برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عبداللّه بن سبا


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

عبداللّه بن سبا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عبداللّه بن سبا   • مفهوم عبداللّه بن سبا   • تعریف عبداللّه بن سبا   • معرفی عبداللّه بن سبا   • عبداللّه بن سبا چیست   • عبداللّه بن سبا یعنی چی   • عبداللّه بن سبا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عبداللّه بن سبا
کلمه : عبداللّه بن سبا
اشتباه تایپی : ufnhggّi fk sfh
عکس عبداللّه بن سبا : در گوگل

آیا معنی عبداللّه بن سبا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )