برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

شرعیات

/Sar'iyyAt/

مترادف شرعیات: تعلیمات دینی، علوم دینی، فقه

معنی شرعیات در لغت نامه دهخدا

شرعیات. [ش َ عی یا ] (ع اِ مرکب ) ج ِ شرعیة. علوم و احکام شرعی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شرعی و شرعیة شود.

معنی شرعیات به فارسی

شرعیات
( صفت اسم ) جمع شرعیه علوم و احکام شرعی .

معنی شرعیات در فرهنگ فارسی عمید

شرعیات
علوم و اموری که مربوط به شرع و احکام آن باشد.

شرعیات در دانشنامه اسلامی

شرعیات
شرعیات عبارت است از احکام شرعی ای که شارع به آنها حکم کرده است که در مقابل عادیات و عقلیات قرار می گیرد.
شرعیات مقابل «عقلیات» و «عادیات» عبارت است از احکام شرعی‏ای که شارع مقدس بدانها حکم کرده است. از عنوان یاد شده در اصول فقه و نیز به مناسبت در ابواب مختلف فقه سخن رفته است.

منبع استنباط شرعیات
شرعیات از بیان شارع مقدس؛ اعم از کتاب خدا و سنت به دست می‏آید. ضمن آنکه از راه اجماع و اتفاق همه فقها بر حکمی که کاشف از قول معصوم علیه السّلام باشد، همچنین از راه عقل از باب ملازمه بین حکم عقل و شرع نیز تحصیل و استنباط می‏شود .

جایگاه ظن در شرعیات
از ویژگیهای شرعیّات، حجیت ظن در آنها است؛ بدین معنا که در موارد عدم امکان دستیابی به احکام شرعی از راه علم، ظن جایگزین آن می‏شود و از راه ظن، تحصیل آن امکان پذیر خواهد بود. البته نه هر ظنی، بلکه ظن خاص که پشتوانه آن دلیل قطعی است، مانند خبر فرد موثق مگر بنابر قول به انسداد که در صورت تمام بودن ادله آن، تحصیل حکم شرعی از راه هر ظنی- جز آنچه که نهی خاص دارد، مانند قیاس جایز است.

کفایت علم عادی در تحصیل شرعیات
...

معنی شرعیات به انگلیسی

gnomon (اسم)
شاخص ، عقربک ، شرعیات ، عقربه

شرعیات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شرعیات   • مفهوم شرعیات   • تعریف شرعیات   • معرفی شرعیات   • شرعیات چیست   • شرعیات یعنی چی   • شرعیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرعیات

کلمه : شرعیات
اشتباه تایپی : avudhj
آوا : Sar'iyyAt
نقش : اسم
عکس شرعیات : در گوگل

آیا معنی شرعیات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )