برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

ماحوز

معنی اسم ماحوز

اسم: ماحوز
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: نوعی شاهسپرم

معنی ماحوز در لغت نامه دهخدا

ماحوز. (ع اِ) نوعی از شاهسپرم و آنرا مروماحوز نیز گویند. (آنندراج ). نوعی از شاهسپرم و آنرا مروماحوزی و مروماحوز نیزگویند. (از منتهی الارب ). خرنباش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ریحانی است با گل اغبر مایل به سبزی و مروماحوزی و مرماحوز نیز گویند. (از اقرب الموارد).

ماحوز. (اِخ ) قریه ای است فرسنگی میانه ٔ جنوب و مغرب منامه. (فارسنامه ٔ ناصری ).

ماحوز. (اِخ ) قریه ای از قرای شام. (از الانساب سمعانی ). و رجوع به المعرب جوالیقی ص 323 شود.

ماحوز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ماحوز   • مفهوم ماحوز   • تعریف ماحوز   • معرفی ماحوز   • ماحوز چیست   • ماحوز یعنی چی   • ماحوز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماحوز

کلمه : ماحوز
اشتباه تایپی : lhp,c
عکس ماحوز : در گوگل

آیا معنی ماحوز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )