برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

مستحب

/mostahabb/

مترادف مستحب: پسندیده، نیکو، روا، جایز

متضاد مستحب: واجب، حرام، مکروه، مباح

برابر پارسی: پسندیده، شایسته، نیکو

معنی مستحب در لغت نامه دهخدا

مستحب. [ م ُ ت َ ح ِب ب ] (ع ص ) نعت فاعلی از مصدر استحباب. دوست دارنده و مهربان ودارای محبت. (ناظم الاطباء). رجوع به استحباب شود.

مستحب. [ م ُ ت َ ح َب ب ] (ع ص ) نعت مفعولی از مصدر استحباب. دوست داشته شده. (آنندراج ) (اقرب الموارد). || پسندیده شده. (ناظم الاطباء). مستحسن. (اقرب الموارد). گزیده ٔ بر. مرجَّح. و رجوع به استحباب شود. || در اصطلاح فقهی ، آن فعل از عبادات که رسول (ص ) ثواب آن بیان فرموده یا گاهی خود کرده باشد. (از غیاث ) (آنندراج ). رسم مشروع افزون بر فرض و واجب ، و گویند مستحب آن است که شارع راتمایل بدان باشد ولی آن را واجب نکرده است. (از تعریفات جرجانی ). آنچه بر فعل آن ثواب است ، اما بر ترک آن عقاب نیست. و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. مقابل واجب. سنت. مسنون. مندوب. طاعت که نه فریضه بود. عملی است که فعلش راجح بود و از ترکش منع نباشد.

معنی مستحب به فارسی

مستحب
دوست داشتنی، نیکووپسندیده ودوست داشته شده، عملی که بجا آوردنش ثواب داشته باشدوترک آن گناه وعقاب نداشته باشد
(اسم) ۱- دوست داشته شده دوستی داشته ۲ ٠ - پسندیده نیکو . ۳ - قول یافعلی که ازگفتن و کردن آنهاثواب اخروی حاصل آید مقابل واجب حرام مکروه مباح .
دوست دارنده و مهربان

معنی مستحب در فرهنگ معین

مستحب
(مُ تَ حَ بّ) [ ع - فا. ] (اِمف .) کاری که انجام دادن آن بهتر از ترک آن باشد.

معنی مستحب در فرهنگ فارسی عمید

مستحب
۱. (فقه) عملی که به جا آوردنش ثواب داشته باشد و ترک آن گناه و عقاب نداشته باشد.
۲. [قدیمی] دوست داشتنی، نیکو و پسندیده، دوست داشته شده.

مستحب در دانشنامه اسلامی

مستحب
شیء مطلوب مولا، با عدم حرمت ترک آن است.
مستحب، از اقسام محکوم به است؛ یعنی شارع مقدس مکلف را به انجام عملی تشویق و تحریص می کند، بی آن که در آن الزامی وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر، مستحب، عملی است که فعل آن پسندیده است و ترکش حرام نیست؛ یعنی انجام دهنده آن سزاوار ستایش می باشد، ولی ترک کننده آن مستحق ذم نیست، مانند: نماز و روزه مستحبی.
نکته اول
در میان اصولی ها در این که مندوب ، ماموربه است یا نه، اختلاف است؛ عده ای همانند « مالکیه » و « شافعیه » و « حنابله » مندوب را ماموربه می دانند، به دلیل این که فعل مندوب، اطاعت است؛ اما « حنفیه » به عدم ماموربه بودن مندوب معتقدند.
نکته دوم
در این که استحباب، مدلول لفظ است یا حکم عقل ، اختلاف وجود دارد؛ بیشتر متاخرین معتقدند در جایی که بعث به مطلوب از سوی مولا با اراده غیر اکید باشد، به گونه ای که اگر مکلف با آن مخالفت کند مورد سرزنش قرار نگیرد، عقل به استحباب آن عمل، حکم می کند.
نکته سوم
...
مستحب
مُستَحَب؛ به معنای چیزی که شخص با آن محبوب می شود، اصطلاحی فقهی است و به اعمالی گفته می شود که انجام آن ها ، بهتر از ترک آن ها است، هرچند انجام دادنش واجب نیست. نماز شب، نمازهای نافله روزانه، روزه های مستحبی، دعا به خصوص دعاهای مأثور، صلوات و بسیاری از اعمال دیگر را مستحب خوانده اند.
در معنای لغوی، استحباب مصدر باب استفعال از ماده "ح ب ب" و به معنای دوست داشتن و پسندیدن چیزی است. کاربرد این لغت در قرآن کریم و احادیث معصومان به همان معنای لغوی است و در اصطلاح فقها، عملی است که حکم شرعی آن، استحباب است و انجام آن بهتر است و در عین حال ترک کردن آن اشکالی ندارد.
عناوین ندب، نفل، سنّت و تطوّع نیز بیانگر معنای استحباب است.
شیء مطلوب مولا ، با عدم حرمت ترک آن است.
مستحب، از اقسام محکوم به است؛ یعنی شارع مقدس مکلف را به انجام عملی تشویق و تحریص می کند، بی آن که در آن الزامی وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر، مستحب، عملی است که فعل آن پسندیده است ...


مستحب در دانشنامه ویکی پدیا

مستحب
مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده شده است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که انجامش بر مکلَف مطلوب است و پاداش دارد ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند: نماز شب. تعداد مستحبات بسیار زیاد است و قابل شمردن نیست
در مستحب مؤکد، تأکید بر انجام فعل است، تأکیدی بیش از تأکید موجود در استحباب، و کمتر از تأکید واجب. در این گونه خواسته ها مکلف به خاطر سرپیچی عقاب نمی شود، ولی شارع او را به خاطر نادیده گرفتن تأکید او برانجام فعل، سرزنش می کند.
عکس مستحب


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مستحب در جدول کلمات

عملی مستحب در نماز
قنوت

مستحب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MirAhmadi
recommended
شهریار آریابد
در پارسی " روامند ، روادار"
حمیدرضا دادگر_فریمان
پسندیده، نیکو، روا، جایز،نافله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مستحب یعنی چه   • مستحب چیست   • اعمال مستحب   • واجب چیست   • تعریف مکروه   • مستحب موکد   • معنی مباح چیست   • مستحبات دین اسلام   • معنی مستحب   • مفهوم مستحب   • تعریف مستحب   • معرفی مستحب   • مستحب یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی مستحب

کلمه : مستحب
اشتباه تایپی : lsjpf
آوا : mostahabb
نقش : صفت
عکس مستحب : در گوگل

آیا معنی مستحب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )