برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

وام

/vAm/

مترادف وام: استقراض، بدهی، دین، قرض، قرضه، نسیه، رنگ، لون

متضاد وام: طلب

معنی وام در لغت نامه دهخدا

وام. (اِ) فام. افام. بام. پام. اوام. پهلوی : اپام (قرض ، دین )، ایرانی : آپمنه (چیزی که دریافت شود). (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). قرض. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). دین. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (ترجمان القران ) (دهار) (جهانگیری ). عاریه. (ناظم الاطباء). غرم. غرامة. (منتهی الارب ). دینه. (دهار). طلب. بده. غرامت. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
کسی را که اندوه وام است نیز
ازین گنج باید که باشدش چیز.
فردوسی.
کسی را که وام است و دستش تهی است
به هرجای بی ارج و بی فرهی است.
فردوسی.
وام جهان است ترا عمر تو
وام جهان بر تو نماند مدام.
ناصرخسرو.
اندر طلب وام تازیان است
همواره چنین سال و ماه و ایام.
ناصرخسرو.
گر بازدهی وام او به خوشی
ورنه بستاند به کام و ناکام.
ناصرخسرو.
خوش بخندید و مرا گفت بدین زر نشود
نه مرا کار به کام و نه ترا توخته وام.
سوزنی.
اشک اگر مایه گران کرد برمویه گران
وام اشک ازصدف جان به گهر بازدهید.
خاقانی.
دلی است بر تو مرا وام و جان وظیفه بر آن لب
وظیفه چشم چه دارم که وام بازگرفتی.
خاقانی.
وام بستانم دهم خواهنده را
پس ز گنج غیب بدهم وام خویش.
خاقانی.
حرف زبان را به قلم بازده
وام زمین را به عدم بازده.
نظامی.
هرچه دهد مشرقی صبح بام
مغربی شام ستاند به وام.
نظامی.
علم او از جان او باشد مدام
پیش او نه عاریت باشدنه وام.
مولوی.
زن نخواهد اگرش دخترقیصر بدهند
وام نستاند اگر وعده قیامت باشد.
روحانی.
- به وام بردن ؛ به عاریت گرفتن. قرض کردن. وام کردن :
هر شب قبای مشرقی صبح را فلک
نور از کلاه مغربی او برد به وام.
خاقانی.
- به وام دا ...

معنی وام به فارسی

وام
اوام، قرض، دین، فام واوفام هم گفته شده است
۱ - (اسم) رنگ لون ۲ - بصورت پسوند آید بمعانی ذیل : الف - رنگ لون . ب - شبیه مانند.
خانه گرم . بیت الدعی
۱ - وام ( مصدر ) قرض کردن : (( تومرا رنگ و بوی وام مده گر ز تو رنگ و بوی خواهم وام . )) ( فرخی عبد .. ۲۲۹ )
( صفت ) ۱ - آنکه از کسی چیزی را قرض کند. ۲ - آنکه طلب خود را از مدیون بخواهد محصل .
(مصدر) قرض دادن .
( صفت ) قرض دار بدهکار مدیون : (( هزار بوسه فزونست بر لب تو مرا تو وام دار منیخیز و وام من بگزارا . )) ( فرخی . عبد . ۱۶۵ )
عمل وام دهنده
که وام دهد . وامده
( صفت ) مقروض مدیون : (( اگر وام زده باشد خدای تعالی فام او بتوزد . ))
غارم . وام زد
کنایه از ذره خاکی است که در وجود آدمی مرکب است چه این بمنزله قرضی است آدمی را . آن ذره از خاک که در بدن آدمی آمیخته شده .
وامستان قرض دار . وام دار
استهلاک دین
استهلاک دین .
[borrowing] [زبان شناسی] فرایندی که در آن یک واژه یا ساخت یا عنصری صرفی از یک زبان وارد زبانی دیگر می شود ...

معنی وام در فرهنگ معین

وام
[ په . ] (اِ.) قرض ، دین .
(خا) (ص فا.) ۱ - قرض گیرنده . ۲ - طلب کار.
(ص فا.) بدهکار.
(گُ دَ) (مص م .) پرداختن وام و بدهی .
(کَ دَ) (مص م .) قرض گرفتن .

معنی وام در فرهنگ فارسی عمید

وام
قرض، دین.
۱. کسی که از دیگری پولی به قرض می خواهد.
۲. آن که طلب خود را از وام دار می خواهد.

وام در دانشنامه اسلامی

وام
چنانچه بانک اسلامی باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامی باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جایز است بدین معنا که اموال کافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاین رو در صورتی که به دست مسلمانی بیفتد می تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک کند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانکی- و نیز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.
وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانکی- و نیز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است؛ لیکن اگر بانک، اسلامی باشد، شرط سود حرام است (ربا). البتّه در اینکه در فرض شرط سود، قرض باطل است یا تنها شرط، باطل و قرض صحیح خواهد بود، اختلاف است.
← حکم قرض دادن به بانک غیر اسلامی
 ۱. ↑ توضیح المسائل مراجع _چاپ جامعه مدرسین، سال۱۳۷۸ (ه . ش)_ ج۲، ص۷۰۷.۲. ↑ توضیح المسائل مراجع _چاپ جامعه مدرسین، سال۱۳۷۸ (ه . ش)_ ج۲ ،ص۷۴۲.
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۲ صفحه۵۹ -۶۰.    
...
از قراردادهایی که در فرهنگ متعالی اسلام ، از زاویه های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، اهمیت فراوان دارد، قرض الحسنه است که در شأن و مقام ویژه آن، آیات و روایات بسیار وارد شده است.
در برخی از آیات آمده: وام دهنده، به خدا وام می دهد، نه به مردم و اگر با بدهکار نرمش و مدارا ورزد، چون برق جهنده بدون حساب و عذاب از پل صراط می گذرد. در عصر جاهلی، وامهای نیکو نبود و برابر آیات قرآن ، منّت، آزار، ربا و… چهره آن را زشت کرده و آن را به عاملی برای تاراج اموال نیازمندان و افزایش داراییهای مستکبران دگر ساخته بود. قرآن کریم با آن زشتیها، بویژه رباخواری به سختی مبارزه کرد و رباخواری را اعلان جنگ به خدا و رسول و ترک آن را شرط ایمان به خدا یا لازمه آن دانست، اما متأسفانه پس از چندی، بویژه در عصر جاهلیت قرن بیستم، رباخواری، به گونه های دیگر و با توجیه های ظاهر پسندتر، جلوه گر شد، مانند: ربا بایس ...

وام در دانشنامه ویکی پدیا

وام
وام نوعی قرض دادن پول سوددار است، که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می شود. وام دارای انواع مختلفی می باشد. جزئیات حقوقی وام در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مفهوم وام تاریخچه ای قدیمی دارد و به دوران کهن بازمی گردد.
تورم
عرضه و تقاضا
کارتل
وام ازدواج از جمله حمایت های دولت برای کمک به ازدواج جوانان است. این وام در سال ۱۳۹۶ از مبلغ ۱۰ میلیون به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت. اقساط این وام ۶۰ ماهه و با کارمزد چهاردرصد است. این وام برای فرزندان و خانواده های ایثارگران ۲ برابر یعنی هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان است.
اقساط ماهانه P برای یک وام به مبلغ L برای n ماه با نرخ بهره ماهانه c از فرمول زیر محاسبه می شود:
P = L ⋅ c ( 1 + c ) n ( 1 + c ) n − 1 {\displaystyle P=L\cdot {\frac {c\,(1+c)^{n}}{(1+c)^{n}-1}}}
عکس وام
وام اقساطی نوعی وام است که در طی زمان و در قالب چندین پرداخت زمانبندی شده، بازپرداخت می شود.
وام مسکن نوعی وام اقساطی است.
وام بدون حق رجوع، (به انگلیسی: Non Recourse Loan) شیوه ای از استقراض است، که در آن قرض گیرنده (موجر در اجاره به شرط تملیک) برای بازپس دهی وام خود تعهدی بیش از وثیقه وام ندارد. بنابراین چنان چه وام گیرنده ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

وام در جدول کلمات

وام
قرض
وام | بدهی
قرض
وام دار
قرض دار, بدهکار
وام دهنده
داین
وام ها
دیون
وام و قرض
دین
بزرگ ترین واگذارکننده وام مسکن در انگلستان
هالیفکس
بهره پول که وام ده از بدهکار می گیرد
ربا
در این کشور | سازمان نظارت بر بانک ها اخیرا به آنها اجازه تاسیس موسساتی برای انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام داده است
شیلی
سودی که وام دهنده بابت طلب خود بگیرد
ربا

معنی وام به انگلیسی

accommodation (اسم)
منزل ، تطابق ، جا ، تطبیق ، کمک ، همسازی ، وسایل راحتی ، سازش با مقتضیات محیط ، وام ، مساعده
loan (اسم)
وام ، قرض ، قرضه ، واژه عاریه
debt (اسم)
وام ، دین ، فام ، قصور ، بدهی ، قرض

معنی کلمه وام به عربی

وام
اسکان , دين , قرض ، استلاف
اعر
مرتهن
استدان
استعر ، استلاف

وام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
استقراض، بدهی، دین، قرض، قرضه، نسیه، رنگ، لون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مبلغ وام ازدواج   • ثبت نام وام ازدواج دانشجویی   • شرایط وام ازدواج   • وام ازدواج چقدر است   • وام ازدواج 10 میلیونی   • ثبت نام وام ازدواج 10 میلیونی   • وام ازدواج بانک ملت   • مبلغ وام ازدواج 94   • معنی وام   • مفهوم وام   • تعریف وام   • معرفی وام   • وام چیست   • وام یعنی چی   • وام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وام

کلمه : وام
اشتباه تایپی : ,hl
آوا : vAm
نقش : اسم
عکس وام : در گوگل

آیا معنی وام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )