برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1466 100 1

مبارک

/mobArak/

مترادف مبارک: باشگون، پدرام، خجسته، خوش یمن، سعد، فرخ، فرخنده، مبروک، متبرک، مسعود، میمون، نیک پی، همایون

متضاد مبارک: نامبارک، نامیمون

برابر پارسی: فرخنده، پسندیده، خجسته، همایون، شاد

معنی اسم مبارک

اسم: مبارک
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mobārak) (عربی) دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده - خوش یمن، خجسته، فرخنده

معنی مبارک در لغت نامه دهخدا

مبارک. [ م َ رِ ] (ع اِ) ج ِ مَبرَک که خفتنگاه شتر باشد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).

مبارک. [ م ُ رَ ] (ع ص ) برکت کرده شده. (آنندراج ) (غیاث ) (ترجمان القرآن ). با برکت. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج 4 چ 2 ص 231). برکت داده شده. و قوله تعالی : و جعلنی مبارکاً أین ما کنت (قرآن ، 32/19)؛ ای نفاعاً. (ناظم الاطباء): گفت [ مأمون ] ای امام [ رضا] آن نخست دستی بود که بدست مبارک تو رسید؛ من آن چپ را راست نام کردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 137). مردم به رباطها [ و ] جایهای مبارک همی شدند و دعا همی کردند مگر که فرج یابند از جور ایشان. (تاریخ سیستان ). || صفتی که به ماه رمضان دهند: رمضان المبارک. این کلمه را صفت آرند برای ماه رمضان. رمضان المبارک. ماه مبارک رمضان. و گاه ماه مبارک گویند و رمضان اراده کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || از جمله سی و دو نام قرآن یکی مبارک است که حق تعالی فرمود. کتاب ٌ أنزلناه اًلیک مبارک . (نفایس الفنون ) : و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه. (قرآن 92/6). || بزرگ کرده شده. (آنندراج ) (غیاث ).
- حضور مبارک ؛ در خطاب به امیران و بزرگان استعمال کنند؛ این بنده را عرایضی است که تقدیم حضور مبارک می شود.
- خاطر مبارک ؛ چون ازذهن و خاطر شاه و بزرگان یاد کنند چنین تعبیر آرند : داعیه ٔ تعمیر بیلقان از خاطر مبارک سر برزده... (ظفرنامه ٔ یزدی ).
- لفظ مبارک ؛ در مقام تعظیم چون از سخن بزرگی یا شاهی یاد کنند این صفت را افزایند : چنانکه گاهگاه بر لفظمبارک راندی که یک حد ملک ما سپاهان است و دیگر ترمد. (کلیله و دمنه ).
|| خجسته. (آنندراج ) (غیاث ). همایون. (مفاتیح ) (اوبهی ). فرخنده. (صحاح الفرس ). قدوس. (منتهی الارب ). فرخ. فرخنده. میمون. یامن. ایمن. یمین. شگون. بفال نیک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خجسته. میمون و کامران و باسعادت و بختیار نیک بخت و با طالع و با برکت و خوش خبر. (ناظم الاطباء) :
ای خسرو مبارک یارا کجا بود
جایی که باز باشد پرید ماغ را.
دقیقی.
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید
همای ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. ...

معنی مبارک به فارسی

مبارک
بابرکت، برکت یافته، خجسته، فرخجسته
( اسم و صفت ) ۱ - برکت داده با برکت . ۲ - میمون فرخنده خجسته : روزگار مبارک بر تهذیب احوال دین و ترتیب اعمال ملک مصروف گردانیده ... ۳ - مقدس : دست مبارک حضرت رسول ص . ۴ - ( اسم ) نامی است از نامهای مردان (مخصوصا غلامان ) . ۵ - ( بمناسبت مذکور ) غلام : اسیری را بوعده شاد می کن . مبارک مرده ای آزاد میکن . ( نظامی گنجین. گنجوی ) ( یعنی بند. مبارک نامی را که نزدیک مردنست آزاد کن ) . یا حضور مبارک . در خطاب به شاه و بزرگان استعمال کنند : این بنده را عرایضی است که تقدیم حضور مبارک میشود . یا خاطر مبارک . چون از ذهن و خاطر شاه و بزرگان یاد کنند چنین تعبیر آورند : داعی. تعمیر بیلقان از خاطر مبارک سربرزده ...
اول و ثانی میران
دهی است از دهستان بخش قیر و کازرین شهرستان فیروز آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب خاوری قیر. جلگه گرمسیر ۱٠٠۲ تن سکنه . محصول : غله و پنبه .
دهی از دهستان شهرستان اصفهان
دهی از دهستان بخش ری شهرستان تهران
دهی از دهستان خرم شهرستان تویسرکان
دهی از دهستان ییلاق شهرستان سنندج
مر آت خیال وی را سخت ستوده
[ گویش مازنی ] /mebaarek baa/ مراسمی که در آن خانواده ی داماد پس از بله گرفتن به اتفاق زنان فامیل و آشنایان به منزل عروس روند، و تبریک گویندهمین عمل چند روز بعد از سوی خانواده ی عروس صورت می گیرد
۱ - ( جمل. فعلیه ) خجسته باد . فرخنده باد . ( در تهنیت گویند ) . ۲ - ( اسم ) تهنیت شادمانی . یا به مبارک باد آمدن . برای تهنیت آمدن : تا شدم حلقه ...

معنی مبارک در فرهنگ معین

مبارک
(مُ رَ) (ص .) ۱ - با برکت . ۲ - خجسته ، فرخنده .

معنی مبارک در فرهنگ فارسی عمید

مبارک
۱. بابرکت، برکت یافته، خجسته، فرخجسته، فرخنده.
۲. عنوانی احترام آمیز برای اعضای بدن: دست مبارک، خاطر مبارک.
۳. (شبه جمله) برای بیان تهنیت به کار می رود: عیدتان مبارک.
۴. فرخنده، خجسته (در ترکیب با کلمۀ دیگر): مبارک قدم.
۵. (اسم) [قدیمی] از اسامی رایج برای غلامان و بردگان، برده، غلام.
۱. خجسته باد، فرخنده باد.
۲. (اسم، اسم مصدر) تهنیت.

مبارک در دانشنامه اسلامی

مبارک
معنی بُورِکَ: مبارک باد - پربرکت باد
معنی مُّبَارَکاً: دارای خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمه مبارک از مصدر مبارکه باب مفاعله از ثلاثي مجرد برکت است و برکت به معناي خير بسيار ، و مبارک به معناي محلي است که خير کثير به آنجا افاضه ميشود . و اين کلمه در مورد هم برکات دنيوي استفاده می شود و هم اخروي )
معنی مُّبَارَکَةٍ: دارای خیر بسیار شده - صاحب برکت شده(کلمه مبارک از مصدر مبارکه باب مفاعله از ثلاثي مجرد برکت است و برکت به معناي خير بسيار ، و مبارک به معناي محلي است که خير کثير به آنجا افاضه ميشود . و اين کلمه در مورد هم برکات دنيوي استفاده می شود و هم اخروي )
معنی مَسِيحُ: لقب حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و علیه السلام (مسيح به معناي ممسوح (مسح شده)است و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند ، به اين مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به يمن و برکت و ياممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با روغن زيتون تبرک شده ممسوح گشته ، چون ان...
معنی مُبَوَّأَ: جايگاه - مسكن (عبارت " مُبَوَّأَ صِدْقٍ "يعني خداي سبحان بني اسرائيل را در مسکني سکني داد که در آن ، آنچه انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است . يعني هم آب و هواي خوبي داشت وهم سرزمينش پر از برکات و داراي وفور نعمت بودو آن مسکن عبارت بود از نوا...
معنی مُحَمَّدٌ: نام مبارک پیامبر گرامی اسلام ، آخرین و برترین پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلّم به معني ستوده شده (- از رسول خدا (صلياللهعليهوآلهوسلّم) پرسيدند : چرا به نام احمد و محمد و بشير و نذير ناميده شديد . فرمود : اما "محمّد" ناميده شدم ، بدين جهت که من در ...
ریشه کلمه:
برک‌ (۳۲ بار)

«مبارک» به معنای پر برکت و پر فایده است، و کعبه از این جهت مبارک است که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی در یکی از پربرکت ترین سرزمین های جهان قرا گرفته. «مبارک» از مادّه «برکت» به معنای سودمند و جاویدان و پردوام است.
یکی از نام ها و صفات قرآن «مبارک» است. این صفت در چهار آیه بر قرآن اطلاق شده است ...


مبارک در دانشنامه ویکی پدیا

مبارک
مبارک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مبارک (شهر)
مبارک (عروسک خیمه شب بازی)
مبارک (فیلم)
مبارک یکی از شخصیت های نمایش های عامیانه است که همواره با نام هایی چون مبارک و گاهی یاقوت میان مردم شهرت دارد. او با صراحت و طنز و شیطنتی ظریف، سال های سال محور اصلی تصادمات خنده آور در خیمه شب بازی بوده است. او دارای شخصیتی شوخ طبع و جسور بوده که در برخورد با عروسک هایی همچون سلطان سلیم مسائل سیاسی و اجتماعی را با گفتاری طنزآمیز و جمله هایی نیش دار بیان می کرد و شخصیت دوست داشتنی او باعث رونق خیمه شب بازی می شد.
خیمه شب بازی و پیشینه آن، پیرایه یغمایی
در خیمه شب بازی مردی به نام مرشد کنار خیمه می نشست و با تنبک، موسیقی ضربی می نواخت. مرشد گاهی هم آوازهای محلی می خواند یا این وظیفه را به بچه مرشد می سپرد. گفته های عروسک ها به خصوص مبارک نامشخص و خنده دار بود، زیرا از صفیر یا سوتک هایی که در دهان عروسک گردان ها بود تولید می شد. مرشد ضمن گفتگو با مبارک، قبل از این که جمله خود را بیان کند، با لحنی استفهامی جمله مبارک را تکرار می کرد تا تماشاگران معنی آن ها را بفهمند. در بیشتر مواقع مبارک مرشد را بابا می خواند.
مبارک (شهر) (به لاتین: Muborak) یک منطقهٔ مسکونی در ازبکستان است که در استان قشقه دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ازبکستان
مبارک ۳۱٬۴۵۵ نفر جمعیت دارد.
مبارک یکی از شخصیت های نمایش های عامیانه است که همواره با نام هایی چون مبارک و گاهی یاقوت میان مردم شهرت دارد. او با صراحت و طنز و شیطنتی ظریف، سال های سال محور اصلی تصادمات خنده آور در خیمه شب بازی بوده است. او دارای شخصیتی شوخ طبع و جسور بوده که در برخورد با عروسک هایی همچون سلطان سلیم مسائل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مبارک در جدول کلمات

مبارک
موج, فرخنده
مبارک بودن
تیمن
شیرینی ماه مبارک رمضان
بامیه
عبادت ماه مبارک رمضان
روزه
فریضه ماه مبارک رمضان
روزه
نام مبارک امام سو م
حسین
نام مبارک امام سوم (ع)
حسین
نام مبارک مادر پیامبر اکرم (ص)
امنه
از القاب مبارک اما م پنجم
باقر
از القاب مبارک امام چهارم شیعیان
سجاد

معنی مبارک به انگلیسی

happy (صفت)
راضی ، فرخنده ، خوشحال ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، خوشبخت ، سعادتمند ، خوش ، مسرور ، شاد ، خرسند ، محظوظ ، خوش وقت ، خندان ، سفیدبخت ، بانوا
auspicious (صفت)
مساعد ، خوش ایند ، فرخنده ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، بختیار
blessed (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
blest (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت

معنی کلمه مبارک به عربی

مبارک
سعيد , مبشر بالخير
بارک , طوب
شوک

مبارک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
1ـ سرچشمه ی برکت. 2ـ آرزوی پرستش خداوند توسط همه ی انسان ها در همه ی زمان ها. نام خداوند متبارک یا مبارک باد یعنی همواره ستوده یا پرستیده باد.3ـ آرزوی سرانجام نیکوکردن. (زمانی که در ازدواج به عروس و داماد می گویند مبارک باشد) آرزوی بهره برداری خوب کردن. (زمانی که برای خرید کالا یا خانه به کسی می گویند مبارک باشد)
آریانا
پایدار همیشگی اثر
ریحانه
فرخنده
سهیل نظری
به جای مبارک میشود گفت پیروز باد یا ایدون باد یا شادباد شادباش باد
سیدحسین اخوان بهابادی
پر خیر و برکت،ﻛﻠﻤﻪ [ﻣﺒﺎﺭﻙ] ﺍﺯ [ﺑﺮﻛﺖ] ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺿﺪ ﺁﻥ ﻛﻠﻤﻪ [نحس یاﺷﻮم] ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ.
حمیدرضا دادگر_فریمان
باشگون، پدرام، خجسته، خوش یمن، سعد، فرخ، فرخنده، مبروک، متبرک، مسعود، میمون، نیک پی، همایون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مبارک   • فیلم مبارک   • مبارک در جدول   • مبارک یعنی چه   • عروسک مبارک   • سوزان مبارک   • مبارک باد   • اسب مبارک   • مفهوم مبارک   • تعریف مبارک   • معرفی مبارک   • مبارک چیست   • مبارک یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی مبارک
کلمه : مبارک
اشتباه تایپی : lfhv;
آوا : mobArak
نقش : صفت
عکس مبارک : در گوگل

آیا معنی مبارک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران