برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1548 100 1
شبکه مترجمین ایران

موطا مالک بن انس

موطا مالک بن انس در دانشنامه اسلامی

موطا مالک بن انس
مؤلف: مالک بن انس
او از میان صد هزار حدیث ده هزار روایت را انتخاب کرد و برای تنقیح روایات، پیوسته به آنها مراجعه می کرد و با محک قرآن و حدیث می سنجید تا آن که بالاخره شمار روایات به سه هزار روایت، تقلیل یافت.از نگاه برخی از محقّقان اگر مالک فرصتی دیگر می یافت، در پی مراجعه مکرر همه روایات کتابش را حذف می کرد .مالک، پس از نگاشتن کتاب خود آن را بر فقها ی مدینه عرضه کرد و به خاطر کوشش زیادی که در تنقیح و پیراسته ساختن کتاب خود به عمل آورد، نام آن را موطّا گذاشت که به معنای کتاب منقّح و آماده است مالک خود گفته است:پس از تألیف کتاب آن را بر هفتاد تن از فقها ی مدینه عرضه کردم و چون همگی در محتوای کتاب با من موافقت داشتند آن را موطّا (به معنای موافقت شده) نامیدم کتاب موطّا، کهن ترین کتاب روایی تدوین یافته اهل سنت است که در سده دوم نگاشته شده و به دست ما رسیده است. ابوریه به نقل از ابهری آورده است که مالک در این کتاب ۱۷۲۰ روایت آورده که از آن میان ۶۰۰ حدیث مسند، ۲۲۲ حدیث مرسل، ۶۱۳ حدیث موقوف (= گفتار صحابه) و ۲۸۵ روایت گفتار تابعان (= مقطوع) است. شمار روایات کنونی موطّا به مراتب بیش از این رقم است.
نسخه های کتب
با توجه به قدمت این کتاب و پدیده استنساخ، نسخه های موطّا دچار اختلاف شده است که شمار آن را تا سی نسخه گفته اند ت برخی از دانشمندان ؛ هم چون دار قطنی و ابو الولید باجی، کتابی با عنوان اختلاف الموطّا نگاشتند.بنا به نقل سیوطی که خود از شارحان موطّا است، مشهورترین نسخ موطّا چهارده نسخه است که از میان آنها معروف ترین نسخه ها، عبارتند از:۱. نسخه یحیی بن یحیی۲. نسخه محمد بن حسن شیبانی۳. نسخه ابومصعب زهری۴. نسخه ابن وهب و از میان آنها نسخه یحیی بن یحیی لیثی (م ۲۳۴) را صحیح ترین نسخه دانسته اند .کتاب موطّا به خاطر جایگاه علمی و فقهی مالک در میان اهل سنت ـ و نیز دقت مؤلّف در نگارش ـ از احترام ویژه ای برخوردار است. شافعی معتقد است: صحیح ترین کتاب ها در زمین پس از قرآن، موطّا مالک است . و دهلوی کتاب موطّا و صحیح بخاری و مسلم را در بالاترین سطح اعتبار می شناسد .
انگیزه تالیف کتاب
مالک کتاب موطّا را در پاسخ به درخواست منصور عباسی نگاشت. شافعی چنین نقل می کند:منصور در سال ۱۴۸ هجری به مدینه آمد و مالک بن انس ر ...

موطا مالک بن انس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موطا مالک بن انس   • مفهوم موطا مالک بن انس   • تعریف موطا مالک بن انس   • معرفی موطا مالک بن انس   • موطا مالک بن انس چیست   • موطا مالک بن انس یعنی چی   • موطا مالک بن انس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موطا مالک بن انس

کلمه : موطا مالک بن انس
اشتباه تایپی : l,xh lhg; fk hks
عکس موطا مالک بن انس : در گوگل

آیا معنی موطا مالک بن انس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )