برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

ظفر

/zafar/

مترادف ظفر: پیروزی، تسلط، چیرگی، سلطه، غلبه، فتح، نجاح، نصرت

متضاد ظفر: شکست

برابر پارسی: پیروزی، چیرگی

معنی اسم ظفر

اسم: ظفر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: zafar) (عربی) پیروزی، نصرت - پیروزی، نصرت

معنی ظفر در لغت نامه دهخدا

ظفر. [ ظَ ف َ ] (ع اِمص ) پیروزی. فیروزی. نصرت.فتح. غلبه. کامروائی. دست یافتن. کامیابی. نجاح. به مراد رسیدن. استیلا. پیروز شدن. پیشرفت :
به صدر اندر نشسته شهریاری
ظفریاری به کنیت بوالمظفر.
لبیبی.
کاروان ظفر و قافله ٔ فتح و مراد
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند.
منوچهری.
و به دولت عالی ظفر و نصرت روی خواهد نمود. (تاریخ بیهقی ).با اینهمه در جنگی که کنند ظفر ایشان را باشد. بدا قوما که مائیم که ایزد عزّ ذکره چنین قوم را بر ما مسلط کرده و نصرت میدهد. (تاریخ بیهقی ). چنان دانم که بدان تدبیر راست که کردم ما را ظفر باشد. (تاریخ بیهقی ). قوت پیغامبران معجزات آمد... و قوت پادشاهان... درازی دست و ظفر و نصرت. (تاریخ بیهقی ).
الا انثنیت و فی اظفارک الظفر.
ابوسهل زوزنی (از تاریخ بیهقی ).
بساز رزم عدو را که از برای ترا
قضا گرفته به کف نامه ٔ ظفر دارد.
مسعودسعد.
تا به هر طرف که نشاط حرکت فرماید ظفر و نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. (کلیله و دمنه ). ظالمان مکار چون هم پشت شوند ظفر یابند. (کلیله و دمنه ). و در اتمام آنچه بر دوستان اقتراع کنند ظفریابد. (کلیله و دمنه ). سباشی تکین بر او ظفر یافت و او را بگرفت و به دونیم کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). خوارزمیان بر امید ظفر و نصرت پای بیفشردند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی ). از آن سفر با موکب ظفر بازگردید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). آخر کار، بکتوزون ظفر یافت و سیمجوری هزیمت شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
هست مر هر صبر را آخر ظفر
هست روزی بعد هر تلخی شکر.
مولوی.
تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی. (گلستان ).
|| (اِ) زمین هموار و پست گیاهناک.

ظفر. [ ظَ ف ِ ] (ع ص ) ظفیر.ظِفّیر. مردی که به هرچه اراده کند دریابد آن را.

ظفر. [ ظَ ] (ع مص ) فروبردن ناخن را در رخسار کسی. || ظفر عین ؛ ناخنه برآوردن چشم. || ماظفرتک عینی منذ زمان ؛ دیری است که ترا ندیده ام. || (اِخ ) نام مردی است.

ظفر. [ ظَ ] (ع اِ) ...

معنی ظفر به فارسی

ظفر
( ظفر خان ) مظفر شاه اول از سلاطین گجرات ( حاکم گجرات ۷۹۴ - استقلال ۷۹۹ ه.ق ./ ۱۳۹۶ م .) وی پسر یکی از افراد طایفه رجپوت بود که اسلام آورد . پس از آنکه ظفر خان در حکومت مستقل شد راجه های رجپوت و قبیله وحشی بیل او را دور کردند و متصرفات وی محدود گردید بقطعه ای کم عرض از خشکی مابین مرتفعات و دریا و با این احوال باز قسمتی مهم از ساحل غربی هند را تا شبه جزیره سورت در تصرف داشت . ظفر خان بزودی بوسیله تسخیر ایدر و دیو مملکت خود را وسعت بخشید و جالور را غارت کرد و یک بار هم در سال ۸۱٠ مالوه را متصرف شد. احمد شاه اول جانشین او گردید.
پیروزی یافتن، به مرادرسیدن ، غلبه، پیروزی، ناخن
۱ - ناخن جمع اظفار جمع الجمع اظافیر . ۲ - ناخنه چشم .
قلعه ایست بیمن .
قریه ایست به چهار فرسنگی جنوب شیراز . یا محله ایست در همدان .
( اسم ) اظفار الطیب
اسم ) اظفار الطییب ٠٠
عطر و چوب عطری است که ظفر الطیب نیز خوانده شده است و یکی از اجزای روغن مقدس است .
( اسم ) گیاهی است از تیره سبزی آساها دحریج ٠
شجر. ابی مالک و ظفر القط است .
قلو مانن نباتیست ساقش مربع مثل ساق باقلی و بگش مثل برگ بارتنگ و در ساق او غلافهای سر کج و آمیخته با گلهائی شبیه بگل سوسن کبود بریست .
گیاهی است داروئی و آنرا قاطانیقی و قاطاننقی نیز نامند .
( صفت ) آن چه موجب ظفر شود پیروزی آورنده .
( صفت ) پیروزمند فاتح .
...

معنی ظفر در فرهنگ معین

ظفر
(ظَ فَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پیروز شدن . ۲ - (اِمص .) پیروزی .
(ظُ فُ) [ ع . ] (اِ.) ناخن ، ج . اظفار.

معنی ظفر در فرهنگ فارسی عمید

ظفر
پیروز شدن، غلبه.
* ظفر شدن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * ظفر یافتن
* ظفر یافتن: (مصدر لازم) پیروز شدن، دست یافتن به مراد، غلبه کردن.
ناخن.
۱. پست ناخن.
۲. [مجاز] بد طینت، پست فطرت.
۳. [مجاز] خسیس.

ظفر در دانشنامه اسلامی

ظفر
معنی ظُفُرٍ: ناخن
معنی مَفَازاً: ظفر يافتن و رسيدن به هدف - كاميابي
معنی مَفَازَتِهِمْ: ظفر يافتن و رسيدن به هدفشان - كاميابيشان (مفازة مصدر ميمي از فوز به معناي ظفر يافتن و رسيدن به هدف . و در عبارت "وَيُنَجِّي ﭐللَّهُ ﭐلَّذِينَ ﭐتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ " حرف باء که بر سر اين کلمه در آمده باي ملابست و يا سببيت است ، پس فوزي که خدا ...
ریشه کلمه:
ظفر (۲ بار)

«ظُفُر» (بر وزن شتر) در اصل، به معنای «ناخن» می باشد، ولی به سمّ حیوان های سمّ دار (آنها که همچون اسب، سم هایی دارند که شکاف ندارد نه مانند گوسفند و گاو که دارای سم شکافته می باشند) نیز اطلاق شده; زیرا سمّ های آنها شبیه ناخن است، و نیز به پای شتر که نوک پای او یکپارچه است و شکافی ندارد، گفته اند.
بنابراین، از آیه فوق چنین استفاده می شود که تمام حیواناتی که «سم چاک» نیستند اعم از چهارپایان یا پرندگان، بر یهود تحریم شده بود.
(بر وزن عنق و قفل) ناخن. اعم از آن که در انسان باشد یا غیر آن. مراجعه به لغت نشان می‏دهد که ظفر فقط بمعنی تاخن و بمخلب (چنگال) شامل نیست. المنار از لسان العرب نقل می‏کند: ظفر ناخن انسان و ناخن پرنده است... و گفته‏اند ظفر ذر مرغی یا در حیوانی گویند که شکار نمی‏کند و مخلب در آن که شکار می‏کند. . ناخن داران که بر یهود حرام شده حتماً بر پرندگان و حیوانات چنگالدار شامل نیست که چنگالداران در اسلام نیز حرام است اختصاص به یهود ندارد و آنچه از فخر رازی نقل شده است و چنگال گرفتن و آنها را بنابر ظهور آیه، حلال دانسته و حدیث «حُرِّمَ کُلَّ ذی نابٍ مِنَ السِّباعِ وَ ذی مِخلَبٍ مِنَ الطُّیُورِ» را ضعیف پنداشته، بیهوده است. این آیه نیز روشن می‏کند که این محرّمات در اصل حلال بوده و بواسطه ظلمشان بر یهود حرام شده‏اند و شاید این آیه از آیه اول اعم باشد. باید دید مراد از این ناخنداران چیست؟ از ابن عباس و سدّی و غیره نقل شده: مراد حیوانی است که سم‏اش یکی است و شکاف ندارد مثل شتر و شتر مرغ و اردک و غاز (مجمع) از مجاهد نقل شده مراد هر چهارپائی است که سم شکافته نیست و سم شکافتگان را یهود می‏خورند. و از ابن زید نقل شده که مراد شتر است. در تورات فعلی سفر لاویان باب یازدهم بطور قاعده کلی هر شکافته شم و نشخو ...

ظفر در دانشنامه ویکی پدیا

ظفر
ظفر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ظفر (جماعت)
ظفر (فیلم)
ظفر جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ فرخار ولایت ختلان قرار دارد. جمعیت این جماعت ۹۲۶۳ است.
جماعت های تاجیکستان
ظفر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی صابر رهبر محصول سال ۱۳۵۱ است.
رضا بیک ایمانوردی
فروزان
امیرفخرالدین
علی میری
حبیب الله بلور
مرسده کامیاب
نادیا
ابوالفضل میرزایی
حامد
نازلی
سیامک اطلسی
فاطی (فروزان) از زادگاهش به تهران می رود…
سیارک ۱۸۶۰۱ (به انگلیسی: 18601 Zafar، نامگذاری:1998BL11) هجده هزار و ششصد و یکمین سیارک کشف شده است که در ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۰.۷ است.
ظفر ۳۰۰ یک بالگرد آزمایشی ساخت صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این نمونه آزمایشی بر پایه بالگرد بل ای اچ-۱ کبرا ساخته شده است. در این بالگرد از سیستم جلو برنده جت آلیسون C۱۸ استفاده شده است. این بالگرد دو نفره دارای حداکثر سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت و سقف پرواز ۲۱۵۹ متر می باشد.
ظفر ارگین (ترکی استانبولی: Zafer Ergin؛ زادهٔ ۳۰ اوت ۱۹۴۲) هنرپیشه اهل ترکیه است. وی از سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به برلین در برلین، کاغذ اشاره کرد.
ظ ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ظفر در جدول کلمات

معنی ظفر به انگلیسی

victory (اسم)
پیروزی ، چیرگی ، غلبه ، فتح ، فتح و ظفر ، نصرت ، ظفر ، فیروزی

معنی کلمه ظفر به عربی

ظفر
نصر
فوز , نصر

ظفر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه خیابان ظفر   • نزدیکترین ایستگاه مترو به ظفر   • معنی ظفر   • نزدیکترین ایستگاه مترو به خیابان ظفر   • فیلم ظفر   • خیابان ظفر خیابان فرید افشار   • محله ظفر   • نقشه محله ظفر   • مفهوم ظفر   • تعریف ظفر   • معرفی ظفر   • ظفر چیست   • ظفر یعنی چی   • ظفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظفر

کلمه : ظفر
اشتباه تایپی : ztv
آوا : zafar
نقش : اسم
عکس ظفر : در گوگل

آیا معنی ظفر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )