برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

مصرف

/masraf/

مترادف مصرف: استعمال، استفاده، صرف، کاربرد

برابر پارسی: کارکرده، کاربرد، کاربری، کارکرد، گسارش

معنی مصرف در لغت نامه دهخدا

مصرف. [م َ رِ ] (ع اِ) محل بازگشت. (ناظم الاطباء). جای بازگشت. (منتهی الارب ). معدل. (یادداشت مؤلف ). || جای گریز. (ترجمان القرآن جرجانی ص 89). || خلاص و رهایی از بدبختی. (ناظم الاطباء). ج ، مصارف. || در عبارت زیر از فارسنامه جای بازگرداندن آب و به اصطلاح آب برگردان معنی می دهد : پس مقدران را و صانعان رابیاورد و مالهای بسیار بذل کرد تا مصرفهای آب بساختند از چپ و راست رود کر. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 151). || اسم ظرف به معنی جای خرج کردن. (آنندراج ). محل صرف و خرج. ج ، مصارف. (ناظم الاطباء). جای خرج کردن و به کار بردن. محل هزینه کردن :
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید.
حافظ.
- به مصرف رساندن ؛ به کار بردن. خرج کردن : اگر ملک اسلام بفرماید تا آن خیرات و اوقاف... به امینی عالم متدین مشفق سپارند تا به مصرف برساند ثواب آن جمله در دیوان ملک باشد. (مرصادالعباد ص 263).
- به مصرف رسیدن ؛ به کار رفتن. خرج شدن : چون خوانسالار است خوانها نهاده و سماطها کشیده اطعمه ٔ گوناگون از حد چند و چون بیرون به مصرف انما نطعمکم لوجه اﷲ رسید. (ظفرنامه ٔ یزدی ج 2 ص 364).

مصرف. [ م ُ رِ ] (ع ص ) صرف کننده. (از غیاث ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء).

مصرف. [ م َ رَ ] (ع اِ) جای بازگشتن. (یادداشت مؤلف ).مَصْرِف. || خرج و صرف. (ناظم الاطباء). مصرف به معنی صرف کردن که معمولاً به فتح راء تلفظ کنندبه کسر راء است زیرا عین مضارع آن مکسور است. (از نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال 2 شماره ٔ 1 ص 26).
- مصرف شدن ؛ به کار شدن. خرج شدن. به کار رفتن : در خانه ٔ ما روزی یک کیلوگرم قند مصرف می شود. (از یادداشت مؤلف ).
- مصرف کردن ؛ به کار بردن : در چاپخانه ٔ دانشگاه کاغذ زیادی مصرف می کنند. (از یادداشت مؤلف ).
|| قیمت. || فایده.
- بی مصرف ؛ بی فایده و هیچکاره. (ناظم الاطباء).

معنی مصرف به فارسی

مصرف
جای صرف وخرج کردن، محل خرج، مصارف جمع
( اسم ) جای خرج کردن و بکار بردن محل خرج جمع : مصارف . توضیح مصرف بمعنی جای صرف کردن که معمولا بفتح رائ تلفظ کنند در اصل بکسر رائ است زیرا عین مضارع آن مکسور است . یا به مصرف رساندن . بکار بردن خرج کردن : اگر ملک اسلام بفرماید تا آن خیرات و اوقاف بعمارت وصلاح آورند .. و به امینی عالم متدین مشفق سپارند تا بمصرف برساند . ثواب آن جمله در دیوان ملک باشد . یا به مصرف رسیدن . بکار رفتن خرج شدن : ... چون خوان سالار است خوانها نهادهو سماطها کشیده اطعم. گوناگون از حد چند و چون بیرون بمصرف انمانطعمکم لوجه الله رسید ...
جای بازگشتن یا خرج و صرف
[experimental drug use] [اعتیاد] مصرفی معمولاً از روی کنجکاوی و تمایل به تجربه کردن اثرات مواد
[instrumental substance use] [اعتیاد] مرحله ای که در آن فرد برای ایجاد احساسات مثبت مانند آرامش یا رهایی از احساسات منفی، مانند اضطراب، به مصرف مواد می پردازد
[compulsive drug use] [اعتیاد] مصرف مهارناپذیر فرد که در آن فرد علی رغم مواجه شدن با مشکلات، به مصرف ادامه می دهد و غالباً برای پیشگیری از وقوع علائم قطع مصرف است
[sniff/ sniffing, insufflations, nasal insufflation] [اعتیاد] مصرف مادۀ اعتیادآور از راه بالا کشیدن آن از بینی و تماس مستقیم با مخاط بینی متـ . مصرف مشامی
[harmful use] [اعتیاد] نوعی الگوی مصرف مواد اعتیادآور که به صدمات جسمی و روانی منجر می شود
[injection drug use, IDU] [اعتیاد] مصرف مواد با تزریق وریدی یا عضلانی یا زیرپوستی برای ایجاد سرخوشی
...

معنی مصرف در فرهنگ معین

مصرف
(مَ رَ) [ ع . ] (اِ.) محل خرج و صرف . ج . مصارف .
( ~. مَ رَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ویژة مصرف کردن برای یک نوبت .

معنی مصرف در فرهنگ فارسی عمید

مصرف
۱. صرف و خرج کردن.
۲. (اسم) [قدیمی] جای صرف و خرج کردن، محل خرج.

مصرف در دانشنامه اسلامی

کلید واژه: زکات، احکام زکات، مصرف زکات 0f،
مصرف زکات در هشت مورد است که می توان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف کرد:
یک نکته: آیا فردی که زکات بر او واجب شد خود می تواند آن را به مصارف هشتگانه بالا برساند یا مصرف آن در یکی از آن ها باید با اجازه مجتهد یا ولی فقیه باشد؟
جواب- افضل بلکه احتیاط آن است که در زمان غیبت، زکات را به (ولی) فقیه بدهند، به ویژه وقتی که آن را مطالبه کند؛ زیرا او به موارد مصرف زکات آشناتر است؛ اگر چه دادن زکات به (ولی) فقیه واجب نیست، مگر وقتی که حکم کند که به خاطر مصلحت اسلام و مسلمانان به او بپردازند که در این صورت، پیروی از او واجب است هر چند مقلد او نباشد.
نظر به اینکه حیات بشری بر عرصه گیتی، وابسته به منابع موجود کره زمین بوده و با توجه به محدودیت دسترسی به این منابع، بحث مصرف و اصلاح الگوی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به ویژه آنکه با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش دامنه فعالیت های تبلیغاتی رسانه های مختلف و تشویق به مصرف بیشتر کالاهای مصرفی، شاهد روند لجام گسیخته ای در مصرف انسان های معاصر هستیم. نوشتار حاضر می کوشد ضمن بررسی اجمالی در معنا و مفهوم مصرف، مصرف گرایی و اصلاح الگوی مصرف به تبیین برخی عوامل مصرف زدگی جوامع و آفات اسراف و تبذیر منابع خدادادی پرداخته و اشاره ای به پاره ای از توصیه های مرتبط اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.
صرفه جویی و به عبارت دیگر مدیریت مصرف منابع مبتنی بر آینده نگری، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است؛ چراکه امروزه حجم جمعیت در سطح جهان گسترش پیداکرده است. محدودیت منابع در دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع متوازن منابع محدود موجود از سوی دیگر (که بخشی از آن، بنابر عوامل طبیعی و جغرافیایی و تقسیمات کشورها در سطوح مختلف زمین بوده و بخشی دیگر منبعث از عدم توازن قدرت کشورها در تسلط و بهره برداری از این منابع است)؛ بر مشکل فوق افزوده است. البته باید در نظر داشت که این امر به هیچ وجه به معنای ناکافی بودن منابع موجود در کره زمین برای ساکنان آن نبوده و نیست. آنچه بشر را از نظر تامین م ...

مصرف در دانشنامه ویکی پدیا

مصرف
مصرف (به انگلیسی: Consumption) یک مفهوم مهم در علم اقتصاد است و در بسیاری از علوم اجتماعی دیگر نیز این مفهوم مورد مطالعه قرار می گیرد. اقتصاددانان به رابطه ویژه بین مصرف و درآمد بسیار علاقه مند هستند که در نتیجه باعث شده تا ''تابع مصرف'' در علم اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند. در مکاتب مختلف اقتصاددانان، تولید و مصرف را متفاوت از هم تعریف می کنند. به طور کلی به گفته اکثر اقتصاددانان، تنها خرید نهایی از کالاها و خدمات توسط افراد به منزله مصرف در نظر گرفته می شود در حالی که انواع دیگر هزینه ها (به عنوان مثال سرمایه گذاری ثابت، مصرف متوسط، و هزینه های دولت) در دسته های جداگانه (مراجعه شود به مبحث انتخاب مصرف کننده) قرار داده شده است.
درآمد:
عمده عوامل گوناگون مؤثر بر مصرف که مورد توجه و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته اند به اختصار شامل موارد زیر است:
اقتصاددانان مهم ترین عامل مؤثر بر مصرف را سطح درآمد می دانند و میزان تأثیر سایر عوامل درجهٔ اهمیت کمتری دارد و لذا توابع مصرف عرضه شده، غالباً بر متغیر درآمد تأکید دارند. بدین ترتیب، درآمد اولین عامل مؤثر بر مصرف است. کینز درآمد جاری، دوزنبری درآمد جاری و نسبت آن به درآمد گذشته، و فریدمن درآمد دایمی را عواملی می دانند که مصرف فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
تغییر در سطح عمومی قیمت ها، موجب تغییر قدرت خرید و درآمد مصرف کننده می شود. این مسئله موجب تغییر در میزان و کیفیت مصرف مصرف کننده شده و گاه حتی به تغییر سلیقهٔ او می انجامد. همچنین انتظارات نسبت به آینده، می تواند عامل مؤثری در تغییر هزینه های مصرفی باشد.
مصرف انرژی برق نوعی مصرف انرژی است که انرژی برق را مصرف می کند.
تولید انرژی الکتریکی
فهرست کشورها بر پایه مصرف برق
فهرست کشورها بر پایه تولید برق
فهرست کشورها بر پایه مصرف سرانه انرژی
فهرست کشورها بر پایه تولید دی اکسید کربن
فهرست کشورها بر پایه انتشار گازهای گلخانه ای
مصرف بی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مصرف در دانشنامه آزاد پارسی

مصرف (consumption)
انبوه جمعیت در مراکز خرید
در علم اقتصاد، استفاده از کالاها یا خدمات برای رفع نیاز یا تولید چیزی دیگر. آن را معمولاً هدف تولید به شمار می آورند. ممکن است مصرف مولد باشد، که مشتمل است بر مصرف سرمایه یا بهره گیری از کالاهایی، نظیر ماشین آلات یا مواد اولیه برای تولید کالایی دیگر، یا ممکن است غیر مولد باشد. عموماً در معنای غیر مولد آن به کار می رود. ممکن است شخصی، اجتماعی، یا عمومی باشد. مطالعه درخصوص مقولۀ مصرف، به ویژه با شکل گیری اقتصاد سرمایه داری، اهمیت بسیار یافت. اساساً بنیاد اقتصاد سرمایه داری بر مبادلۀ کالاها و خدمات تولیدکنندگان با پول مصرف کنندگان است. سطح و میزان مصرف در اقتصادهای سرمایه داری، از عوامل تعیین کنندۀ سود سرمایه داران بوده که از نظر برخی این خود بر میزان اشتغال و درنتیجه رفاه عمومی تأثیر بسیار می گذارد. اساساً فرآیندهای تولید و مصرف در ارتباط متقابل با یکدیگرند. از طرفی، نوع کالاهای مصرفی در بازار است که تعیین می کند چه چیزی باید تولید شود. به علاوه وقتی تولید ناکافی باشد، میزان مصرف نیز محدود می شود و درنتیجه، ممکن است نیازهای انسان کاملاً برآورده نشوند. در ضمن، اضافه تولید نیز ممکن است به کاهش قدرت خرید افراد منجر شده و خود باعث کاهش مصرف شود. امروزه، تبلیغات و بازاریابی از عوامل بسیار مؤثری است که تولید کنندگان و بازرگانان برای افزایش میزان مصرف کالاهای مورد نظرشان از آن ها بهره می گیرند. برخی با انتقاد از وضعیتی که مصرف در دوران معاصر یافته است، بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی را ناشی از ایجاد نیازهای کاذب می دانند. در همین خصوص، اقتصاددانانی چون تورستاین وِبلن، درپی تبیین این نکته برآمده اند که چگونه تبلیغات و بازاریابی بر انتخاب های مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. ازجمله مسائلی که امروزه توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سطح عمومی مصرف و نحوۀ کنترل آن به وسیلۀ حکومت است. قاعدتاً، حکومت ها با بهره گیری از نظام مالیاتی می توانند با کنترل میزان درآمد شهروندان در مصرف عمومی نیز تأثیر بگذارند.

مصرف در جدول کلمات

مصرف شمار
کنتور
از فلزهای مورد مصرف در پزشکی
کبالت
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند اطلاق می شود
سرمایه ای
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند | اطلاق می گرد د
سرمایه ای
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند | اطلاق می گردد•
سرمایه ای
اقتصاددانی که معتقد بود تمامی جوامع بشری باید از مرحله سنتی و مقدماتی و جهش اقتصادی و بلوغ گذر کنند تا به مرحله مصرف انبوه برسند
رستو
اولین مصرف کننده نفت در جهان
امریکا
بخشی از تولیدات جامعه که به مصرف نرسیده باشد و در جوامع مختلف با توجه به شرایط تولید متفاوت است
سرمایه
بی مصرف و بدون کاربرد
بلا استفاده
پولی که برای کاری مصرف شود
خرج

معنی مصرف به انگلیسی

expenditure (اسم)
صرف ، پرداخت ، هزینه ، خرج ، بر امد ، مصرف
use (اسم)
عادت ، استفاده ، تمرین ، سود ، منفعت ، فایده ، کاربرد ، استعمال ، خاصیت ، مصرف ، اطلاق
utilization (اسم)
استفاده ، مصرف ، بکارگیری ، بهره برداری ، بکار بری ، بکارگرفتگی
expense (اسم)
هزینه ، خرج ، بر امد ، مصرف
consumption (اسم)
زوال ، مصرف ، مرض سل
waster (اسم)
مصرف
expenditures (اسم)
مصرف
expenses (اسم)
مصرف ، مخارج
wasteful (صفت)
مصرف ، متلف ، بی فایده ، افراط کار ، ولخرج

معنی کلمه مصرف به عربی

مصرف
استعمال , استهلاک , انفاق , رمي , مبذر , نفقة
قابل للاستهلاک
متر
استنفد
استعمال , استهلک , انفق , کل
صالح للاستعمال
مستهلک
عاطل
دمية

مصرف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غفار
بهره جویی،در کشیدن،درآشامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مصرف چیست؟   • مصرف کننده   • تحقیق در مورد مصرف   • مصرف کالا   • تعریف مصرف   • مصرف کننده کیست   • معنی مصرف   • مصرف مواد مخدر   • مفهوم مصرف   • معرفی مصرف   • مصرف یعنی چی   • مصرف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصرف

کلمه : مصرف
اشتباه تایپی : lwvt
آوا : masraf
نقش : اسم
عکس مصرف : در گوگل

آیا معنی مصرف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )