجم نسبت به جرم
هلیا
چکالی در برق به معنی جریان گذرنده از واحد سطح
کسرا
مقدار چیزی ، حجم
زهرا
مفهوم چگالی : شما یک دستمال کاغذی برمیدارید.بعد مچاله اش میکنین.انقد مچاله اش میکنین که دیگه نمیشه بیشتر انجامش داد...به این میگن چگالی
هومان معمارباشی
کلمه چگالی از واژه ی آرامی sakal می آید که به معنی سنگ است و در زبان عربی و فارسی ثقل می باشد. در زبان کلدانی sikillu که به معنی سنگ نیمه گرانبها است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف چگالی به زبان ساده   • چگالی چیست کلاس ششم   • چگالی مواد   • واحد چگالی چیست   • فرمول چگالی   • چگالی مواد مختلف   • مفهوم چگالی   • چگالی آب   • معنی چگالی   • معرفی چگالی   • چگالی یعنی چی   • چگالی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چگالی
کلمه : چگالی
اشتباه تایپی : ]'hgd
آوا : CegAli
نقش : اسم
عکس چگالی : در گوگل

آیا معنی چگالی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )