برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

منشور

/manSur/

مترادف منشور: اجازه، حکم، خط، رقعه، رقیمه، طغرا، طومار، عرضحال، عریضه، فرمان، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، نامه، نبشته، نوشته، ورقه، بلور، چندوجهی، پراکنده، منتشر، زنده شده، مبعوث، اصول، نظریات

برابر پارسی: شوشه، فرمان، فرمان شاهی

معنی اسم منشور

اسم: منشور
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: manšur) (عربی) اصول، نظریات و عقاید کسی یا سازمانی که به صورت رسمی و اعلامیه اعلام و منتشر می شود، (درقدیم) حکم، فرمان، سند، قباله، عهد و پیمان - از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

معنی منشور در لغت نامه دهخدا

منشور. [ م َ ] (ع اِ) فرمان. (دهار). فرمان شاهی مهرناکرده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). فرمان پادشاهی و بعضی گویند به معنی فرمان پادشاهی در لطف و عنایت باشد. (غیاث ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). حکم و فرمان امیر یا شاهی ، غیر مختوم یعنی سرگشاده. ج ، مناشیر. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
نبشتند منشور بر پرنیان
به رسم بزرگان و فر کیان.
فردوسی.
به منشور بر مهر زرین نهاد
یکی دل کف رام بر زین نهاد.
فردوسی.
بپیچید و اندیشه زو دور داشت
به مردی ز خورشید منشور داشت.
فردوسی.
بدان تا هرآن کس که دارد خرد
به منشور آن دادگر بنگرد.
فردوسی.
ور ز تیغ است ملک را منشور
جز به منشور ملک را مستان.
فرخی.
در خور پیل کنون رایت و منشور بود
مرتبت را به جهان برتر از این چیست مکان.
فرخی.
خلعت شاهی و منشور فرستد بر تو
تا شود دشمن تو کور و بداندیش تو کر.
فرخی.
از میر مؤمنینش منشور و نامه بود
خورشید خاص بود و سزاوار جامه بود.
منوچهری.
وگر فغفور چینی را دهد منشور دربانی
به سنباده حروفش را بسنباند در احداقش.
منوچهری.
مرا بر عاشقان داده یکی منشور سالاری
که طومارش رخ زردست و مژگانست وراقش.
منوچهری.
لوا به دست سواری و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده به دست سواری دیگر.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 376). بونصر مشکان نامه بخواند و به پارسی ترجمه کرد و منشور بخواند و نثار کردن گرفتند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 378). هارون الرشید نیزه و رایت خراسان ببست به نام فضل و منشور بدو دادند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 422).
چو بختش به هر کار منشور داد
سپهرش یکی نامور پور داد.
(گرشاسب نامه ).
ای پسر، من پیر شدم... ومنشور عزل زندگانی از موی خویش بر روی خویش کتابی می بینم. (قابوسنامه چ نفیسی ص 1). سلمان بن یحیی... را صاحب دیوانی سمرقند دادند و با خلعت و منشوری بفرستادند. (قابوسنامه چ نفیسی ص 16 ...

معنی منشور به فارسی

منشور
اعلامیه، فرمان، فرمان پادشاهی، نامه سرگشاده
( اسم ) چند وجهیی است که قاعده هایش چند ضلعی متوازی الاضلاع باشند. فصل مشترک هر دو وجه را [ یال ] نامند شوشه یا منشور قایم . منشوری است که یالش بر قاعده عمود باشد . یا منشور مایل . منشوری است که یالش بر قاعده عمود نباشد . یا منشور ناقص . منشوری است که قاعده های آن با هم متوازی نباشند .
[prism] [فیزیک- اپتیک] یکی از اجزای نوری سه بَر، از جنس شیشه یا هر جسم شفاف دیگر، که نور سفید را به طولِ موج های مختلف تجزیه می کند یا نور تک رنگ را از مسیر انتشار منحرف می سازد
( میرزا ) اسدالله افشار.
[accretionary prism] [زمین شناسی] توده ای معمولاً گوِه ای شکل از رسوبات دگرشکل شده در زون فرورانش متـ . گوِۀ برافزایشی accretionary wedge
[dispersing prism] [فیزیک- اپتیک] منشوری که نور مرکب را به اجزای آن تجزیه کند
[project charter] [مدیریت-مدیریت پروژه] سندی که آغازگر یا حامی پروژه صادر می کند و بر پایۀ آن پروژه را رسمیت می بخشد و به مدیر پروژه اختیار می دهد تا منابعِ دراختیار را برای فعالیت های پروژه به کار گیرد
[ocular prism] [فیزیک] منشوری در فاصله یاب که باریکۀ پرتوها را به سمت چشمی هدایت می کند
[زمین شناسی] ← منشور چهارگوشه ای
[tetragonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای چهار وجه همسان موازی با محور تقارن که در حالت آرمانی دارای برش عرضی مربع هستند متـ . منشور چهارگوش
منشور دوچه ...

معنی منشور در فرهنگ معین

منشور
(مَ) [ ع . ] ۱ - (اِ مف .) نشر شده ، گسترده شده . ۲ - برانگیخته شده ، مبعوث .
(مَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - فرمان ، فرمان پادشاهی . ۲ - شکلی هندسی که قاعده هایش یک چند ضلعی و وجوه جانبیش متوازی الاضلاع باشد. ۳ - جسمی از جنس بلور به شکل منشور که نور پس از عبور از آن تجزیه می شود.

معنی منشور در فرهنگ فارسی عمید

منشور
۱. اعلامیه.
۲. [جمع: مواشیر] (فیزیک) قطعۀ بلور که دارای قاعدۀ مثلث است و نور را تجزیه می کند.
۳. نامۀ سرگشاده.
۴. [قدیمی] فرمان، فرمان پادشاهی.

منشور در دانشنامه اسلامی

منشور
این کلمه به معنی حکم و فرمان سرگشاده امیران و پادشاهان است و در آن لطف یا بخششی صورت می گیرد. از مقایسه متون فارسی سده های نخستین برمی آید که در دربار شاهان فارسی زبان ــ مثل صفاریان ــ به فرمان شاه منحصراً منشور و فرمان گفته می شد و حال آن که در دربار شاهان ترک زبان ــ مانند غزنویان و سلجوقیان ــ فرمان شاه را "مثال" نیز می گفته اند، اما برای واگذاری شغل و منصب وزارت و اشراف و تولیت و امثال آنها منشور بکار می رفته و مناسبت صدور آن از مناسبت صدور مثال برتر بوده است؛ مانند منشور وزارت، منشور قضا، منشور اشراف، منشور تولیت و جز آن.
از متون فارسی استنباط می شود که چون منشوری به نام کسی صادر می شد، صاحب منشور پس از دریافت، متن آن را همراه با خطبه ای به نام صادرکننده می خوانده است. در تاریخ بیهقی در چند جا اشاراتی به این رسم دیده می شود، از جمله در جایی که از منشورِ لقب و حکمرانی سلطان مسعود که خلیفه فرستاده بود، سخن می گوید: "سلطان مسعود دستور داد تا نسخه ها برداشتند از منشور و نامه و القاب پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را بدان خوانند و خطبه کنند" و نیز در جای دیگر می گوید: "سلطان منشوری فرستاد بنام سپاه سالار غازی به ولایت بلخ و سمنگان و کسان وی آن را به بلخ براند بزودی تا بنام وی خطبه کنند".
در دوره خوارزمشاهیان در معنی و مورد استعمال منشور توسعه و بسطی حاصل شد به این معنی که این اصطلاح علاوه بر این که شامل موضوع های مناصب و مشاغل و ملازمت های بزرگ می شد، برای اعطای اقطاع و مواجب و مستمری ها هم بکار می رفت. چنانکه از منشورهای این زمان استنباط می شود، از خواص منشور این بوده که در آن از چند مأموریت و وظیفه و دستور صحبت می شد و بدین ترتیب بر بسیاری از موضوع ها اشتمال داشته است. از فرهنگ غیاث اللغات هم جایی که درباره توقیع سخن می گوید نکته دیگری در مورد منشور استنباط می گردد و آن چنین است که مضمون منشورها همیشه شامل استمالت، مراحم، الطاف و اعطای چیزی بوده است.
بعد از خوارزمشاهیان، ظاهراً به علت حکومت ایلخانان، استعمال این اصطلاح در دیوان ها منسوخ شد. در دوره تیموریان منشور نوع خاصی از فرمان ها بوده که درباره اعطای قاضی القضاتی و یا کلانتری یک شهر صادر می شد.
در دوره قاجاریه، اصطلاح منشور در بعضی از احکام شاهان و شاه ...


منشور در دانشنامه ویکی پدیا

منشور
عکس منشور
منشور (به انگلیسی: Prism) چهارمین آلبوم استودیویی خواننده آمریکایی کیتی پری است که توسط کپیتال رکوردز در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ منتشر شد. «غرش» اولین تک آهنگ این آلبوم در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۳ منتظر شد که موفقیت زیادی یافت و در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد و توانست در ۲۵ کشور تاپ تن شود.
کیتی پری
آل موزیک اینترتیمنت ویکلی (B+) شیکاگو تریبون گاردین لس آنجلس تایمز اسپاین رولینگ استون
اولین آهنگ تبلیغاتی به نام «اسب تیره» در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد که مانند «غرش» در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد. دومین آهنگ تبلیغاتی این آلبوم نیز «قدم زدن در هوا» بود که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد.
«اسب تیره» و «غرش» از این آلبوم در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شدند و «بدون شرط» نیز رتبه دوم این جدول را به دست آورد. «اسب تیره» و «غرش» هر کدام به ترتیب با بیش از ۲۰ و ۱۷ میلیون فروش جهانی به موفق ترین آهنگ های کیتی تبدیل شوند. دو تک آهنگ دیگر آلبوم نیز به موفقیت هایی دست یافتند اما به مانند تک آهنگ های قبل نبود.
منشور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
منشور (آلبوم کیتی پری)
منشور (قانون)
منشور (هندسه)
منشور شامل حقوقی است که از جانب اقتدار به دریافت کننده داده می شود و بیان می کند که جانب اقتدار حق ویژه دریافت کننده را به رسمیت شناخته و به او اجازه اجراء و استفاده از آن حقوق را می دهد. در این رابطه به طور معمول جانب اقتدار در موقعیت برتری (حاکمیت) نسبت به دریافت کننده قرار دارد. اصطلاح منشور (به انگلیسی: Charter) برگرفته شده از لاتین است و نخستین بار در زبا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی منشور به انگلیسی

charter (اسم)
خط ، مزایا ، فرمان ، اجازه نامه ، منشور ، امتیاز
prism (اسم)
منشور ، بلور ، شوشه ، رنگهای شوشه

معنی کلمه منشور به عربی

منشور
دستور

منشور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
منشور محیط شفافی است که توسط دو سطح تخت متقاطع از محیط اطراف جدا شده باشد. زاویه بین دو سطح متقاطع را زاویه راس و سطح مقابل آن را قاعده منشور گویند. هر یک از دو سطح متقاطع را وجه منشور نامند. هرگاه نور تکرنگی از یک وجه منشور با زاویه معین نسبت به خط عمود بر آن وجه بتابانیم، این نور پس از دو بار شکست متوالی در دو سطح جدایی محیطها (وجهای منشور) با زاویه ای متفاوت از منشور خارج می شود. زاویه بین پرتو تابش و پرتو خروجی را زاویه انحراف گویند.
زاویه انحراف ، بستگی به زاویه بین دو وجهی که نور از آنها وارد و خارج می شود دارد. انتخاب نور تکرنگ بدین دلیل می باشد که منشور نور سفید را علاوه بر انحراف به هفت رنگ تجزیه می کنند. چون طول موجهای متفاوت در یک محیط معین با زوایای متفاوتی شکسته و در منشور نیز خروجی شامل هفت رنگ ، که نور سفید شامل آنها است می باشد. با توجه به قوانین اسنل - دکارت و ساختار منشور روابط زیر در مورد منشورها حاکم هستند:
i: زاویه پرتو تابش ́i: زاویه پرتو خروجی
r: زاویه شکست پرتو تابشی ŕ: زاویه شکست پرتو خروجی
A = r+r زاویه راس منشور D = i+í-A زاویه انحراف
زاویه انحراف بستگی به زاویه تابش داشته و اگر منشور را حول محوری که از محل تلاقی پرتو تابشی با وجه منشور می گذرد، دوران دهیم، زاویه انحراف ابتدا کم می شود و به مقدار مینیممی می رسد و سپس با این که دوران در همان جهت ادامه دارد، زاویه انحراف بیشتر می شود.
در شرایط مینیمم انحراف i =i  و در نتیجهr = r ، در این صورت زاویه مینیمم انحراف برابر است با:
Dm = 2i - A یا i= Dm + A/2 و در نهایت ضریب شکست منشور به صورت زیر بر حسب زاویه مینیمم انحراف و زاویه راس منشور حاصل می شود:
n = (Sin (Dm +A)/2)/Sin A/2
وسایل لازم
اسکپترومتر منشوری
کلیماتور (موازی ساز)
شعله سدیم یا لوله گسیلر حاوی گاز هلیوم و یا لامپ جیوه
شرح آزمایش
تنظیم اسکپترومتر
عدسی چشمی دوربین را طوری تنظیم کنید که تصویر خطوط متقاطع به نحوی دیده شود. دوربین را برای نور موازی میزان کنید (آنرا متوجه جسم دوری نمایید و تصویر آن را واضح ببینید) در این حالت نباید بین خطوط متقاطع که از داخل چشمی دیده می شود و تصویری که از داخل دوربین دیده می شود، پارالکس وجود داشته باشد. منبع را نزدیک شکاف کلیماتور قرار داده و پس از قرار دادن دوربین در امتداد لوله کلیماتور (موازی ساز) تصویر دقیق شکاف را در آن ببینید و یقین حاصل کنید که بین تصویر شکاف کلیماتور و خطوط متقاطع چشمی پارالکسی وجود ندارد.
تراز کردن منشور
منشور را روی حامل خود طوری قرار دهید که یکی از رئوس آن به محور حامل نزدیک باشد. آنگاه آن را بچرخانید تا یکی از وجوه آن بر خط رابط دو پیچ تنظیم دستگاه عمود باشد. حامل را چرخانده تا نور منعکس شده از هر دو وجه دیده شود. با تنظیم پیچهای تراز کاری کنید که تصویر شکاف در وسط میدان دید قرار گیرد (با تکرار).

اندازه گیری زاویه راس منشور
شکاف را تا آنجا که عملی است باریک کرده و تصویر آن را در اوضاع T1 دوربین با دقت بر تار رتیکول چشمی قرار دهید. پس از حصول این وضع زوایای1 θ و θ2 را روی ورینه ای که به دوربین متصل است بخوانید و ثبت نمایید.
2A = θ1 - θ2
با استفاده از این رابطه زاویه رأس منشور بدست می آید.
نتایج آزمایش
زاویه راس منشور مستقل از مسیر پرتوی تابسی است.
زاویه راس منشور به نوع ماده (ضریب شکست) ماده وابسته نیست.
تغییرات ضریب شکست منشور سبب تغییرات زاویه منیمم انحرافش می شود نه زاویه راسش.
برای سایر اندازه گیریهای اپتیکی زاویه راس منشور را ثابت و معین در نظر می گیرند.
مانی
مثلثی شیشه ای و شفاف که اگر نورسفید به آن تابانده شود آن نور تجزیه شده و به هفت رنگ تکیل دهنده ی خودش یعنی:قرمز،نارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی،بنفش؛
در می آید.
مسعود.ه.ز
مرامنامه،قطعنامه
جەماڵ
جاڕنامە، ڕاگەیاندراو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منشور   • منشور در ریاضی   • تعریف منشور   • منشور چیست   • چگونه منشور بسازیم   • کاربرد منشور چیست؟   • ساخت منشور   • انواع منشور   • مفهوم منشور   • معرفی منشور   • منشور یعنی چی   • منشور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منشور

کلمه : منشور
اشتباه تایپی : lka,v
آوا : manSur
نقش : اسم
عکس منشور : در گوگل

آیا معنی منشور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )