برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

علی

/'ali/

معنی اسم علی

اسم: علی
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی,عربی
معنی: (تلفظ: ali) (عربی) بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا، کلان، نامی از نام های خدای تعالی، (در اعلام) نام امیرالمؤمنین علی (ع)

معنی علی در لغت نامه دهخدا

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالملک بن ابی الغنائم بندنیجی ، ملقّب به عمادالدین. رجوع به علی بندنیجی شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالملک بن حسام الدین جونفوری هندی ، مشهور به متقی و ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی متقی شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالملک بن عباس قزوینی نحوی ، مکنّی به ابوطالب. رجوع به علی قزوینی (ابن عبدالملک...) شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالملک رقی ، مکنّی به ابوالحصین. رجوع به علی رقی شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالمؤمن بن عبداﷲ، مکنّی به ابوالحسن. تابعی بود. و رجوع به ابوالحسن (علی بن...) شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالواحدبن علی بن جعفر نهدی حمیری. رجوع به علی نهدی شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالواحدبن محمدبن عبداﷲبن عبداﷲبن یحیی انصاری سجلماسی جزائری مالکی ، مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی سجلماسی شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالواحد بغدادی ، مشهور به صریعالدلاء، مکنّی به ابوالحسن. وی شاعر بود و در سال 412 هَ. ق. درگذشت. و او را دیوان شعری است. رجوع به صریعالدلاء و مآخذ ذیل شود: معجم المؤلفین ج 7 ص 143. وفیات الاعیان ابن خلکان ج 1 ص 453.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدالواحد دینوری ، مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی دینوری شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ )ابن عبدوس. علی بن عمربن احمدبن عماربن احمدبن علی بن عبدوس حرانی. مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن عبدوس. رجوع به علی حرانی (ابن عمربن احمدبن..) شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدوس. علی بن محمدبن عبداﷲ کوفی نحوی ، مشهور به ابن عبدوس. رجوع به ابن عبدوس شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبدویه ،مکنّی به ابوالحسین. از روات بود، و نام او در الموشح آمده است. (از الموشح ابی عبیداﷲ مرزبانی ص 207).

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبیداﷲ احمدبن زین الدین ، مشهور به زین العرب. رجوع به علی زین العرب شود.

علی. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن حرث بن رحضةبن عامربن رواحةبن حجربن مصیص بن عامربن لؤی قرشی عامری. رجوع به علی عامری شود.
...

معنی علی به فارسی

علی
موضعی است بین وادی القری و شام. پیغمبر اسلام ص. در راه تبوک بدانجا فرود آمد و آنجا که وی نماز گزارد مسجدی بنا کردهاند .
حرف جربه معنی بر، رفعت، بلندی قدر، شرف، بزرگواری، بلند، بلندمرتبه، بلندقدر، شریف، ونام امام اول شیعه
برای استعلا به کار رود بر .
تاج الدین مکنی به ابوالمکارم وی عالم و فقیه بود و تالیفاتی در امور شرعی داشت و در سال ۷۱۲ قمری درگذشت
دهی است از دهستان پیشکوه خش تفت شهرستان یزد ۳۷ کیلومتری جنوب باختری تفت متصل بجاده ابوقو به تفت و یزد. کوهستانی و معتدل ۲۱٠۸ تن سکنه . آب از قنات و رودخانه محلی محصول غلات شغل زراعت صنایع دستی زنان کرباس بافی .
ده مخروبه ایست از بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا
دهی است کوچک از دهستان چهار بلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان واقع در ۳۸ هزار گزی جنوب خاوری همدان نزدیک آق تپه
دهی است کوچک از دهستان انار شهرستان رفسنجان واقع در ۸۱ هزار گزی شمال باختری رفسنجان و ۴ هزار گزی خاور راه شوسه رفسنجان به یزد
دهی است جزئ دهستان بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران واقع در ۱۲ هزار گزی شمال خاوری ورامین و ۲ هزار گزی راه نیمه شوسه ورامین به شریف آباد ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل
دهی است جزئ بخش جعفر آباد شهرستان ساوه ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل
دهی است جزئ دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع در ۲٠ هزار گزی باختر ری و ۵ هزار گزی شمال راه رباط کریم ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل
...

معنی علی در فرهنگ معین

علی
(عُ لا) [ ع . ] (اِ.) شرف ، رفعت ، بزرگواری .
(عَ یّ) [ ع . ] (ص .) شریف ، بزرگوار.
(عَ لَ لْ بَ دَ) [ ازع . ] (ص مر.) کسی که در کمیته یا هیأتی جانشین دیگری گردد، جانشین .
(عَ لَ لْ. حِ) [ ازع . ] (ق مر.) به صورت بخشی از پرداخت یا دریافت بدهی ، مزد و مانند.
( ~. خُ) [ ازع . ] (ق مر.) به ویژه ، مخصوصاً.
(عَ لَ. دَُ) [ ازع . ] (ق مر.) همیشه ، پیوسته .
( ~. سَُ یَ) [ ازع . ] (ق مر.) ۱ - مساوی ، برابر. ۲ - بی تفاوت .
(عَ لَ لْ طُ) (ق .) برگرفته شده از عربی : سپیده دم .
( ~. هِ) [ ازع . ] (ق مر.) برحسب ظاهر، به صورت .
( ~. عِ دِ) [ ع . ] (ق مر.) بر - حسب ماعِده .
( ~. لا) (ق مر.) گرفته شده از عربی به معنای ۱ - پناه بر خدا، توکل به خدا. ۲ - (عا.) هرچه باداباد.
( ~ .) (اِ.) فرقه ای که خدا را با نام علی خواند.
(عَ لا اَ یِّ) [ ع . ] (ق مر.) به هر حال ، به هر تقدیر.
(عَ لا. حِ دَ) (ق مر.) گرفته شده از عربی به معنای جداگانه .
علی رغم ...

معنی علی در فرهنگ فارسی عمید

علی
دارای علت.
۱. رفعت، بلندی قدر، شرف، بزرگواری.
۲. (اسم) آسمان.
۳. (اسم) مکان بلند.
پیوسته، دمادم، همیشه.
مجملاً، به طور مجمل و مختصر.
مطلقاً، عموماً، بدون قید، بی شرط.
آن که در غیاب کسی جانشین او شود: عضو علی البدل.
از روی تحقیق، به طور حقیقت، بی شک وشبهه.
مفصلاً، به طور تفصیل، به تفصیل.
تماماً، به طور کامل.
پیاپی، پی درپی، درپی هم.
خلاصه، به طور خلاصه، خلاصۀ کلام.
بنابر حساب، دریافت یا پرداخت پولی پیش از موعد پرداخت.
به خصوص، خصوصاً به ویژه.
پیوسته، همیشه، همواره.
چنان که رسم است، بنابه رسم.
به طور مساوی، یکسان، برابر.
به طور مساوی، به طور یکسان و برابر.
علی الص ...

علی در دانشنامه اسلامی

علی
معنی عَلَی: بر (در واقع همان "عَلَیٰ "است که چون به همزه وصل رسيده صداي کشيده آن کوتاه گرديده است)
معنی عَلَيَّ: بر من
معنی عَلِيُّ: هميشه برتر و والاتر (صفت مشبهه از علو )
معنی تَشَابَهَ عَلي: مشتبه شده بر
معنی کَذَبَ عَلَی: دروغ بست به
معنی يَتُوبُ عَلَي: توبه پذيرفت - آمرزيد ( توبه در اصل به معني بازگشت و رجوع مي باشد و توبه عبد هميشه در ميان دو توبه از خداي تعالي قرار دارد ، يکي رجوع پروردگار به او ، به اينکه به او توفيق و هدايت ارزاني دهد ، و بدين وسيله بنده موفق به استغفار که توبه اوست بگردد ، و د...
معنی جُنُوبِکُمْ: پهلویتان (علی جنوبکم : وقتی به پهلو خوابیده اید)
معنی جُنُوبِهِمْ: پهلویتان (علی جنوبکم : وقتی به پهلو خوابیده اید)
معنی ﭐنقَلَبَ: زير و رو ودگرگون شد-ﭐنقَلَبَ علي وجهه: روبرگرداند
معنی إِبْرَاهِيمَ: نام يکي از پيامبران اولوالعزم الهي عليه و علي نبينا السلام
معنی مَرْيَمَ: نام مادر حضرت عيسي علي نبينا و عليه السلام
معنی نُوحٌ: نام يکي از پيامبران اولوالعزم الهي عليه و علي نبينا السلام
معنی يَسَعَ: نام يکي از انبياي بني اسرائيل علی نبینا و علیه السلام
معنی إِسْحَاقَ: از پيامبران الهي و فرزند حضرت ابراهيم (علي نبينا و عليهما السلام)
ریشه کلمه:
علو (۷۰ بار)
این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است
علیّ از ریشه «علوّ» از اسماءاللّه و به معنای بالا، برتر، شرافت و رفعت است.
صفت علیّ برای ذات احدیّت به این معنا است که در شرف، مجد و بزرگی او را همتایی نیست بنابراین می توان علیّ را از اسمای تنزیهی حق تعالی دانست.
این صفت الهی هشت بار در قرآن آمده است و در تمامی این موارد با صفتی دیگر از حق تعالی همراه است: یک بار با صفت حکیم، دو بار با صفت عظیم و پنج بار با صفت کبیر.
«...وهُوَ العَلِیُّ العَظیم». (سوره بقره(2)/ 255]])
فرهنگ قرآن، جلد 21، صفحه 164.
...


علی در دانشنامه ویکی پدیا

علی
علی امام اول تمامی شاخه های مذهب شیعه، خلیفهٔ چهارم از خلفای راشدین اهل سنت، و پسرعمو و داماد محمد، پیامبر اسلام، است.
علی (فیلم)، به کارگردانی مایکل مان
علی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
علی، قزاقستان
علی امام اول تمامی شاخه های مذهب شیعه، خلیفهٔ چهارم از خلفای راشدین اهل سنت، و پسرعمو و داماد محمد، پیامبر اسلام، است.
علی (فیلم)، به کارگردانی مایکل مان
علی، قزاقستان
علی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
علی (به انگلیسی: Ali) فیلمی در ژانر فیلم درام زندگینامه ای ورزشی به کارگردانی مایکل مان می باشد. این فیلم محصول سال ۲۰۰۱ ایالات متحده آمریکا است.
این فیلم به روایت زندگی قهرمان بوکس محمدعلی کلی در خلال سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۴ میلادی می پردازد.
در این فیلم ویل اسمیت در نقش محمد علی یه ایفای نقش پرداخته است.
ویل اسمیت بخاطر ایفای این نقش نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد سال ۲۰۰۱ شد.
علی یک نام کوچک عربی ست. افراد شاخص با این نام عبارت اند از:
علی بن ابی طالب، امام اول شیعیان و چهارمین خلیفهٔ اسلامی
سجاد (علی بن حسین)
علی شریعتی
علی لاریجانی
علی مطهری
علی جنتی
علی باکری
علی پرتوی
سید علی طاهری
علی کریمی
علی دایی
علی آباد نام مکان های زیر است:
علی آباد کتول شهری در استان گلستان
علی آباد (بلوچستان) شهری در استان سیستان و بلوچستان
شهرستان علی آباد از شهرستانهای استان گلستان
ولسوالی علی آباد، یکی از افغانستان]]های ولایت قندوز در افغانستان..
دهستان علی آ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

علی در دانشنامه آزاد پارسی

علی (ع)
رجوع شود به:امام علی (ع) (مکه ۲۳پ ق ـ کوفه ۴۰ق)

علی در جدول کلمات

علی
رفعت ، شرف
علی ا ی• •••• رحمت
همای
علی ای •••••••••••• رحمت
همای
آلبومی موسیقی که به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در سال 89 با صدای محسن چاووشی | رضا صادقی | علی اصحابی | امین رستمی | بابک جهانبخش | علیرضا شهاب | حامی و رضا یزدانی منتشر شد
هشت
از فیلم های علی شاه حاتمی
کولی
از فیلم های سیامک شایقی با بازی علی سرتیپی | فتانه یعقوبی | ژرژ هاشم زاده و سعید ذهنی
راهو بیراه
اویسی | افسانه پاکرو | علی صادقی و پوریا پورسرخ فیلمی از پرویز صبری در سال 71 با بازی گوهر خیراندیش | مرتضی ضرابی و در گذشتگان جمشید اسماعیل خانی | اسماعیل داورفر و حمیده خیرآبادی
عیالوار
بسیار حمله برنده و لقب مولا علی (ع)
کرار
به عمر | ابوبکر | حضرت علی (ع) و عثمان می گویند
خلفای راشدین
به فرمایش مولا علی (ع) | تاریخ گذشتگان | آیندگان و برنامه زندگی شما در ••• است
قران

معنی علی به انگلیسی

height (اسم)
فراز ، تکبر ، ارتفاع ، بلندی ، عرشه ، رفعت ، علی ، آسمان ، ارتفاعات ، جای مرتفع ، در بحبوحه
eminence (اسم)
بلندی ، بزرگی ، تعالی ، پشته ، برجستگی ، بر امدگی ، مقام ، عالیجناب ، جاه ، علی ، علو
loftiness (اسم)
فراز ، علی ، علو
high (صفت)
رشید ، علیه ، با صدای بلند ، بلند ، خوشحال ، علوی ، خشن ، عالی ، گزاف ، مرتفع ، زیاد ، عالی مقام ، عالیجناب ، علی ، متعال ، بو گرفته ، بلند پایه ، رفیع ، وافرگران ، تند زیاد ، با صدای زیر ، اندکی فاسد
eminent (صفت)
بزرگ ، علیه ، بلند ، برجسته ، عالیجناب ، هویدا ، علی ، والا مقام ، متعال ، سربلند
elevated (صفت)
عالی ، مرتفع ، علی
lofty (صفت)
بزرگ ، بلند ، عالی ، مرتفع ، علی ، ارجمند ، بلند پایه ، رفیع

معنی کلمه علی به عربی

علی
سببي
بديل
علي الرغم من

علی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رقیه
بلند مرتبه
علی
علي : (عربي) 1- بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ 2- بزرگ، شريف؛ 3- توانا؛ 4- كلان؛ 5- نامي از نام‌هاي خداي تعالي؛ 6- (اَعلام) 1) حضرت علی(ع): (= حضرت امير)، ابوالحسن علی ابن ابی طالب، [حدود 23 پیش از هجرت – 40 قمری] نخستین امام شیعیان، ملقب به امیرالمؤمنین، مرتضی علی، شاه نجف، پسر عمو و داماد پیامبر اسلام(ص)، خلیفه‌ي چهارم مسلمانان [35-40 هجری]، نخستین مردی که اسلام آورد و در راه ترویج اسلام کوشش بسیار کرد. در وقت نماز به دست یک تن خارجی به نام ابن ملجم در مسجد کوفه شهید شد. آرامگاهش در نجف زیارتگاه است؛ 2) علی ابن حسین(ع): (= امام زین‌العابدین)، زین‌العابدین.2- 1) ؛ 3) علی ابن محمّد(ع): (= امام علي‌النقي)، ا نقي.2- ؛ 4) علی ابن‌ موسی الرضا(ع): (= امام رضا)، رضا 2- 1) ؛ 5) علي ابن احمد کاتب: (= منتخب الدین بدیع جوینی) [قرن 6 هجری]، رئیس دبیرخانه‌ي سلطان سنجر و از نویسندگان آن دوره. از آثار اوست: عَتَبَةٌ الکَتَبَه؛ 6) علی ابن احمد نیشابوری: (= واحدی) [قرن 5 هجری] ادیب، زبان‌شناس و مفسر ایرانی، مؤلف تفسیری معروف به تفسیر واحدی به عربی، کتاب المَغازی و شرح دیوان مُتَنَبی؛ 7) علی ابن بویه: (= عمادالدوله) نخستین شاه [322-338 قمری] دیلمی فارسی و بزرگترین پسر بویه؛ 8) علی ابن جولوغ: (= فرخی سیستانی)، شاعر فارسی سرای ایرانی در دربار محمود غزنوی. دیوانش چاپ شده است؛ 9) علی ابن حَمدان: (= سیف الدوله حمدانی) فرمانروای حمدانی شام [333-356 قمری]، که به جنگ با دولت بیزانس پرداخت و از ادیبان و شاعران حمایت می‌کرد. مُتَنَبی، فارابی و ابوالفرج اصفهانی در دربار او بودند؛ 10) علی ابن طاهر: امیر [213-214قمری] سلسله‌ي طاهریان در خراسان، که پس از برادرش طلحه، از سوی برادر دیگرش عبدالله ابن طاهر جانشین او شد، ولی در جنگ با خارجیان در نزدیکی نیشابور کشته شد؛ 11) علی ابن عیسی: [قرن 5 هجری] چشم پزشک مسلمان ساکن بغداد، مؤلف تذکرة الکُحالین، از مهمترین کتابهای چشم پزشکی قدیم؛ 12) علی ابن مأمون: امیر خوارزم [387-400 قمری] از سلسله‌ي مأمونیان که مقدم ابن سینا را گرامی داشت و به او محبت کرد؛ 13) علی ابن محمّد بسطامی: (= مُصَنِّفَک) [802-874 قمری] نویسنده‌ي ایرانی تبار ساکن استانبول، مؤلف کتابهایی به عربی و فارسی، از جمله: شرح بُردَه و شرح مصباح؛ 14) علی ابن محمّد: (= سمری) [قرن3 و4 هجری] چهارمین و آخرین نایب امام زمان، که با مرگ او غیبت کبرا آغاز شد؛ 15) علی ابن موسی تاشفین: امیر[500-537 قمری] سلسله‌ي مرابطون در مراکش و جنوب اسپانیا.
حسین
بلند مرتبه و پرقدرت و بزرگ و تعالی
راتا
بزرگ و بخشنده
هنرزاده شیراز
عَلی
صَرِخ عَلی = با صدای بلند فریاد زد یا صدا زد
صوته علی = صدایش بلند
بلند، عالی، بزرگ،
Ali &Mohi
اسم خیلی خیلی قشنگیه، یکی این ک اسم حضرت علیه ومرحبابرپدرومادری ک اسم علی روبعنوان اسم فرزندشون انتخاب کنن ک اسم اماممون هست ومیتونه یه الگویی باشه واسه زندگی تمام انسان ها،من خودم شخصاً یکی ازاسمهایی ک علاقه فراوانی بش دارم همین اسم علیه، ومطمعنناروی شخصایی گذاشته میشه ک لیاقت این نام نیکورادارن.
دینا
نام امام بزرگوار ما شیعیان وله معنی :بزرگ و عالی
واژگا
علی=علا =ألا= الا
علی=خداوند
آلا=خداوند ساکن آسمان
پ
این اسم ریشه عربی دارد و اسم اولین امام و جانشین پیامبر و ولی مسلمانان بعد از پیامبر است
علي : 1- بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، عالی قدر 2- بزرگ، شريف، شرافتمند3- توانا؛ 4- كلان
علی همچینن از نام های خداوند نیز میباشد.
عبدالله
علی یعنی امام علی علیه السلام یعنی شجاعت یعنی سکوت معنا دار به خاطر اسلام یعنی صبر واستقامت برای اینکه اسلام بماند یعنی کشتن نفس خود به خاطر اسلام یعنی از خود گذشتن وخدا را دیدن یعنی از پست ومقامها گذشتن وخداواسلام را به یاد آوردن یعنی هدف کار فقط برای خدا یعنی شهادت وبا خون خود اسلام را آبیاری کردن یعنی اختلاف نه نه نه وحدت آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری
مهدیار بیات
بلندمرتبه
Reyhaneh
بزرگ و قدرت مند واقعا اسم زیباییه
علی
علی به معنای والا و تعالی و گرانقدر است
بهترین اسمی که شنیدم.....پر از احساس،بخشنده،گرانقدر و هر چی بگم کم گفتم
امیررضا فرهید
بلندمرتبه و گرانقدر ,,,,,,,,, تعالی
علی.KA
علی=شجاع،دلیر
مرضیه
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
روزى عمر بن خطّاب به امام علی بن ابی طالب عليه السلام گفت : يا ابا الحسن ! تو در حكم و قضاوت بين افراد، بسيار عجول هستی و بدون آن كه قدرى تاءمّل كنی ، قضاوت می نمائی ؟! امام علی عليه السلام به عنوان پاسخ ، كف دست خود را جلوى عمر باز كرد و فرمود: انگشتان دست من چند عدد است ؟ عمر پاسخ داد: پنج عدد می باشد.امام فرمود: چرا در پاسخ عجله كردى و بدون آن كه بينديشی جواب مرا فورى دادى ؟ عمر گفت : موضوعی نبود كه پنهان باشد بلكه آشكار و ساده بود؛ و نيازى به تاءمّل نداشت .امام علىّ بن ابى طالب عليه السلام فرمود: مسائل و قضايائی كه من پاسخ می دهم و قضاوت می كنم براى من آشكار و ساده است و نيازى به فكر و انديشه ندارد. و چيزى از اسرار عالم بر من پنهان و مخفی نيست همان طورى كه تعداد انگشتان دست من بر تو ساده و آشكار بود.
مرضیه
علی : بلندمقام - بلندمرتبه. علی از اسامی خداست.
حسنا
خلاصه پرسش
نام پدر امام علی(ع) چه بود؟
پرسش
به نام خدا با سلام و احترام؛ نام پدر امام علی(ع) چه بود؟ چون همه جا گفته می‌شود ابوطالب و جایی نام مبارکشان برده نمی‌شود.
پاسخ اجمالی
حضرت ابوطالب، فرزند عبدالمطّلب، فرزند هاشم، فرزند عبد مناف، فرزند قصی، از طائفه قریش، نامش عبد مناف است.[1]
گفته شده است که نام ابوطالب، �عمران� است، ولی نام مشهور ایشان، �عبد مناف� است.[2] دلیل بر این مطلب، وصیت پدرش عبدالمطلب است که در آن به ابوطالب نسبت به پیامبر اسلام (ص) سفارش کرده، مى‏‌گوید: �اى عبد مناف پس از خود تو را به [حمایت از] موحدى سفارش مى‏‌کنم که پس از پدرش بى‌‏همتا است�.[3] ابوطالب نیز کنیه آن حضرت است که به مناسبت فرزند بزرگش �طالب�، بوده است.[4]

[1]. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام‏الورى، ص 144، دار الکتب الإسلامیة، تهران.
[2]. عسقلانى، ابن حجر، الإصابة فى تمییز الصحابة، محقق، عبد الموجود، عادل احمد، معوض، على محمد، ج ‏7، ص 196، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1415ق.
[3]. ر.ک: امین عاملى، سید محسن، أعیان الشیعة، ج ‏1، ص 324، دار التعارف‏، بیروت‏، 1403ق‏.
[4]. ر.ک: همان.
سحر
نام ابوطالب، �عمران� است، ولی نام مشهور ایشان، �عبد مناف� است
تیادا
خلاصه پرسش
نام‌ها و لقب‌های امام علی(ع) کدام‌اند و نسب ایشان به چه فردی می‌رسد و آیا در موارد یاد شده، گزارش‌های مختلفی وجود دارد؟
پرسش
چندین روایت از امام علی(ع) در مورد نام، نسب و شهرت‌های ایشان آمده که برخی نام‌ها با هم متفاوت است. لطفاً نام، نسب و شهرت‌های ایشان را صحیح ذکر بفرمائید.
پاسخ اجمالی
پیش از بیان نام‌ها و نسب امام علی(ع) باید توجه کرد که یک فرد ممکن است دارای نام‌ها، القاب و شهرت‌هایی باشد که به صورت پراکنده در کتب مختلف به آنها اشاره شده است، ولی این گوناگونی تفاوت و تعارض به شمار نمی‌آید. برای امام علی(ع) نیز در روایات و منابع تاریخی نام‌ها و شهرت‌های مختلفی ذکر شده است که هرکدام بیانگر یک صفت و ویژگی برای آن‌حضرت می‌باشد. در این‌جا به برخی از آنها اشاره می‌شود.[1]
نام‌ها و القاب امام علی(ع)
1. �علی�:[2] درباره چگونگی نام‌گذارى آن‌حضرت به �علی�؛ میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی گفته‌اند: هنگامی که امام علی(ع) متولّد شد، مادرش فاطمه بنت اسد، برای یادبود نام پدرش اسد، او را �حیدره� نامید(اسد و حیدر هر دو به معنای شیرند). سپس او و ابوطالب، به الهام الهى توافق کردند که وى را �علی�[3] بنامند.[4] در روایات چنین آمده است:
فاطمه بنت اسد می‌گوید: �من درون کعبه رفتم و از میوه‌ها و روزی‌هاى بهشتى خوردم. پس چون خواستم بیرون بیایم، کسى مرا ندا داد: اى فاطمه! او را "علی" بنام که او علی (بلند مرتبه) است و خداوندِ علی اعلی می‌فرماید: "نامش را از نام خود برگرفته‌ام و به ادب خود، تربیتش کرده‌ام و بر دشواری‌هاى دانشم آگاهش کرده‌ام. اوست که بت‌ها را در خانه‌ام می‌شکند، و اوست که بر بام خانه‌ام اذان می‌گوید و مرا تقدیس و تمجید می‌کند. پس خوشا به سعادت کسی که دوستش بدارد و اطاعتش کند، و واى بر کسی که سرپیچی‌اش کند و دشمنش بدارد!�.[5]
عبّاس بن عبدالمطّلب می‌گوید: هنگامی که فاطمه بنت اسد، علی را به دنیا آورد، او را به نام پدرش �اسد� نامید؛ ولى ابوطالب به این، راضى نشد و گفت: بیا تا شبى از کوه ابوقبیس بالا رویم و آفریدگار آسمان را بخوانیم، شاید که ما را به نام او آگاه کند. پس شب هنگام، حرکت کردند و از کوه ابوقبیس بالا رفتند و خداى متعال را خواندند و ابوطالب، این شعر را سرود: �اى پروردگارِ شب تیره و صبح روشن درخشنده! حکم قطعی‌ات را برایمان بیان کن که این پسر را چه بنامیم�. پس آوایى از آسمان آمد و ابوطالب، سرش را بالا کرد که ناگاه، لوحى همچون زمرّد سبز دید که چهار سطر در آن نوشته شده بود. آن‌را با دستانش گرفت و محکم به سینه‌اش چسباند. در آن چنین نوشته بود: �به فرزندى پاکیزه، اختصاص یافته‌اید پاک و شریف و پسندیده، و نامش از جانب [خداى] قاهر و والا "علی" است ، برگرفته از "علىّ"�. پس ابوطالب بسیار شادمان شد و براى خداى ـ تبارک و تعالى ـ به سجده افتاد و ده شتر، عقیقه کرد. آن لوح، به کعبه آویخته بود و بنى هاشم به آن بر قریش افتخار می‌کرد تا آن‌که در جنگ حجاج و ابن زبیر، ناپدید شد.[6]
2. أسد.[7]
3. امیر المؤمنین.[8]
4. حیدر کرار.[9]
5. حضرت علی(ع) در کتب آسمانی و نزد برخی ملت‌ها و گروه‌های مردمی نام‌های دیگری نیز دارند؛ خود آن‌حضرت می‌فرماید: نام من در انجیل، �الیا� و در تورات، �برىء� و در زبور، �أرىّ� و نزد هندوان، �کبکر� و پیش رومیان، �بطریسا� و نزد پارسیان، �جبتر� و پیش ترکان، �بثیر� و نزد زنگیان، �حیتر� و پیش کاهنان، �بوىء� و نزد حبشیان، �بثریک� و نزد مادرم، �حیدرة� و پیش دایه‌ام، �مَیمون (خوش یُمن)� و نزد عرب، �علىّ� و پیش ارامنه، �فریق� و نزد پدرم، �ظهیر� است.[10]
نسب امام علی(ع)
ابن مغازلى به نقل از مصعب بن عبداللّه می‌گوید: �او، على پسر ابوطالب، پسر عبد المطّلب، پسر هاشم، پسر عبد مناف، پسر قُصَى، پسر کلاب، پسر مُرّه، پسر کعب، پسر لُؤَى، پسر غالب، پسر فِهر، پسر مالک، پسر نضر، پسر کنانه، پسر خُزیمه، پسر مُدرکه، پسر الیاس، پسر مُضَر، پسر نزار، پسر مَعْد، پسر عدنان است؛ و نام ابوطالب، عبد مناف است�.[11]
این سلسله نسبت تا عدنان مورد قبول همه دانشمندان اسلامی است، ولى از آن پس تا آدم(ع) مورد اختلاف است؛[12] از این‌رو ما به همین مقدار بسنده کردیم. اما مطمئناً حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع) نیز در سلسله اجداد حضرتشان به شمار می‌آیند.
علامه حلی می‌گوید: خداى متعال، به ابراهیم(ع) فرمود: �دعاى تو را درباره فرزندت اسماعیل شنیدم، وجود او را، پربرکت ساخته و او را به ثمر خواهم رساند و از وى دوازده فرزند که نسل پاکت را گسترش داده و در نهایت، امتى بزرگ از صالحان و نیکوکاران پدید آورند، به وجود خواهم آورد�. تردیدى نیست که على(ع) یکى از آن ستارگان درخشان دوازده‌گانه است و این فضیلتى است که هیچ‌کس با او همتا نخواهد بود.[13]

[1]. برای آگاهی بیشتر درباره نام‌ها و القاب دیگر امام علی(ع) ر.ک: �کنیه ابو تراب به امام علی(ع)�، سؤال 14879؛ �غضنفر لقب امام علی(ع)�، سؤال 10909؛ �القاب امام علی (ع) و یاد کردن پیامبر (ص) به آنها�، سؤال 16667؛ �نام امام علی(ع) و پیامبر اسلام(ص) در کتاب مقدس�، سؤال 32964؛ �صهر؛ از القاب امام علی(ع)�، سؤال 58748؛ سایت اسلام پدیا
[2]. ابن شاذان قمی، أبو الفضل سدیدالدین، الفضائل، ص 175، قم، منشورات الرضی، چاپ دوم، 1363ش؛ ابن طلحه شافعی، محمد بن طلحه، مطالب السئول فی مناقب آل الرسول‏، ص 66، بیروت، مؤسسة البلاغ‏، چاپ اوّل‏، 1419ق.
[3]. آن‌گونه که متون تاریخى نشان می‌دهند، این تغییر در اوان ولادت حضرت رخ داده است. از این‌رو؛ آنچه برخی نقل کرده‌اند که چون از دوش پیامبر اکرم(ص) بالا رفت و بت‌ها را شکست، به جهت هم خانواده بودن علىّ و علوّ، على نام گرفت، فاقد اعتبار تاریخى است و امرى ذوقى بیش نیست.
[4]. أبو الفرج الأصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص 39، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا؛ شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 59، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق؛ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغة، ج ‏1، ص 12، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اول، 1404ق.
[5]. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج ‏1، ص 136، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1385ش.
[6]. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم‏، ینابیع المودة، ج ‏2، ص 305 – 306، قم، اسوه‏، چاپ دوم‏، 1422ق‏؛ با اندکی تفاوت در: ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج ‏2، ص 174 – 175، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، 1379ق.
[7]. خوارزمى‏، موفق بن احمد، المناقب، ص 37، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم‏، 1411ق.
[8]. الفضائل، ص 175؛ مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج ‏3، ص 53؛ ر.ک: علت نام‌گذاری امام علی(ع) به �امیر المؤمنین�، سؤال 47553.
[9]. ر.ک:‌ �معنای حیدر کرار�، سؤال ۵۶۷۷۲.
[10]. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 59، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.
[11]. ابن مغازلی، على بن محمد، مناقب الإمام على بن أبى طالب(ع)، ص 57، بیروت، دار الأضواء، چاپ سوم‏، 1424ق‏.
[12]. سبط بن جوزی‏، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، ص 14، قم، منشورات الشریف الرضی‏، چاپ اول، 1418ق؛ امین عاملى‏، سید محسن، اعیان الشیعة، ج ‏1، ص 323، بیروت، دار التعارف‏، 1403ق.
[13]. علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین(ع)، ص 5، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول، 1411ق.
فهیمه
این‌که چرا امام حسین(ع)چند فرزند خود را �علی� نامید شاید بدین علت بود که در زمان حضرتشان، معاویه تلاشش را برای نابود کردن یاد و نام حضرت علی(ع) به حداکثر رسانده بود و این رویکرد امام، تلاشی برای مبارزه با اهداف معاویه در نابودی نام امام علی(ع) بود.
فهیمه
پیامبر اکرم (ص) در موارد زیادی امام علی (ع) را هم به اسم (علی)[1] و هم به لقب ها و کنیه های دیگری (مانند ابوتراب)[2] مورد خطاب و یاد کردن قرار داده است.
يكى از القاب خاصّه علی (ع)، �امير المؤمنين� است. اين لقب را حضرت رسول (ص) به آن حضرت دادند و فرمودند: به علی بن ابى طالب به عنوان امير المؤمنين سلام كنيد.[3]
امام علی (ع) از طرف حضرت رسول اکرم (ص) به القاب و عناوين ديگرى نيز یاد شده اند؛ مانند: �سيّد المسلمين�، �امام المتّقين�، �قائد الغُرّ المُحَجَّلين�[4] (یعنی، پيشواى دست و پا و پيشانى سفيدانى است كه در غرفه‏هاى بهشتى در قیامت آرميده‏اند. و نیز پیشوای کسانی که از زیادی عبادت پيشانيشان مى‏درخشد)، �سيّد الأوصياء�،[5] �يعسوب المؤمنين�[6] (یعنی، بزرگ و سرکرده مؤمنان)، �سيّد العرب�،[7] و لقب های دیگر.[8]
همان طور که گفته شد پیامبر اکرم (ص) از امام علی (ع) به عنوان �امام المتقین� نیز یاد فرموده که لفظ �امام� در آن ذکر شده است.

[1] . ر.ک: نمایه �نام علی (ع) در خطبۀ غدیر�، سؤال 6853.
[2] . ر.ک: نمایه �کنیه ابو تراب به امام علی (ع)�، سؤال 14879.
[3] . شيخ طبرسى‏، إعلام الوری بأعلام الهدی، ص 154، نشر اسلامیة، تهران، چاپ سوم، 1390ق؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 292، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1365ش.
[4] . �...قَالَ النَّبِيُّ (ص) تُحْشَرُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَتَرِدُ رَايَةُ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ خَيْرُ الْوَصِيِّينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب...� (مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 8، ص 24، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق).
[5] . �... إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَشَّرَنِي فِيكَ بِبُشْرَى لَمْ يُبَشِّرْ بِهَا نَبِيّاً قَبْلِي، بَشَّرَنِي بِأَنَّكَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ...� (همان، ج 31، ص 437).
[6] . �... قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا عَلِيُّ أَنْتَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ...� (همان، ج 35، ص 56).
[7] . �قَالَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَسْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ قَالَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ...� (همان، ج 4، ص 198).
[8] . ر.ک: إعلام الوری بأعلام الهدی، ص 154
وحید
ابوبصیر می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: مردم می‌گویند: چرا از حضرت علي (علیه السلام) و اهل‌بیت او نامی در قرآن کریم نیامده است؟ امام (علیه السلام) فرمود: �به کسانی که چنین اعتراضی می‌کنند، بگویید: همان‌گونه که از نماز در قرآن یاد شده، ولی سه یا چهار [ رکعت] بودن آن مشخص نشده است و پيامبر (صلی الله علیه وآله) آن را برای مردم تفسیر کرد و نیز از زکات [در قرآن] یاد شده، ولی مقدار آن مشخص نشده است و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آن را برای مردم تفسیر کرد...‌، همین‌طور در قرآن آمده است: �أَطِـیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمْرِ مِنْكُمْ [نساء/59] خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید� این آیه نیز درباره علی، حسن و حسين (علیهم السلام) نازل شده و پيامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای او است�
علی
علی : بلندمرتبه - شریف - توانا - بزرگ - بلندقدر - علی نامی از نام های خدای تعالی .
فاطمه
علی یک نام پسرانه عربی است . علی به معنی بلند مرتــبه است . این کلمه بر وزن فَعیل است و اصل عربی آن با یاء تشدید دار است . یعنی عَـلـیّ نوشته می شود . سه حرف اصلی اش ( ع ل و ) است . به تغییرات این کلمه دقت نمایید :

عَلیـو ==� عَلیی ==� عَـلیّ
Mohammadjavad13
کلمه‌ی[عِلّی]از علی میاد؟عالَمِ عِلّی،یک عالَمِ بلند مرتبه...من که تویِ گوگل معنیشو پیدا نکردم.
mohammadjavad13
برتر؛مثلا عاَلمِ عِلّی،عالَمِ بالاتر
فرشاد
علی اسم بسیار خوشایندیه
هر کس با اسمش شخصیت میگیره
پس معتقدم کسی ک اسمش علیه
از شرافت و بلند مرتبه بودن غنی و سرشار هس
علی عبدی
لسان العرب در معنای "علی" آورده است: "رَجُلٌ عَلِیٌّ أَی شریف"؛ هرگاه گفته شود "مرد علی" یعنی شخصی که والامقام و بلند مرتبه است. [1] ‏ مفردات در معنای "علی" می گوید: العَلیُّ: هو الرّفیع القدر من: عَلِیَ ؛ علی یعنی بلند مرتبه. [2]

این کلمه در قرآن، به عنوان صفت خداوند(نه اسم) آمده است و به همین معنا است.

کلمه "علی" با مشتقات هم معنایش یعنی: العلی ، علیاً، و در اعراب مختلف، هشت بار آمده است.
علی عزیزی
سرور
علی اصغر روحانی
یا علی گفتیم عشق آغاز شد
فائزه
بخشنده و مهربان و دلسوز

علی اسماعیلی
به نظر من یک نوع خود فریبی یا یه توهمی رو باور کردن
ادم به همه میتونه دروغ بگه اما به خودش نمیتونه
از این طرف هم خیلی راحت تر خودشو قول میزنه یعنی قانع میشه.
پورقاسمی رضا
روش علی ،روشی از روشهای پژوهش ،و به معنیه" دارای علت " هستش
محمد
علی به معنای بخشنده دل سوز و مهربان
دانیال
مترادف علی : ایلیا که بنا بر اسناد معتبر نام 5 تن آل عبا بر روی سر درب کشتی حضرت نوح به این شکل نگارش شده است.
احمد ایلیا فاطیما بشیر مبشر
مریم
بسیار شریف فوق العاده مهربان و کسی که همیشه میتونی بهش تکیه کنی و البته باهوش و زیبا
حسنا
پاره‌اى از قلب و روح پيامبر خدا

پيامبر صلی ‌الله ‌عليه‌ و‌ آله:

ـ وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِ فَاطِمَةَعليهاالسلامـ : مَنْ عَرَفَ هَذِهِ فَقَدْ عَرَفَهَا وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ هِيَ قَلْبِي وَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِى وَ مَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى اللَّه.

كشف الغمة ، ج۱، ص۴۶۷.

پيامبر صلی ‌الله ‌عليه‌ و‌ آله در حالی كه دست فاطمه را در دست گرفته بود ـ فرمود: هر كس اين دختر را می‌شناسد، كه می‌شناسد و هر كس كه نمی‌شناسد بداند كه او فاطمه دختر محمّد پيامبر خداست، و او پاره‌اى از وجود من است و او قلب من و روح من است كه در سينه‌ام قرار دارد. هر كس او را آزار دهد مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را رنجانده است.
گل نرگس نورائیان
این اسم معنی ندارد ، بنابراین نباید از آن استفاده کرد (قابل توجه کسانی که اسم بچه هاشون رو میزارند علی)
ما در زبان پارسی اسم های بسیار زیبایی داریم که متاسفانه از انها کم استفاده میشه و ما نباید از اسم های عربی استفاده کنیم چون به ما ربطی ندارن 🖕
نازی
معنی نام علی این است یعنی پسری قد بلند زیبا چهره وتو دل برو بایک نگاه عاشق اش میشی نام زیبای است 😍😍😍😍😍😍😍🤗
علی
بلند مرتبه،بزرگ،بزرگ مرد،اولین امام شیعیان
muhamad
خطاب به گل نرگس نورائیان . متاسفم برات احمق کودن! ما اسم فرزندانمان را اسامی امامان بزرگوار که بهترین اسامی در دنیا هستند را مینهیم تا چشمتان درآد! :)) کسی که با امامان معصوم علیهم السلام دشمنی کند قطعا یک حرامزاده یا یک احمق است که شتسشوی مغزی شده! پیشنهاد میکنم بروی و درست مطالعه کنی البته اگر اهل مطالعه هستی که میدانم نیستی! دیدم همه جا از امامان بد گویی میکنی گفتم جوابت رو بدهم! ان شاء الله از توبه کنندگان باشی...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امام علی عکس   • علی فرزندان   • علی بن ابی‌طالب فرزندان   • زندگینامه امام علی   • اسم علی   • امام علی سریال   • شعر امام علی   • امام علی فرزندان   • معنی علی   • مفهوم علی   • تعریف علی   • معرفی علی   • علی چیست   • علی یعنی چی   • علی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علی

کلمه : علی
اشتباه تایپی : ugd
آوا : 'ali
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس علی : در گوگل

آیا معنی علی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )