برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

ملخ

/malax/

مترادف ملخ: پروانه، جراد، میگو

معنی ملخ در لغت نامه دهخدا

ملخ. [ م َ ل َ ] (اِ) ترجمه ٔ جراد . (آنندراج ). معروف است ، به عربی جراد گویند. (انجمن آرا). جانورکی بال دار که گاه خسارت و زیان بسیار وارد می آورد و کشت و زرع را به طوری نابود می کند که مورث قحط و غلا می شود. (ناظم الاطباء). در اوستا، «مذخه » . در گزارش پهلوی «مذک ». در زبان ارمنی ، مرخ . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). از نوع حشرات «اورتوپترها» و از خانواده ٔ «اکریدیده ها» . این حشره را که دقیقاً «اکریدیوم » نامند دارای گونه های فراوان است که اختصاصاً در نواحی گرم زندگی می کند و در جنوب فرانسه هم دیده می شود.نوعی از آن به نام «اکریدیوم آژیپتیوم » با اندام «قهوه ای - خاکستری »رنگ و پرزدار گاهی طولش تا 6 سانتیمتر می رسد. این حشره در بیشه های گرم زندگی می کند. ملخ های مهاجر همانند ملخ های سیاحتگر وملخ های مراکشی شمال افریقا ویران کننده ٔ مزارع و کشاورزی و آفت خطرناکی هستند. این حشره غالباً به رنگهای سبز و زرد و قهوه ای درمی آید وپاهای عقبی آن به نسبت بزرگ است و به او اجازه می دهد که به خوبی بجهد. این حشره در چمن زارها و مزارع زندگی می کند و جنس نر صدای تیز شدیدی دارد. نوع سبز این حشره که به نسبت بزرگ و به طول سه تا چهار سانتی متر بالغ می شود گاهی با زنجره اشتباه می شود. «اکریدین ها» یا ملخ های مهاجر در گروههای انبوه حرکت می کنند و ویران کننده ٔ کشاورزی و باغها به شمار می آیند. این حشره در نواحی مجاور صحراها و اختصاصاً در نواحی صحراهای نزدیک به مدیترانه ، در افریقا و آسیا که از سنگال تا سند گستردگی دارد و نیز در نواحی آمریکای مرکزی و شمال آرژانتین در تمام فصل ها مشاهده می شود و هنگامی که خشکسالی ناگهانی در این نواحی روی دهد و این حشره برای تغذیه در تنگی بیفتد ناگریز به مهاجرت به نواحی دیگر می شود. مهاجرت این حشره به دو طریق انجام می گیرد: حشرات جوان (لاروها و حشرات تکامل نیافته ) که فاقد بالند، و نیز موجودات ریزی که تازه از تخم درآمده اند شروع به حرکت آرام و خوردن و تراشیدن تمام گیاهانی می کنند که در مقابل خود می یابند چنانکه هر گیاهی با حمله ٔ این حشره نابود می گردد و هنگامی که این حشره به حد بلوغ برسد و دارای بال گردد شروع به تکثیرو تولید مثل فراوان می کند و پس از تخم گذاری در دسته های بسیار بزرگ و انبوهی شروع به پرواز کرده به ...

معنی ملخ به فارسی

ملخ
حشرهای بالداربادوپای درازاره مانند، بخوبی می جهدومسافتهای زیادرامی پرد، به مزارع مخصوصازراعت گندم خسارت بسیارمیزند
( اسم ) حشره ایست موذی از راسته راست بالان که دارای قطعات دهانی خرد کننده و دگردیسی ناقص است . این حشره دارای دو زوج بال است : یک زوج بالهای جلوی که سخت است و تبدیل به نوعی قاب شده و جهت پرواز بکار نمیرود ولی یک زوج بالهای عقبی را که چند مرتبه چین خورده بزیر خود حفظ میکنند . پاهای عقبی ملخ برا ی جستن رشد زیادی کرده است . ملخ بزراعتها خسارات فراوان وارد میکند مخصوصا نوزاد آن پس از خروج از تخم بسیار پر خور و حریص است و سر راه خود آنچه را که ببیند میخورد از این جهت در مبارزه با ملخ همیشه باید محل های تخم ریزی آنرا دانست و وسایل انهدام نوزادها را قبل از خروج از تخم آماده کرد تا بمحض خروج از تخم بدفع آنها اقدام شود . ملخ دارای انواع مختلف است و آنها که بیشتر بزراعتها خسارت وارد میسازند عبارتند از : ملخ دریایی ملخ مراکشی و ملخ ایتالیایی . ملخهای ماده معمولا در انتهای شکم خود دنباله باریکی جهت سوراخ کردن زمین دارند که باین وسیله در سوراخی که درزمین تعبیه میکنند تخم ریزی مینمایند و روی تخها را با خاک میپوشانند و تخمها در فصل مناسب تبدیل به نوزادهای بدون بال شده و از سوراخ خارج میشوند و بمزارع حمله میکنند جراد یا ملخ آبی میگو یا ملخ ایتالیایی . گونه ای ملخ که زرد روشن و یا زرد تیره است و طول نر آن در حدود ۵ سانتیمتر و طول ماده اش در حدود ۳ سانتیمتر است . این ملخ در اواخر تابستان در نقاط مرطوب و علف زار تخم گذاری مینماید . نوزاد آن در اوایل بهار از تخم خارج میشود و به جوانه های نباتات و غلات و بقولات و پنبه و انواع میوه حمله میکند . یا ملخ بی بال . میگو یا ملخ پیاده . نوزاد ملخ که هنوز بدون بال است پوره ملخ . یا ملخ دریایی . ۱ - گونه ای ملخ که زرد رنگ است و طول بدن ماده اش ۶ تا ۸ سانتیمتر و نر آن ۵ تا ۶ سانتیمتر است و عظیم الجثه تر از ملخ های مراکشی و ایتالیایی میباشد. ملخ های دریایی عموما در اواخر بهار و اوایل تابستان در نقاط مرطوب و کنار جویها تخم گذاری میکنند . این نوع ملخ خصوصا نوزاد آن آفت صیفی کاری و پنبه و غلات و برگ اشجار میباشد . یا ملخ دریایی . ۱ - میگو ۲ - خرچنگ دریایی . یا ملخ مراکشی . گونه ای م ...

معنی ملخ در فرهنگ معین

ملخ
(مَ لَ)(اِ.) حشره ای است موذی از راست بالان که دارای قطعات دهانی خرد کننده و دگردیسی ناقص است . این حشره دارای دو زوج بال است . پاهای عقبی اش برای جستن رشد زیاد کرده است .

معنی ملخ در فرهنگ فارسی عمید

ملخ
حشره ای بال دار، با پاهای بلند و چشم های بزرگ که به کمک پاهای عقبی خود می جهد.

ملخ در دانشنامه ویکی پدیا

ملخ
مَلَخ ها جاندارانی از دودمان بندپایان رده حشرات، راسته راست بالان و زیرراسته ملخی ها (Caelifera) هستند.
شنی جیرجیرک واران
ملخکان
چوب کبریتی واران
Pneumoroidea
ملخ های جلف
Acridoidea
Tanaoceroidea
Trigonopterygoidea
همه حشرات به وسیله پرواز کردن از خطر فرار می کنند، اما ملخها و جیرجیرکها جهش نیز می کنند. این حشرات دارای پاهای جهنده در عقب بدن خود هستند. این حشرات معمولاً می توانند ۱ متر (۳ پا) یا بیشتر جهش کنند. ملخها و جیرجیرکها دارای آروارههای قوی هستند و عموماً از گیاهان تغذیه می کنند. در طول فصل زادآوری (تولید مثل)، آن ها صداهای بلند از خود در می آورند و این کار را به وسیله مالیدن اعضاء بدنشان به یکدیگر انجام می دهند.
ملخها بیشتر عمر خود را روی زمین می گذرانند اما آن ها قادرند بعد از جهش از روی زمین با قدرت پرواز کنند. چهار عدد بالهای جلویی ضخیم و محکم می باشند، اما بالهای عقب نازک و نیمه شفاف هستند و در طول پرواز مثل یک بادبزن می شوند.
ملخ جهنده چمنزار مثل تعداد زیادی از فامیلهایش، دارای پاهای عقبی بزرگ بوده که آن ها را برای جَستن به کار می برد. در عین حال، او برخلاف بیشتر ملخهای دیگر قادر به پروار نیست، چرا که فاقد بالهای مناسب برای پرواز است. ملخ جهنده چمنزار در اواخر پاییز می میرد. تخمهای آن ها در طول زمستان زنده می مانند و در بهار سال بعد نسل جدیدی از این ملخ ها را بوجود می آورند.
عکس ملخ
ملخ در هواپیما (به انگلیسی: An aircraft propeller or airscrew) وسیله ای هستنند که با نیروی چرخش ایجاد شده ملخ یا پروانه یا پیش ران توسط موتور رفت و برگشتی، توربوپراپ، موتور الکتریکی نیروی لیف و رانش خود را تأمین می کند. زاویه حمله ملخ هواپیما می تواند متغیر یا ثابت باشند. ملخ های هواپیماهای اولیه از چوب ساخته می شده است ولی در آینده از فلز برای ساخت ملخ استفاده شد با این وجود امروزه با فناوری نوین از کامپوزیت برای ساخت پروانه استفاده می شود.
Experimental Aircraft Propellers
Smithsonian National A ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ملخ در دانشنامه آزاد پارسی

مَلَخ (حشرات)(grasshopper)
مَلَخ
انواع حشراتی با پاهای عقبی بسیار تکامل یافته. این حشرات به سبب وجود چنین پاهایی می توانند در هوا بجهند. پاهای عقبی ملخ های نر یک ردیف مَفصل برآمده دارد که هرگاه به رگ بال های سخت مالیده شوند صدای خاصی ایجاد می کنند. انواع متفاوت ملخ ها و جیرجیرک ها با هم خویشاوندند. خانواده های ملخ های شاخک کوتاهو تیره ملخ های شاخک بلنددر راستۀ راست بالانقرار دارند. ملخ های کوتاه شاخک خانوادۀ ملخان را تشکیل می دهند. ملخ معمولی عضو همین خانواده است. همۀ اعضای این خانواده به صورتی حریصانه از گیاهان تغذیه می کنند. ملخ ها تخم های خود را درون حفره هایی کوچک در زمین می گذارند و نوزادهای بدون بال، پس از حدود شش بار پوست اندازی به موجود بالغ تبدیل می شوند. در بریتانیا، چندین گونه ملخ کوچک و بی آزار، با رنگ هایی ملایم یافت می شود. ملخ شاخک بلند یا جیرجیرکِ بوته ای از خانواده تتی گونیدا، چرخۀ زندگی مشابهی دارد ولی تفاوتش با اعضای خانواده ملخان داشتن شاخک بلندتر و ایجاد صدای مشخصی بر اثر مالیدن دو قطعه پوشش بال بر روی یکدیگر است. جیرجیرک بوته ای سبز بزرگ Tettigonia viridissima، به طول پنج سانتی متر، از گونه های بریتانیایی این خانواده است. این خانواده شامل ملخ های شاخک بلند امریکای شمالی نیز می شود که صدای سایش بال هایشان بسیار مشخص است.

نقل قول های ملخ

ملخ
• «و اگر خواهی در آفرینش ملخ بنگر. برای او دو چشم سرخ آفرید و حدقه ‏های چشمش را چون دو ماه تابان بیفروخت. برای او گوشی پنهان بیافرید و دهانی به اعتدال و سامان و حسی نیرومند و دو دندان نیش، که هر چیز را بدان ببرد و دو دست داس مانند که هر چیز را با آن بگیرد. کشاورزان به سبب کشته‏ های خود از آن بیمناک ‏اند و اگر همه یاران خود را گرد آورند، توانایی دفع آن ندارند. ملخ ها به خواست و میل خود به کشتزار روی نهند و هر چه خواهند بجوند و بخورند و همهٔ اندام ملخ به قدر یک انگشت باریک هم نیست.»

ملخ در جدول کلمات

ملخ
جراد
ملخ بی سر
لخ
ملخ دریایی
میگو
میگو | ملخ دریایی
اربیان

معنی ملخ به انگلیسی

locust (اسم)
اقاقیا ، ملخ
cicada (اسم)
زنجره و جیرجیرک دشتی ، زنجره ، ملخ ، خزوک
cicala (اسم)
زنجره ، ملخ
grig (اسم)
زنجره ، ملخ ، مارماهی کوچک ، مرغ پا کوتاه ، شخص مسرور و با نشاط
grasshopper (اسم)
ملخ ، اتش بازی کوچک
shrimp (اسم)
ملخ ، میگو ، ماهی میگو ، روبیان

معنی کلمه ملخ به عربی

ملخ
جرادة , جندب

ملخ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
میک
علیرضا
کولک(kulak)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ملخ در جدول   • تغذیه ملخ   • غذای ملخ   • مضرات ملخ   • فواید ملخ   • انواع ملخ   • نام دیگر ملخ   • ملخ سبز   • معنی ملخ   • مفهوم ملخ   • تعریف ملخ   • معرفی ملخ   • ملخ چیست   • ملخ یعنی چی   • ملخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملخ

کلمه : ملخ
اشتباه تایپی : lgo
آوا : malax
نقش : اسم
عکس ملخ : در گوگل

آیا معنی ملخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )