برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

همت

/hemmat/

مترادف همت: فتوت، والامنشی، آهنگ، تصمیم، عزم، اراده، خواست، سعی، کوشش

برابر پارسی: پشتکار، تلاش

معنی اسم همت

اسم: همت
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hemmat) (عربی) اراده، انگیزه، و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلند طبعی، بلند نظری، جوانمردی، (در قدیم) خواست، آرزو، (در تصوف) توجه قلب با تمام نیروی روحی به خداوند، دعا از صمیم قلب - اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی

معنی همت در لغت نامه دهخدا

همت. [ هَِ م ْ م َ ] (ع اِمص ، اِ) همة. اراده و آرزو و خواهش و عزم. (ناظم الاطباء) :
همت او بر فلک ز فلخ بنا کرد
بر سر ایوان فکند بن پی ایوان.
خسروانی.
منوچهر کردی بدین پیش دست
نکردی بدین همت خویش پست.
فردوسی.
که باران وی در بهاران بود
نه چون همت شهریاران بود.
فردوسی.
همت های فلکی بینمش
سیرتهای ملکی بینمش.
منوچهری.
همه به کردن خیر است مر ورا همت
همه به دادن مال است مر ورا وسواس.
منوچهری.
در سرش همت ملک نیست. (تاریخ بیهقی ). از بزرگی همت و سماحت اخلاق وی سزد. (تاریخ بیهقی ).
تو را که همت دانستن خدای بود
مشو مخالف قول محمد مختار.
ناصرخسرو.
شاید که همتم نبود صحبت جهان
چون نیست جز که مالش من هیچ همتش.
ناصرخسرو.
وگرنه مزد طاعت نیست همت
به مزدش هر کسی باید رسیدن.
ناصرخسرو.
مرد همت نه مرد تهمت باش
چون پیمبر نه ای ، ز امت باش.
سنائی.
همت او را ورای جزء و کل است
که همه آبها به زیر پل است.
سنائی.
همت برفراغ شیر مقصور گردانیدم. (کلیله و دمنه ). هرکه همت او از دنیا قاصر باشد حسرت او به وقت مفارقت اندک بود. (کلیله و دمنه ). همت بر اکتساب ثواب آخرت مقصور گردان. (کلیله و دمنه ).
هر کجا گشت همتی مبذول
بی گمان لعنتی شود پیدا.
ادیب صابر.
خاقانیا ز جیب تجرد برآر سر
وز روزگار دامن همت فروفشان.
خاقانی.
من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا
در حضر ساز مهیا برنتابد بیش از این.
خاقانی.
دامن جمع آورید و همت برگمارید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). همه اثر برکت همت و نتیجه ٔ هیبت سلطان بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
ساخت از او همت قارون کلاه
از سر آن رخنه فروشُد به چاه.
نظامی.
اوج بلند است در او می پرم
باشد کز همت خود برخورم. ...

معنی همت به فارسی

همت
قصد، اراده وعزم قوی، همم جمع
۱ - ( مصدر) قصد کردن . ۲- خواستن . ۳- ( اسم ) قصد : سفیان گفت : خدای ترا بدین همت نیکو ثواب دهد. ۴ - خواست . ۵ - ( اسم ) اراد. قوی عزم جزم : همت خسروانه آنرا بر امرا و لشکریان قسمت فرمود. ۶ - آرزو خواهش : شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم . ( حافظ ) ۷ - کوشش سعی . ۸ - کمال مطلوب غایت آرزو . ۹ - دلیری شجاعت . ۱٠- بلند نظری سع. صدر: هم. فضایل انسانی ارواحاصل و هم. شمایل پادشاهی اورا موجود صورتی زیبا وهمتی کامل و شفقتی شامل ... جای داد. ) یا پستی همت . کوته نظری : از دنائت طبع و پستی همت روزها تناول طعام نکند. ۱۱ - فال نیک . ۱۲ - توجه قلب و قصد اوست بجمیع قوای روحانیه بجانب حق برای حصول کمال خود یا برای دیگری ( تعریفات ) : مصطفی گفت : ای بهمت بس بلند رو که شیخت را برون کردم زبند. همت عالیت کار خویش کرد دم نزد تا شیخ را در پیش کرد . ( منظق الطیر ) : شاه منصور واقف است که ما روی همت بهر کجابنهیم . دشمنان را ز خون کفن سازیم دوستان را قبای فتح دهیم . ( حافظ ).
در روغن نهان شدن
نام یکی از دهستانهای بخش حومه شهرستان بروجرد . از شمال به اشترنیان و از باختر به شهرستان بروجرد محدود است . جلگه معتدل ۲۶ آبادی دارد که جمعا ۵۳٠٠ تن سکنه آن می باشد . مرکز آن همت آباد است که ۱۴۵ تن سکنه دارد . محصولش غلات لبنیات چغندر است .
(مصدر)۱- عزم جزم کردن قصد کاری کردن . ۲- توجه و هم خود را صرف کسی یاچیزی کردن: جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست ز مهر او چه می پرسی ? در او همت چه می بندی ? ( حافظ )
با همت بلند همت
یاری طلبیدن دعای خیر و مدد و عطف توجه خواستن از مرشد و پیر برای کمال خود یا برای توفیق در کاری
( مصدر) قصدکردن اراده کردن کعب الاحبار گفت : یک روز اب ...

معنی همت در فرهنگ معین

همت
(ه مَُ) [ ع . همة ] ۱ - (مص م .) قصد کردن . ۲ - خواستن . ۳ - (اِمص .) اراده ، قصد. ۴ - خواست . ۵ - سعی ، کوشش . ۶ - (اِ.) ارادة قوی ، عزم جزم . ۷ - بلندنظری ، سعة صدر. ۸ - دلیری ، شجاعت . ۹ - کمال مطلوب .
(هِ مَّ. بَ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) ۱ - عزم جزم کردن . ۲ - توجه و همُ خود را صرف کسی یا چیزی کردن .
( ~. خا تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) دعای خیر خواستن .
(سَ قَ. هِ مَُ) [ ع . ] (ص مر.)پست - همت .

معنی همت در فرهنگ فارسی عمید

همت
۱. قصد.
۲. اراده و عزم قوی.
۳. بلند طبعی.
دارای عزم و اراده، دارای همت.
کریم، بلندهمت، جوانمرد.
دون همت، پست همت، فرومایه.

همت در دانشنامه اسلامی

همت
بدون تردید همت بلند یکی از نشانه‎های روح بزرگ آدمی است. برنامه‎های اسلامی، انسان‎ها را تشویق می‎کند که روح بلند داشته و خود را محدود به امور پست نکنند.
همت در لغت از ریشه‎ی «همّ» به معنای عزم قوی است. راغب همت را غم و اندوهی دانسته که انسان را ذوب و ضعیف می‎کند

همت در اصطلاح
در اصطلاح علوّ همت عبارت است از سعی و کوشش در تحصیل سعادت و کمال و طلب کردن کارهای بزرگ و عالی، بدون در نظر گرفتن سود و زیان دنیا، به‎طوری که به سبب دست یافتن به منافع دنیوی شادمان نشود و از فقدان آن اندوهگین نگردد بلکه در طریق طلب، از مرگ و کشته‎ شدن و مانند آن‎ها باک نداشته باشد.
حضرت علی(ع) می‎فرماید: بهترین همت‎ها، بلندترین آن‎ها است؛ «خیر الهمم اعلاها».

دون همتی
ضد آن دون همتی است؛ به معنای پستی طبع و قصور همت از طلب کارهای بزرگ و قناعت نمودن به اعمال جزئی که این صفت خبیثه نتیجه کم‎دلی و ضعف نفس است.

نشانه بلندهمتی
...
همت
معنی هَمَّتْ: همّت کرد - تصمیم گرفت - قصد کرد
معنی هَمَّ: همّت کرد - تصمیم گرفت - قصد کرد
معنی هَمُّواْ: همّت کردند - تصمیم گرفتند - قصد کردند
ریشه کلمه:
همم‌ (۹ بار)

قصد و اراده. به معنی حزن و اضطراب نیز در قرآن مجید بکار رفته است. . هر امت رسولشان را قصد کردند که بگیرندش. . و قصد کردند آنچه را که نرسیدند. * . یعنی زن قصد کرد یوسف را که از او کام بگیرد و یوسف هم اگر برهان پروردگارش را نمی‏دید زنرا قصد می‏کرد که از او کام بگیرد، برهان ظاهرا همان ایمان و عقیده راسخ یوسف «علیه‏السلام» بود، یوسف بشری بود دارای غریزه جنسی اگر ایمان راسخ نداشت مثل آن زن بوی تمایل می‏کرد. * . یعنی گروهی را فکر خودشان مضطرب و ناراحت کرده بود و در باره خدا گمان ناحق می‏بردند.

همت در دانشنامه ویکی پدیا

همت
همت نام خانوادگی در زبان فارسی است و ممکن است به هر یک از اشخاص زیر اشاره داشته باشد:
محمدابراهیم همت
اصغر همت بازیگر سینما، تآتر و تلویزیون
همت فیلمی به کارگردانی خسرو پرویزی و نویسندگی احمد نجیب زاده محصول سال ۱۳۵۴ است.
ناصر ملک مطیعی
مرجان
علی میری
علی آزاد
ابراهیم نادری
محمدتقی کهنمویی
جهانگیر جهانگیری
نریمان شیری فرد
علی ترابی
اشرف کهن
شهرام ثمینی پور
غلام
مریم (مرجان)، همسر همت (ناصر ملک مطیعی)، بر اثر ابتلا به سرطان فوت می کند...
همت نشریه ای بود که به صورت هفته نامه در ایران منتشر می گردید. نشریه همت، نشریه ای وابسته به انصار حزب الله و نام آن مخفف «هسته های مقاومت تاکتیکی» بود.
موج اندیشه
سابقه انتشار این هفته نامه به سال ۱۳۸۵ مربوط می شود ولی نخستین شماره رسمی این هفته نامه که صاحب امتیاز آن موسسه حفظ و بسط ارزش های دفاع مقدس بود در شهریور ماه ۱۳۸۷ با مدیر مسئولی حسن سماواتی و سردبیری علی سیناییان منتشر شد. همچنین در مورد مسئولان این نشریه اسم دو فرد به نام های حسین نوبختی که سایت نوسازی را اداره می کرد و بعدها بعلت اهانت به حسن خمینی توقیف شد و دیگری علی بدری از انصار حزب الله کرج مطرح شد که نوبختی این ادعا را رد کرد و بدری در مورد آن اظهار نظری نکرد.
گفته می شود این هفته نامه به اسفندیار رحیم مشایی نزدیک است و شیوه مطالب و عکس های آن به رویکرد انتخاباتی این نشریه نسبت داده می شود.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ هفته نامه همت بعلت انتشار عکس و تیتری با عنوان «احمدی نژادکشون» توقیف شد. این عکس شامل تصاویر هاشمی رفسنجانی به همراه تعدادی از چهره های سیاسی ایران با عنوان برجسته احمدی نژادکشون بود.
همت آباد اشاره به یکی از موارد زیر است:
همت آباد (فیروزه) شهری در استان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

همت در جدول کلمات

همت
اراده
همت قوی
اراده
همت و اهتمام
هم
ساخته احمدرضا معتمدی در سال 77 که سعید پورصمیمی | گلچهره سجادیه | اصغر همت و مرحوم مهدی فتحی در آن بازی کردند
زشت و زیبا
ساخته افشین صادقی با نقش آفرینی کامبیز دیرباز | اصغر همت | شقایق فراهانی | ساره بیات و سیروس ابراهیم زاده
مقلد شیطان
سریالی ساخته جواد اردکانی با بازی هدایت هاشمی | اصغر همت | محمود عزیزی | رز رضوی و••
نوشدارو
فرآیند اجرایی | مالی و حقوقی که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرای آن کمر همت بسته اند
خصوصی سازی

معنی کلمه همت به عربی

طموح , نبيل

همت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شفيق الله مصلح
شهامت و غيرت
نیلوفر
بزرگی والایی
سما
بزرگی
M.R
در شعر می تواند به معنی توجه،عنایت،کمک نیز بدهد
مانند شعر حافظ که می گوید
همتم بدرقه راه کن ای باید قدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
ستاره
قصد...اراده و عزم قوی
روژی خانم
تلاش،اختیار،امید
هومن دبیر
هومت ،اندیشه نیک
محمد امین
در اشعار به معنی "" توجه قلب با تمام نیروی روحی به خداوند و دعا از صمیم قلب "" هم می تواند باشد.
امیررضا
۱: قصد، اراده و خواستن، آرزو
مثال: تو را که همت دانستن خدای بود / مشو مخالف قول محمد مختار (ناصر خسرو)
۲: سعی و کوشش
مثال: همت اگر سلسله‌جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود (وحشی بافقی)
۳: نگاه ویژه‌ی پیر و مراد و مرشد در حق مرید و سالکِ خود و دعای ویژه برای او که مُمِدّ و یاری‌دهنده‌ی سالک درطی کردن راه دشوار عرفان است
مثال: همتم بدرقه‌ی راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرم (حافظ)
بهر آسایش سخن کوتاه کن / درعوضمان همتی همراه کن (مولوی)
دریا و کوه در پی و من خسته و ضعیف / ای خضرِ پی‌خجسته مدد کن به همتم (حافظ)
همّت‌خواستن: کمک‌خواستن و یاری طلبیدن، دعای خیر خواستن
مثال: همت از باد سحر می‌طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است (ع.ق)
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه / که زیارتگه رندان جهان خواهد بود(حافظ)
آناهیتا غفاری
تلاش ، کوشش
هانی
در بیت ،بیشتر معنی دعای خیر و عزم و تلاش داره
.
اهمیت؛اهمیت دادن؛توجه؛توجه کردن؛همت داشتن؛
benyamin
شهامت. غیرت. قصد. بزرگی. تلاش. اختیار. امید. اراده
لایک یادتون نره
رهل گیسوم
نیرو عزم و اراده
پارسا میریوسفی
تلاش و اراده
پارسا میریوسفی
نام یکی از شهدا
آرشاگرگین
این واژه ایرانیست
همت = هومت = هو(خوب، خب) مت(اندیشه، فکر)

نمونه های دیگر از هو
هومن = بهمن = هو(خوب، به) من(منش، خیم)
هوتن = هو تن(بدن، کالپد)
هنر = هونر = هو نر(نیرو، توان،قدرت)
هوخت = هو خت(کت یا گت که در ریشه گفتنست و کتاب نیز از همین ریشه است)
هورشت = هو رشت(رشد، رویش، انجام، کرد)
هورا = هورام = بهرام = هو رام(آرامش، رامش، آسایش) = پیروزی

نمونه های دیگر از مت
زهمت = زه(زهر، بد، دژ) مت(اندیشه)
تهمت = توهمت = توه(اندوه(انتوه)، زجر) مت
متن = مت ن(پسوند بستگی)
متانت = مت ان( پسوند هالت، چهره، شکل) ات(پسوند بستگی)
متین = مت ین(پسوند ساختن)
نعمت = نومت = نو(تازه، خوب، کنون) مت
محمد میرویس
با تخلصم می اید
هومن دبیر
با سپاس از آرشا گرگین که جستاری کوچک در باره واژه "مت" و نقش آن در ساخت بسیاری از واژگان پارسی را بازگو کردند. و امید که جستاری بیشتر از ایشان و دیگر زبان شناسان داشته باشیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس جنازه شهید همت   • عکس شهادت شهید همت   • فرزندان شهید همت   • خصوصیات اخلاقی شهید همت   • همسر شهید همت   • خاطره ای از شهید همت   • شهید همت تصاویر   • معنی همت   • مفهوم همت   • تعریف همت   • معرفی همت   • همت چیست   • همت یعنی چی   • همت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی همت

کلمه : همت
اشتباه تایپی : ilj
آوا : hemmat
نقش : اسم
عکس همت : در گوگل

آیا معنی همت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )