برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

نامه تنسر

معنی نامه تنسر به فارسی

نامه تنسر
نامه ای بزبان پهلوی که تنسر به جشنسف [ گشنسپ ] پادشاه طبرستان نوشته و او را بموافقت و دولتخواهی اردشیر بابکان خوانده . متن پهلوی آن از بین رفته و ترجمه فارسی آن در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار آمده و جداگانه بتصحیح آقای مجتبی مینوی بطبع رسیده است .

نامه تنسر در دانشنامه ویکی پدیا

نامه تنسر
نامهٔ تنسر رسالهٔ کوچکی است که آن را ابن مقفع از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرده است. اکنون اصل پهلوی و ترجمهٔ عربی آن در دست نیست. این نامه را تنسر یا توسر هیربدان هیربد زمان اردشیر بابکان در پاسخ گشنسب شاه طبرستان نوشته است. وی ظاهراً به بعضی از اقدامات اردشیر به دیدهٔ انتقاد می نگریسته و در نامه ای به تنسر از او خواسته است که دلیل چنین اقداماتی برای او بیان گردد. تنسر دربارهٔ خویش چنین می نویسد «پنجاه سال است تا نفس امارهٔ خویش را برین داشتم، به ریاضت ها که از لذت نکاح و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع نموده ام.»
بند یک خاص تعارفات معمول است.
در بند دوم تنسر به استناد این سخن گشنسب که نوشته بود تو در نزد پدر من مقام و منزلتی خاص داشتی و در مصالح امور مملکت اطاعت تو را می کرد، می نویسد که وی بیش از هر کسی به فرزندان گشنسب نزدیک است و از وی می خواهد که برای اظهار اطاعت به درگاه شاه آید زیرا روش اردشیر آن است که شاهانی را که بدو اظهار اطاعت و انقیاد کنند بر مقام خود باقی گذارد هم چنان که با قابوس شاه کرمان کرد.
بند سوم پاسخ به اعتراض در مورد بعضی از نوآوری های اردشیر است. تنسر آن را مطابق موازین عدالت می داند. در این بند است که به روایت معروف سوزاندن اوستا به دست اسکندر مقدونی اشاره شده است.
بند چهارم دربارهٔ سختگیری های اردشیر در تغییر از طبقه ای به طبقه ای دیگر است. درین بند طبقات اجتماعی دوران ساسانی توصیف شده و تأکید شده که تنها در شرایط خاصی تغییر از طبقه ای به طبقهٔ دیگر روا بوده است.
بند پنجم به توصیف اوضاع جامعهٔ ساسانی و آشفتگی های آن می پردازد و گناهکاری مردم را دلیل خون ریزی های اردشیر می داند.
بند ششم پاسخ به این سخنِ اعتراض آمیزِ گشنسب است که مردم دربارهٔ خون ریزی های شاه بسیار سخن می گویند و دچار وحشت شده اند. تنسر از این کار دفاع می کند و عقوبت ها را به روشی که اردشیر یکم در پیش گرفته عادلانه می داند. بر طبق این روش، برخلاف روش پیشینیان گناهکار را نخست زندانی، و به مدت یکسال او را نصیحت می کنند و اگر توبه کرد او را رها می سازند و اگر اص ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نامه تنسر در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:تنسر

ارتباط محتوایی با نامه تنسر

نامه تنسر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نامه تنسر مجتبی مینوی   • ابزار تنسر   • نامه تنسر به گشنسب   • نامه تنسر pdf   • دانلود نامه تنسر   • معنی نامه تنسر   • مفهوم نامه تنسر   • تعریف نامه تنسر   • معرفی نامه تنسر   • نامه تنسر چیست   • نامه تنسر یعنی چی   • نامه تنسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نامه تنسر
کلمه : نامه تنسر
اشتباه تایپی : khli jksv
عکس نامه تنسر : در گوگل

آیا معنی نامه تنسر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )