برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1452 100 1

طهارت در فقه

طهارت در فقه در دانشنامه اسلامی

طهارت در فقه
طهارت مقابل نجاست است.
طهارت در لغت به معنای پاکی، پاکیزگی و نظافت آمده است.
معنای طهارت در عرف شرع
لیکن در عرف شرع معنایی خاص که مناسب با معنای لغوی می باشد پیدا کرده است. گروهی از فقها به ثبوت حقیقت شرعی برای واژه یاد شده تصریح کرده اند؛ لیکن در چیستی معنای شرعی آن از جهات گوناگون اختلاف شده است.
دو قول در معنای عرف شرع طهارت
اختلاف نخست در این است که آیا طهارت در عرف شرع، طهارت از حدث و طهارت از خبث هر دو را در بر می گیرد یا به طهارت از حدث اختصاص دارد؟ مشهور قول دوم است. بنابر این قول، ازاله نجاست از لباس یا بدن در عرف شرع طهارت به شمار نمی رود؛ هرچند به معنای لغوی یا به اطلاق مجازی بر آن اطلاق می شود.در مقابل، برخی طهارت شرعی را شامل هر دو دسته دانسته و آن را به دو قسم؛ طهارت از حدث و طهارت از خبث تقسیم کرده اند. بنابر این، اطلاق طهارت بر ازاله نجاست، همچون اطلاق آن بر رافع حدث، حقیقی خواهد بود نه مجازی؛ چه اطلاق آن بر ازاله نجاست از باب اشتراک لفظی باشد یا معنوی.
منشأ اختلاف دو قول در معنای طهارت
...

ارتباط محتوایی با طهارت در فقه

طهارت در فقه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طهارت در فقه   • مفهوم طهارت در فقه   • تعریف طهارت در فقه   • معرفی طهارت در فقه   • طهارت در فقه چیست   • طهارت در فقه یعنی چی   • طهارت در فقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت در فقه
کلمه : طهارت در فقه
اشتباه تایپی : xihvj nv tri
عکس طهارت در فقه : در گوگل

آیا معنی طهارت در فقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران