برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1561 100 1
شبکه مترجمین ایران

نظام الملک

/nezAmolmolk/

معنی اسم نظام الملک

اسم: نظام الملک
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: باعث نظم و سرزمین، نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم

معنی نظام الملک در لغت نامه دهخدا

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) مسعودبن علی هروی ، ملقب به شمس الدین و نظام الملک وزیر سلطان تکش خوارزمشاه است. وی به سال 596 هَ. ق. به اشارت خوارزمشاه به دست فدائیان اسماعیلیه در خوارزم کشته شد. رجوع به تاریخ ادبیات در ایران ، دکترصفا ج 2 ص 974 و الکامل ابن اثیر، ذیل حوادث سال 596 و تاریخ جهانگشای جوینی ج 2 ص 45 و راحةالصدور راوندی ،متن و حاشیة ص 399 و لباب الالباب چ نفیسی ص 594 شود.

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) احمدبن نظام الملک ، مکنی به ابونصر، فرزند خواجه نظام الملک طوسی وزیرمعروف ملکشاه سلجوقی است ، وی مدتی وزارت سلطان محمدبن ملکشاه داشت و عاقبت به روایت راوندی ، سلطان وی را در ازای هشتصد هزار دینار به سیدابوهاشم رئیس همدان داد تا هرچه خواهد با او کند. رجوع به راحةالصدور راوندی صص 162-164 و الکامل ابن اثیر ج 10 ص 304 شود.

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) چن قلیچ خان بن غازی فیروزجنگ مشهور وملقب به نظام الملک آصف جاه ، مؤسس سلسله ٔ نظام حیدرآباد وی به سال 1161 درگذشت. (از قاموس الاعلام ج 6).

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) حسن بن محمد الدهستانی ، مکنی به ابومحمد و ملقب به نظام الملک از وزیران سلطان طغرل بیگ سلجوقی است. رجوع به راحةالصدور راوندی حاشیه ٔ ص 98 و الکامل ابن اثیر ذیل حوادث سال 436 شود.

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) محمدبن بهاءالدین مسعود هروی ، وزیر سلطان محمد خوارزمشاه است. رجوع به تاریخ مغول ، اقبال ، ص 47 شود.

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) محمدبن صالح ، ملقب به ناصرالدین و نظام الملک ، وزیر سلطان محمد خوارزمشاه است ، خوارزمشاه پس از عزل وزیر خود نظام الملک محمدبن بهاءالدین مسعود هروی ، او را که ازغلامزادگان ترکان خاتون بود به اصرار ترکان خاتون به وزارت انتخاب کرد و چندی بعد به سال 614 وی را به علت بی کفایتی عزل کرد. رجوع به تاریخ مغول ص 47 شود.

نظام الملک. [ ن ِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) محمدبن محمد، ملقب به نظام الملک و صدرالدین ، وزیر قلج طمغاج خان و ممدوح شمس طبسی شاعر است ، عوفی که در سال 597 هَ. ق. به سمرقند گذشته است از ادب پروری این وزیر تمجیدی کرده است. رجوع به لبا ...

معنی نظام الملک به فارسی

نظام الملک
میرزا کاظم خان نوری ( و. ۱۳٠۷ - ۱۲۴۶ ه.ق .) پسر میرزا آقا خان اعتماد الدوله صدر اعظم نوری و یکی از رجال دوره قاجاریه . در ۱۲۶۵ ه.ق . منصب استیفائ یافت و در ۱۲۶۸ ه.ق . در زمان صدارت عظمای پدرش لقب نظام الملکی گرفت و خواهر تنی ناصرالدین شاه را به عقد خود در آورد . در ۱۲۷٠ ه.ق. به نیابت صدارت و نیز بوزارت دفتر استیفا رسید. پس از عزل پدرش از صدراعظمی وی نیز از تمام سمتهائی که داشت عزل گردید و مدتی در تبعید بود. اما در ۱۲۸۸ دوباره روی کار آمد . در ۱۳٠۷ پس از فوت او پسرش نظام الملک لقب یافت و وزیر لشکر شد . وزیر تهران و رئیس پلیس در ۱۳۱٠ وزیر مالیه در ۱۳۱۴ .
مسعود ابن علی هروی ملقب به شمس الدین و نظام الملک وزیر سلطان تکش خوارزمشاه است ٠ وی به سال ۵۹۶ هجری قمری به اشارت خوارزمشاه به دست فدائیان اسماعیلیه در خوارزم کشته شد ٠
معزالدین نظام الملک بن شیخ شهاب الدین سلام الله بن شیخ نعیم الدین نعمه الله الخلوی البکروی ( ف. ۹۳۸ ه. ق.) در کدکن قریه مهم از جلگه رخ بین نیشابور حالیه و تربت حیدریه مدفون است .
حسن بن ابوالحسن علی بن اسحق بن عباس طوس مکنی به ابو علی و ملقب به سید الوزرائ و قوام الدین و رضی امیرالمومنین و مشهور به خواجه نظام الملک طوسی دانشمند و نویسند. قرن پنجم و وزیر نامدار ملکشاه سلجوقی است ٠ وی به سال ۴٠۸ یا ۴۱٠ در قری. نوغان از قرای رادکان طوس ولادت یافت پدرش از جانب سوری بن المعتز عامل طوس بود خواجه اندکی بعد از عزل از مقام وزارت در راه بغداد به دست بوطاهر ارانی یکی از مریدان حسن صباح و فدائیان اسماعیلیه کشته شد ٠
نظام الملک شمس الدین مسعود هروی ( ف. ۵۹۶ ه.ق .) وزیر علائ الدین تکش خوارزمشاه بود و چون در مبارزه با فرقه اسمعیلیه پافشاری نشان میداد در سنه ۵۹۶ ه.ق . بدست فدائیان آن فرقه کشته شد.

نظام الملک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عمید الملک کندری   • خواجه نظام الملک طوسی کتاب‌ها   • دانلود کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عکس خواجه نظام الملک طوسی   • نصیرالدین طوسی   • خیابان خواجه نظام الملک   • مقبره خواجه نظام الملک   • معنی نظام الملک   • مفهوم نظام الملک   • تعریف نظام الملک   • معرفی نظام الملک   • نظام الملک چیست   • نظام الملک یعنی چی   • نظام الملک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام الملک

کلمه : نظام الملک
اشتباه تایپی : kzhl hglg;
آوا : nezAmolmolk
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس نظام الملک : در گوگل

آیا معنی نظام الملک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )