غلامرضا

فرهنگ اسم ها

اسم: غلامرضا (پسر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: qolām rezā) (فارسی: غلام‌رضا (غلامرضا)) (انگلیسی: gholam reza)
معنی: ترکیب دو اسم غلام و رضا ( فرمان بردار و خشنود )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا ( ع ) ]، ( عربی ) ] غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار + رضا[، ارادتمند و فرمان بردار رضا ] منظور امام رضا ( ع ) [، مرکب از دو اسم غلام و رضا
برچسب ها: اسم، اسم با غ، اسم پسر، اسم عربی، اسم مذهبی و قرآنی

لغت نامه دهخدا

غلام رضا. [ غ ُ رِ ] ( اِخ ) استاد غلام رضا شیشه گر.صاحب مسند ارشاد به زمان ناصرالدین شاه به طهران.

غلام رضا. [ غ ُ رِ ] ( اِخ ) یزدی ، متخلص به حیران. از شعرای قرن سیزدهم هجری قمری بود. او در مصلی صفدرخان در یزد مکتبداری داشته ، درخط نسخ ماهر بوده است. ( از تاریخ یزد آیتی ص 287 ).

پیشنهاد کاربران

یعنی تختی و وسلام
غلامرضا
اصولاً اسم معنی نمی شود اما بر گرفته از چیزی یا حالتی میباشد. که برای شناخت افراد به کار می رود اینکه ما می گویم اسم من خوب است و آن معنی را می دهد نوع تلقین به خود هست. این تلقین یک عادت پسندیده است اما
...
[مشاهده متن کامل]
اگر اسم شخص معنی خوب نداشته باشد این تلقین خوب نیست. در آن صورت شخص می تواند نام خود را تغیر بدهد تا یک احساس خوب به او دست دهد چیزی که بعضی از نام ها را به شهرت می رساند تلاش وموفقیت ها شخص در زنده گی خصوصی و اجتماعی اش است نه ذات اسم که فکر شود اسم سبب موفقیت او شده است

غلامرضا یعنی نوکر امام رضاا
غلام بمعنای خوشدل و رضا بمعنای رضایت
پس غلامرضا یعنی خوشدل و رضایتمند
نوکر اقا امام هشتم ضامن اهو غریبولغربا
نوکر امام ررضا
نوکرامام رضا
یعنی نو کر امام رضا😍
غلام ارادتمند و نوکر امام رضا ( ع )
معنی اسم یعنی ارادتمند و نوکر امام رضا
واگر رساله ی امام سجاد و بگیرید توی اون می بینید
اراتمندحضرت رضا ( ع )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس