برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

مسموعات

معنی مسموعات در لغت نامه دهخدا

مسموعات. [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مسموعة. شنوده ها. شنیده ها. نیوشیده ها. مقابل مبصرات و ملموسات و مشمومات و مذوقات. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی مسموعات به فارسی

مسموعات
مسموعه ( مسموع )

مسموعات در دانشنامه اسلامی

مسموعات
مسموعات، به معنای کیفیات قابل ادراک به وسیله حسّ شنوایی است.
کیف محسوس، که از اقسام کیف غیر مختص به کم است، بر ۵ قسم است: ۱. مبصرات؛۲. مسموعات؛۳. مشمومات؛۴. مطعومات؛۵. ملموسات.
توضیح اصطلاح
مسموعات، کیفیاتی است که به وسیله حس شنوایی درک می شوند. و آن عبارت است از اصوات. در باره حقیقت صوت اقوال مختلف است:۱. عَرَضی است قائم به محل و کیفیتی است مسموع که از تموّج هوا، که حاصل از قرع یا قلع با مقاومت است، حاصل می شود.۲. جوهر است.۳. نفس تموّج هوا که ناشی از قلع یا قرع است.۴. نفس قلع یا قرع.
نقد و بررسی
در ردّ سه قول اخیر چنین گفته شده است:اول اینکه تموّج به قوه لامسه، و قلع یا قرع به قوه باصره ادراک می شود، ولی صوت جز با قوه سامعه ادراک پذیر نیست.دوم اینکه در تصور صوت احتیاجی به تصور قلع یا قرع نیست و بالعکس.سوم اینکه صوت پس از فنای آن دو (قلع و قرع) باقی است و ادراک می شود.چهارم اینکه صوت در خارج موجود است نه آن که فقط در حس وجود پذیرد.پنجم اینکه بقای صوت محال است زیرا امری است غیر قارّ.
مستندات مقاله
...
اجازه در غیر مسموعات، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به اجازه شیخ حدیث به نقل آن چه بعدا سماع خواهد کرد، اطلاق می گردد.
اجازه به اعتباری به "اجازه در مسموعات" و "اجازه در غیر مسموعات" تقسیم می شود:اجازه در غیر مسموعات، یعنی اجازه شیخ به تلمیذ نسبت به آن چه را که سماع ننموده و بعداً سماع خواهد نمود.
حکم اجازه
در جواز این قسم دو وجه است: اکثر قائل به منع هستند در این باره گفته اند: به طور کلی اجازه یا در حکم اخبار به مجاز است و یا در حکم اذن است اگر بگوییم در حکم اخبار است معقول نیست که شخصی در مورد چیزی که خبر ندارد خبر بدهد و اگر بگوییم در حکم اذن است باز هم معقول نیست که شخصی در مورد چیزی که مالک نیست اذن بدهد. کسانی که این گونه اجازه را کافی نمی دانند هنگامی که شیخ به آن ها گفت: "اجزت لک ماصحّ او یصحّ عندی من مسموعاتی" باید جست و جو کنند تا علم حاصل کنند که این روایاتی را که می خواهند نقل کنند از مسموعات شیخ قبل از اجازه است ...

معنی مسموعات به انگلیسی

hearsay (اسم)
اوازه ، شایعه ، مسموعات ، چیز شنیده

مسموعات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسموعات   • مفهوم مسموعات   • تعریف مسموعات   • معرفی مسموعات   • مسموعات چیست   • مسموعات یعنی چی   • مسموعات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسموعات

کلمه : مسموعات
اشتباه تایپی : lsl,uhj
عکس مسموعات : در گوگل

آیا معنی مسموعات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )