برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)

مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) در دانشنامه اسلامی

مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)
آشنایان با مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی، به خوبی آگاهند که مبحث مشروعیت، زیربنایی ترین موضوع در بحث اندیشه سیاسی و اساسی ترین پرسش در اعمال حاکمیت نظام سیاسی و دولت است که در آن، پرسش اصلی از حق حاکمیت است که وقتی قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت می پردازد و به الزام و آمریت دست می زند، مبنای این اعمال حاکمیت چیست؟ دولت و نظام سیاسی از چه منبعی این حق را گرفته است که می تواند مردم را وادار به اطاعت از قوانین خود کند و مردم هم باید ملتزم به فرمانبرداری و پذیرش فرمان او شوند؟
پرسش از مشروعیت سیاسی، آنقدر حیاتی است که هر نظام سیاسی باید به آن پاسخگو باشد و به گونه ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد.
جعفر پیشه، مصطفی، مقاله مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری ره، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۳۱، ص۳.
مبنای مشروعیت حکومت و صورت استدلال آن به طور خلاصه بدین قرار است: نخستین اصل مورد قبول فقها این است که هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد؛ حتی انبیا و اوصیا به صرف برخورداری از مقام نبوت و وصایت و فضلیت علم، چنین حقی را ندارند که بتوانند بر مردم حکم حکومتی یا قضایی جاری کنند؛ اما خداوند متعال از دیدگاه عقلانی به طور انحصاری و مطلق حق دارد که در همه امور ممکنات و از جمله در امور انسان ها دخالت نماید.
← استدلال
...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)   • مفهوم مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)   • تعریف مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)   • معرفی مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)   • مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) چیست   • مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) یعنی چی   • مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم

کلمه : مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم)
اشتباه تایپی : lav,udj (kzhl sdhsd ~dhlfv h;vl)
عکس مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) : در گوگل

آیا معنی مشروعیت (نظام سیاسی پیامبر اکرم) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )