برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

صلات

/salAt/

مترادف صلات: دعا، فریضه، نماز

معنی اسم صلات

اسم: صلات
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: دعای بنده به سوی خداوند، نماز

معنی صلات در لغت نامه دهخدا

صلات. [ ص ِ ] (ع اِ) ج ِ صِلَة. عطایا. جوایز : صلات ومواهب پادشاهان بر من متواتر شد. (کلیله و دمنه ).
گر بسته بود بر تو در خانه ٔ تو بود
بر هر کسی گشاده طریق صلات تو.
مسعودسعد.
مات کن او را و ایمن شو ز مات
رحم کن چون نیست او ز اهل صلات.
مولوی.

صلات. [ ص َ ] (ع اِ) رجوع به صلاة و صلوة شود.

صلات. [ ص َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان درکاسیده بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری. در 24هزارگزی شمال باختری کیاسر. دارای 45 تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).

صلات. [ ص َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان وردیمه سورتیچی بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری. در 45 هزارگزی شمال باختری کیاسر. دارای 45 تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).

صلاة. [ ص َ ] (ع اِ) دعاء. || دین. || رحمت. || استغفار. || حسن ثناء از خداوند بر پیمبر. || و گفته اند صلاة از خداوند رحمت است و از ملائکه آمرزش خواستن و از مؤمنین دعا و از پرندگان و هوام تسبیح بود و آن جز در خیر نبود بخلاف دعا، که آن در خیر و شرّ است. (اقرب الموارد). || کنیسه ٔ یهود.(اقرب الموارد). || صلوة، یکی از فروع دین و اعظم عبادات است و آن را عمود دین گفته اند و در شرع آمده است که نماز عمود دین است اگر پذیرفته شود دیگر عبادات پذیرفته گردد و اگر ردّ شود دیگر عبادات نیز پذیرفته نگردد و نمازها را شمار بسیار است ، از فریضه و سنت و نیز هر یک را شرایطی و احکامی است که تفصیل آن عیناً از کتاب ترجمه ٔ النهایه ٔ شیخ طوسی نقل میشود: دانستن نماز دانستن فریضه ها و سنتهای نماز است و آن بر دو قسم است ، قسمی آن است که پیش از حال نمازست و قسمی مقارن است با حال نماز اما آن قسم که پیش از حال نمازست پنج چیز است. چهار چیز از این پنج گانه مشتمل است بر مفروض و مسنون و پنجم مسنون است نه مفروض. اول دانستن طهارت و احکام وی ، دوم دانستن عددهای نماز، سوم دانستن وقتهای نماز، چهارم دانستن قبله و احکام آن و قسم پنجم دانستن بانگ نماز و اقامت است و احکام هر دو. اما دانستن طهارت بگفتیم بتمامی و آن قسمتهای دیگر که باقی بماند ما هر قسمتی را بابی مفرد بگوئیم و آنچه در وی باشد بتمامی ذکرش بکنیم و جدا کنیم میان فریضه ها و سنتها و سپس بگوئیم آنچه مقارن حال نما ...

معنی صلات به فارسی

صلات
جمع صله،صلاه یا صلوه)، نماز، دعائ، تسبیح، رحمت خداوند، نمازودعاازبنده بسوی خداوندوطلب معونت ومغفرت
( اسم ) جمع صله عطاها جوایز .
ده کوچکی از دهستان وردیمه سورتیچی بخش چهار دانگه شهرستان ساری
( صفت ) شخصی که مردم را با گفتن الصلاه برای نماز عید یا نماز مرده آگاه سازد .
عمل صلات کش .

معنی صلات در فرهنگ معین

صلات
(صَ) [ ع . ] (اِ.) = صلاة . صلوة : ۱ - نماز. ۲ - دعا. ، ~ ظهر نماز ظهر.
(ص ) [ ع . ] (اِ.) جِ صل ، عطاها، جوایز.

معنی صلات در فرهنگ فارسی عمید

صلات
نماز.
* صلات کشیدن: (مصدر لازم) [قدیمی] به آواز بلند «الصلاة» گفتن برای دعوت مردم به نماز.
= صله

صلات در دانشنامه اسلامی

مؤلف شیخ محمد حسین اصفهانی فقیه و اصولی بزرگ، از علمای شیعه در آغاز قرن چهاردهم هجری و مشهور به کمپانی و متوفای سال ۱۳۶۱ هجری قمری است.
مؤلف در این کتاب به بررسی احکام نماز جماعت و موارد وجوب ، استحباب ، حرمت و بیان احکام آن پرداخته است.
صلاة الجمعة از رسائل زین الدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی است.
در این کتاب مسئله وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم -علیه السلام- بررسی شده است و مؤلف در نهایت قول به وجوب عینی آن را به طور مطلق می پذیرد.وی در ابتدا اتفاق علماء اسلام فی الجملة در تمام زمانها و مکانها را بر وجوب نماز جمعه ذکر می کند و اینکه اصحاب امامیه در زمان حضور امام و نائب خاص وی، اتفاق بر وجوب عینی آن دارند اما در زمان غیبت یا افرادی که اذن عام داشته باشند در بین آنان در بعضی از شرایط اختلاف وجود دارد.این کتاب به سبک فقه استدلالی نوشته شده است و در آثار فقهای بعد از وی به آن استناد شده است.در الذریعة صفحه ۶۲ از جلد ۱۵ تا صفحه ۷۹ حدود یکصد کتاب در موضوع نماز جمعة ذکر شده است.شیخ محمد حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) در رسالة فی صلاة الجمعة نظریات وی را تایید و نظریات مخالفین را رد نموده است و شیخ جمال الدین محمد بن حسین خوانساری در ابتدای کتابش اجماعهایی بر عدم وجوب عینی تا زمان شهید ثانی نوشته است مؤلف علاوه بر این کتاب، کتاب دیگری بنام (الحث علی صلاة الجمعة) تالیف نموده است که در الذریعة و اعیان الشیعه به آن اشاره شده است و در هر دوی آنها تصریح شده که این دو کتاب با هم فرق دارند ولی در الذریعة آمده است :طبعت مع رسالته فی وجوب الجمعة.
رساله صلاة الجمعة نوشته ملا محسن فیض کاشانی رساله ای است به زبان فارسی در بیان وجوب عینی نماز جمعه و شرایط و آداب آن.
نام دیگر این رساله ابواب الجنان است، ملا محسن در این مختصر، فضیلت ...


صلات در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:نماز

صلات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اشکان
این واژه را عرب ها از یهودیان گرفتند و چه بسا که یهودیان نیز از ایرانی ها گرفته باشند
این واژه میتواند از " سلام" باشد یا از صلا یا هلا که ایرانی هستند :
واژه آریایی سلام (سل=خوشی لوم=پُربرکت) به معنای سالم کامل healthy complete که آنرا در لوری و کوردی silam میخوانند در فرهنگ سومر به شکل silim* در معنای درود به کار میرفته که نشان میدهد واژه ایرانی سلام همریشه نیست با لغت عربی silim* سلام که معنای آن صلح peace است. لغت اسالم (نام شهری در گیلان: ا=آب سالم=درست) نیز در لغتنامه سومر به معنای آب شفابخش potion ثبت شده است.*silim : (sil=pleasure-joy lum=to grow luxuriantly)= healthy

: (water health)=potiona-silim*
بدینسان روشن میشود واژگان ایرانی سالم و سلامت (سلام ات=پسوند) از همین ریشه ستانده شده‌اند و رپتی (ربطی) به واژگان عربی اسلام تسلیم مسلمان ندارند. عربهای بیابانگرد هنگام نزدیک شدن به یکدیگر سلام=صلح میگفتند بدان سبب که از جنگ و غارت و کشتار یکدیگر بیمناک بودند. ازینرو سلام گفتن در عرب بدین معنا بوده است: �جنگ باهات ندارم، نمیخوام بکشم ات، غارت ات نمیکنم�.*پیرس: Sumerian Lexicon –version 3.0- John Halloran
مرضیه
صلات
(صَ) [ ع . ] (اِ.) = صلاة . صلوة : 1 - نماز. 2 - دعا. ؛ ~ ظهر نماز ظهر.

(ص ) [ ع . ] (اِ.) جِ صل ؛ عطاها، جوایز.
مرضیه
صلات
فرهنگ فارسی معین
(صَ) [ ع . ] (اِ.) = صلاة . صلوة : 1 - نماز. 2 - دعا. ؛ ~ ظهر نماز ظهر.
مرضیه
کلمه صلاه به معنی نماز چند بار در قرآن آمده
پرسشگرارجمند: واژه �الصلوة� بدون مشتقات، ۶۱ بار و با مشتقات، ۹۸ بار در قرآن به کار رفته است؛ از جمله آیاتى که درباره نماز سخن گفته اند عبارتنداز: سوره ابراهیم، آیه ۳۱، ۳۷ و ۴۰؛ اسراء، آیه ۷۸؛ لقمان، آیه ۴ و ۱۷؛ انعام، آیه ۷۲؛ اعراف، آیه ۱۷۰ و ماعون، آیه ۴ و ۵. در قرآن سوره اى که به نماز اختصاص داشته باشد وجود ندارد، لیکن برخى از سوره ها که آیه هاى بیشترى از آنها به امر نماز پرداخته عبارتند از:
۱. بقره آیه هاى ۳، ۴۳، ۴۵، ۸۳ ،۱۱۰، ۱۵۳، ۱۵۷، ۱۷۷، ۲۳۸ و ۲۷۷.
۲. نساء آیه هاى: ۴۳، ۷۷، ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۴۲، ۱۶۲.
۳. مائده آیه هاى: ۶، ۵۵، ۵۸، ۹۱، ۱۰۶.
واژه �صلى� در قرآن، دو ریشه دارد: یکى به معناى افروختن آتش یا چیزى شبیه آن: �صلى یصلى� مانند: �جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ� و تَصْلَى نَاراً حَامِیَةً� این معنا ارتباطى با �صلاة� ندارد. دیگرى خود واژه �صلوﺓ� است؛ �صلى یصلو� که درقرآن به چند معنا به کار رفته است:
۱. دعا، تبریک و تمجید: �وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ و إِنَ اللَّهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَیْهِ�
۲. عبادت خاص (نماز):� فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً�.
۳. عبادت: �وَمَا کَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَیْتِ إِلَّا مُکَاءً وَتَصْدِیَةً�
۴. رحمت خداوند: �أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ�
۵. کنیسه هاى یهودیان:�لَهُدّمَت صَومِعُ وبِیَعٌ وصَلَوتٌ ومَسجِدُ یُذکَرُ فِیهَا اسمُ اللَّهِ کَثیرًا�
حسين ظفري
چوب خميده ي تر را روي آتش بگذار تا راست و صاف شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صلات در جدول   • معنی رصین   • صلاة   • روغن و چربی در جدول   • میان اثنا   • شعر لطیف در جدول   • الصلاة   • شکسته بند   • معنی صلات   • مفهوم صلات   • تعریف صلات   • معرفی صلات   • صلات چیست   • صلات یعنی چی   • صلات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صلات
کلمه : صلات
اشتباه تایپی : wghj
آوا : salAt
نقش : اسم
عکس صلات : در گوگل

آیا معنی صلات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )