برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

موطأ مالک بن انس

موطأ مالک بن انس در دانشنامه اسلامی

موطأ مالک بن انس
مؤلف: مالک بن انس
او از میان صد هزار حدیث ده هزار روایت را انتخاب کرد و برای تنقیح روایات، پیوسته به آنها مراجعه می کرد و با محک قرآن و حدیث می سنجید تا آن که بالاخره شمار روایات به سه هزار روایت، تقلیل یافت.از نگاه برخی از محقّقان اگر مالک فرصتی دیگر می یافت، در پی مراجعه مکرر همه روایات کتابش را حذف می کرد .مالک، پس از نگاشتن کتاب خود آن را بر فقها ی مدینه عرضه کرد و به خاطر کوشش زیادی که در تنقیح و پیراسته ساختن کتاب خود به عمل آورد، نام آن را موطّا گذاشت که به معنای کتاب منقّح و آماده است مالک خود گفته است:پس از تألیف کتاب آن را بر هفتاد تن از فقها ی مدینه عرضه کردم و چون همگی در محتوای کتاب با من موافقت داشتند آن را موطّا (به معنای موافقت شده) نامیدم کتاب موطّا، کهن ترین کتاب روایی تدوین یافته اهل سنت است که در سده دوم نگاشته شده و به دست ما رسیده است. ابوریه به نقل از ابهری آورده است که مالک در این کتاب ۱۷۲۰ روایت آورده که از آن میان ۶۰۰ حدیث مسند، ۲۲۲ حدیث مرسل، ۶۱۳ حدیث موقوف (= گفتار صحابه) و ۲۸۵ روایت گفتار تابعان (= مقطوع) است. شمار روایات کنونی موطّا به مراتب بیش از این رقم است.

موطأ مالک بن انس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موطأ مالک بن انس   • مفهوم موطأ مالک بن انس   • تعریف موطأ مالک بن انس   • معرفی موطأ مالک بن انس   • موطأ مالک بن انس چیست   • موطأ مالک بن انس یعنی چی   • موطأ مالک بن انس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موطأ مالک بن انس

کلمه : موطأ مالک بن انس
اشتباه تایپی : l,xأ lhg; fk hks
عکس موطأ مالک بن انس : در گوگل

آیا معنی موطأ مالک بن انس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )