برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

شیمی

/Simi/

برابر پارسی: کیمیا

معنی شیمی در لغت نامه دهخدا

شیمی. (فرانسوی ، اِ) (مأخوذ از کلمه ٔ «کیمیا») علمی است که در آن از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می شود. بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن می کوشند تا ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند. این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگ آهک از یک فلز درخشان (کلسیم ) و دو شبه فلز، یکی جامدو سیاه (کربن ) و دیگری گاز (اکسیژن ) بوجود آمده است. دانش شیمی تنها محدود به تجزیه کردن مواد نیست بلکه با ترکیب عناصر، اجسام پیچیده تری بوجود می آیند. این ترکیب عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال شیمیایی نامند، مانند عنصر کلر که گازیست زرد متمایل به سبز، و آن خودبخود با عنصر فسفر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفر تبدیل می گردد. از مجموع عناصر اساسی و مواد اصلی بسیط که تاکنون شناخته شده بیش از 100 عنصر را می توان نام برد. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی آلی ؛ بحث ترکیباتی است که بدن گیاهان و جانوران را تشکیل داده اند و چون در ترکیب این اجسام همیشه مقداری کربن وجود دارد، این بخش از شیمی را شیمی ترکیبات کربن نیز می نامند. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی معدنی ؛ بحث عناصر و ترکیباتی است که اکثر تشکیلات غیرزنده را بوجود می آورند و در حقیقت ترکیبات معدنی هستند و در ترکیب این مواد امکان دارد کربن نیز وجود نداشته باشد. (از شیمی معدنی تألیف برّی چ دانشگاه ص 7).

معنی شیمی به فارسی

شیمی
( اسم ) علمی است که از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می کند بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن سعی میشود ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آن را مورد مطالعه قرار دهد . این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند . با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگ آهک از یک فلز درخشان ( کلسیم ) و دو شبه فلز : یکی جامد و سیاه ( کربن ) و دیگری گاز ( اکسیژن ) به وجود آمده است . دانش شیمی محدود به تجزیه کردن مواد نیست بلکه با ترکیب عناصر اجسام پیچیده تری به وجود می آورد . وقتی عناصر با هم ترکیب شوند ترکیبات شیمیایی به وجود می آیند . این ترکیب عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال شیمیایی نامند مانند عنصر کلر که گازیست زرد متمایل به سبز و آن خود به خود با عنصر فسفر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفرو تبدیل می گردد . از مجموع عناصر اساسی و مواد اصلی بسیط که تا کنون شناخته شده است بیش از ۱٠٠ عنصر را می توان نام برد . یا شیمی آلی . مبحث ترکیبات است که بدن گیاهان و جانوران را تشکیل داده اند و چون در سوختن این اجسام اگر اکسیژن به اندازه کافی نباشد مقداری کربن باقی می ماند این بخش شیمی را شیمی ترکیبات کربن می نامند .
[chemoorganotroph] [زیست شناسی] شیمی پروردی که منبع تأمین الکترون آن مادۀ آلی است
[supramolecular chemistry] [شیمی] حوزه ای از علم شیمی که موضوع مطالعۀ آن شکل گیری و خواص اَبَرمولکول هاست
[archaeological chemistry] [باستان شناسی] کاربرد نظریه ها و روش ها و آزمایش های شیمیایی در تاریخ گذاری داده های باستان شناختی و شناخت تنوع مواد مصرفی در جوامع باستانی
[chemotroph] [زیست شناسی] اندامگانی که انرژی مورد نیاز خود را از واکنش های شیمیایی تأمین می کند
...

معنی شیمی در فرهنگ معین

شیمی
[ فر. ] (اِ.) علمی است که موضوع آن خواص ماده ، ترکیب ، تجزیه و تأثیر آنهاست .

معنی شیمی در فرهنگ فارسی عمید

شیمی
علمی که در خواص مواد، تجزیه وترکیب، و اثر آن ها در یکدیگر بحث می کند.
* شیمی آلی: (شیمی) قسمتی از شیمی که دربارۀ کربن یعنی درمورد مواد اولیۀ حیوانی و گیاهی بحث می کند، شیمی کربن.
متخصص علم شیمی، شیمیست.

شیمی در دانشنامه ویکی پدیا

شیمی
شیمی (به فرانسوی: Chimie) (به انگلیسی: Chemistry) یکی از دانش های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.
قانون آووگادرو
قانون بیر-لامبرت
قانون بویل (۱۶۶۲, مربوط به فشار و حجم)
قانون شارل (۱۷۸۷, مربوط به حجم و دما)
قانون نفوذ فیک
قانون شارل - گیلوساک (۱۸۰۹, مربوط به فشار و دما)
اصل لوشاتلیه
قانون هنری
قانون هس
پایستگی انرژی منجر به مفاهیم مهم تعادل شیمیایی، ترمودینامیک، و سینتیک شیمیایی.
پایستگی جرم
قانون نسبت های معین
قانون نسبت های چندگانه
قانون رائول
واژهٔ شیمی از کیمیا در زبان [[زبان مصری باستان، کیمیا از واژهٔ خامه یا خَمِه به معنای زمینِ سیاه برگرفته شده است. پس از تسلط ایرانیان بر مصر در ۵۲۰ پیش از میلاد، این واژه به صورت کیمیا به شرق آمده است و پس از تسلط یونانیان در ۳۳۰ پیش از میلاد به صورت خومِیا (به یونانی: χυμεία) در یونانی نیز وارد گردیده است. در دوران تسلط خلافت اسلامی در خاور میانه، به صورت الکیمیاء درآمده است و با جنگ های صلیبی به صورت الشمی(به انگلیسی: Alchemy) مجدداً است. در زبان فارسی، شیمی یک ترانویسی از برابر فرانسوی است و نخستین بار در سال ۱۸۳۱ توسط میرزا صالح شیرازی در یک رسالهٔ علوم طبیعی که خود وی مرقوم داشته بود به کار برده شد که بعدها در مدرسهٔ دارالفنون با عنوان رسالهٔ طبیعیات تدریس می گردید.
کوشش های نخستین بشر برای فهمیدن طبیعت مواد و بیان چگونگی دگرگونی آن ها ناموفق بود. اندک اندک کوشش ها برای تبدیل مواد کم ارزش، به مواد ارزشمندی چون زر و سیم، منجر به پیدایی دانش کیمیا گردید. هر چند در ظاهر دانش کیمیا به خواست اصلی خود نرسید، اما دستاوردهای کیمیاگران در این راه به اندوخته گرانبهایی تبدیل شد که پایه گذار شیمی مدرن گردید.
نظریه اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی کند. (امرو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیمی در دانشنامه آزاد پارسی

شیمی (chemistry)
شاخه ای از علم برای بررسی ساختار و ترکیب انواع گوناگون ماده و تغییرات و پدیده های به وجود آمده در مسیر این تغییرات.
شیمی آلی. شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی ترکیبات کربن می پردازد.
شیمی معدنی. خواص، واکنش ها، و روش تهیه و توصیف همۀ عناصر و ترکیبات را، جز ترکیبات کربن، در این شاخه از علم شیمی بررسی می کنند.
شیمی فیزیک. به شرح کمّی پدیده های شیمیایی، واکنش ها، و اندازه گیری داده های لازم برای این توضیحات می پردازد. شاخۀ اخیر توجه ویژه ای به حرکت مولکول ها و تأثیر دما و فشار، غالباً در مایعات و گازها دارد.
مولکول ها، اتم ها و عناصر. مواد به سه حالت فیزیکی گاز، مایع، و جامد وجود دارند و از ذرات بسیار کوچکی به نام مولکول تشکیل شده اند. مولکول ها پیوسته در حرکت اند و خود شامل ذرات کوچک تری به نام اتم می شوند. مولکول هایی که همۀ اتم هایشان یکسان است، عنصر نام دارند. مولکول ترکیب ها شامل انواع متفاوتی از اتم هاست.
ترکیبات و مخلوط ها. طی فرآیند شیمیایی، ترتیب قرار گرفتن (آرایش) اتم ها در مولکول های واکنش دهنده تغییر می کند و ترکیبات حاصل می شوند. گاهی عواملی چون گرما، نور، ارتعاش، عمل کاتالیزوری تابش یا فشار، و همچنین رطوبت لازم برای یونش، برای ایجاد تغییر شیمیایی لازم اند. به تعیین اجزای سازندۀ یک ترکیب از طریق آزمایش یا شکستن مولکول های آن ترکیب تجزیه، و به ایجاد ترکیبات از اجزاء سنتز می گویند. وقتی مولکول های مواد در کنار هم قرار گیرند و ساختار مولکولی شان تغییری نکند، مخلوط ها ایجاد می شوند.
فرمول ها و معادله ها. برای نشان دادن عناصر از نمادها استفاده می کنند. نمادها معمولاً اولین حرف یا حروف انگلیسی یا لاتین نام آن عنصرند. مثلاً از C برای کربن، از Ca برای کلسیم، و از Fe برای آهن است استفاده می کنند. این نمادها نشانۀ یک اتم از آن عنصرند. مولکولی که بیش از یک اتم از عنصری داشته باشد، با عدد زیروند مشخص می شود. مثلاً، نمایش مولکول آب به صورت H۲O است. در بعضی از مواد، گروهی از اتم ها مانند یک واحد عمل می کنند و در نماد ترکیب شیمیایی در پرانتز قرار می گیرند. مثلاً،(NH۴)۲ SO۴ نشان دهندۀ سولفات آمونیوماست. نمایش نمادینِ هر مولکول را فرمول می نامند. عددی که پیش از فرمول نوشته می شود، نشان دهندۀ تعداد مولکول های ماده ا ...

نقل قول های شیمی

شیمی شاخه ای از علوم فیزیکی است که ترکیب، ساختار، خواص و تغییر ماده را مطالعه می کند.
• «این علم رشته ای است که در تمام شئون زندگی انسان های کره زمین به نحوی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر به آن توجه زیادی شود، می توان با مدیریت صحیح تولید ثروت کرد. در ضمن ارزش افزوده آن نیز بسیار نامحدود است.»
• «دنیا بدون علم شیمی معنا ندارد، چون بدون داشتن این علم، ناتوان از درک بسیاری از مسائل و روابط حیاتی محیط پیرامون خود خواهیم بود. این علم در همه زمینه ها کاربرد دارد. همه وسایل دور و اطرافمان مانند مواد غذایی، شیمیایی، پوشیدنی، دارویی و ترکیبات آن مانند عطرها و رنگ ها یا تجهیزات عمومی که استفاده می کنیم همه مرتبط با علم شیمی است و در هیچ جای دنیا نمی توانیم بدون دخالت این علم به زندگی خود ادامه دهیم..» مصاحبه با روزنامهٔ جام جم؛ چاپ ۴ اوت ۲۰۱۳ / ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ -> حبیب الله فیروزآبادی

ارتباط محتوایی با شیمی

شیمی در جدول کلمات

شیمی درمانی
کمو تراپی
شیمی قدیم
کیمیا
شیمی کربن
الی
شیمی کربنی
الی
شیمی کره زمین
ژیوشیمی
برنده نوبل 1920 شیمی از آلمان
والتر نرست
برنده نوبل شیمی 1913
الفردورنر
برنده نوبل شیمی ۲۰۰۹
توماس اشتیتز
بنیانگذار شیمی جدید
لاوازیه
پدر شیمی امروزی
لاوازیه

معنی کلمه شیمی به عربی

صيدلي
کيمياء حيوية
کيمياء
کيمياوي حيوي
متخصص في الکيمياء الحيوية

شیمی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر
شیمی (به پارسی سَره: کیمیا) مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم کنش میان آنهاست. ویکیپدیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شیمی دبیرستان   • تحقیق شیمی   • دانستنی های شیمی   • مطالب شیمی   • شیمی جالب   • شیمی چیست   • شیمی استخدام   • علم شیمی   • معنی شیمی   • مفهوم شیمی   • تعریف شیمی   • معرفی شیمی   • شیمی یعنی چی   • شیمی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیمی
کلمه : شیمی
اشتباه تایپی : adld
آوا : Simi
نقش : اسم
عکس شیمی : در گوگل

آیا معنی شیمی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )