برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1390 100 1

شدادیان

معنی شدادیان در لغت نامه دهخدا

شدادیان. [ ش َدْ دا دی ] (اِخ )نام دو سلسله از شاهان که بر نواحی ارمنستان و آذربایجان حکومت کردند. دسته ٔ اول شدادیان گنجه اند که به دست محمدبن شداد در حدود 340 هَ. ق. تأسیس شد و تا اواخر قرن پنجم دوام کرد. و دوم شدادیان آنی که از495 هَ. ق. آغاز گردید و تا اواخر قرن ششم پایید. رجوع شود به شهریاران گمنام کسروی (ص 270 تا 329).

شدادیان در دانشنامه ویکی پدیا

شدادیان
شدادیان نام خاندانی کرد از اران ارمنستان است که در فاصله سالهای ۳۴۰ تا ۴۸۰ هجری قمری در نواحی باکو، گنجه و بردع حکومت کردند. نام برخی از شخصیت های مهم آنها لشکری، فضلون و ابوالاسوار شاوور، در اشعار و منابع تاریخی آمده است. شدادیان در جنگ های اسلام با روم، طوایف گرجی و ارمنی نقش برجسته ای داشتند.
شدادیان در دانشنامه رشد
شدادیان در دانشنامه آریانیکا


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شدادیان در دانشنامه آزاد پارسی

شَدّادیان (۳۴۰ ـ ۵۷۰ ق)
سلسله ای کردنژاد در اران و دوین . نیای بزرگ این دودمان محمد بن شدّاد در میانۀ قرن ۴ ق در شهر دوین در ایام حکومت آل مسافر، مستقر شد. گوناگونی نام های آنان همچون نام دیلمی مرزبان و نام ارمنی آشوت بازتابی از شرایط قومی و سیاسی آشفتۀ منطقه در آن ایام بوده است . شدادیان در ایام پادشاهی ابوالاسوار شاوور بن فضل که در دوین ( ۴۱۳ ـ ۴۴۱ ق) و سپس در گنجه (تا ۴۵۹ ق) فرمان راند، به اوج خود رسیدند. غارت و ویرانی ناحیۀ دوین توسط (سپاهیان) بیزانس احتمالاً در عزم وی به ترک دوین که در آن جا از جنوب و مغرب با امرای ارمنی مواجه بود، مؤثر افتاد. ابوالاسوار در ۴۴۶ ق به اطاعت طغرل بیک سلجوقی درآمد. در ۴۵۷ق بار دیگر حکمران آنی شد. پیش از آن وی درگیر همسایگانش شروانشاهان بود و در چهار مرحلۀ جداگانه به قلمرو خواهرزاده اش شیروانشاه فریبرز بن سلار هجوم آورد. سرانجام درپی گسترش قدرت سلجوقیان در این ناحیه فضل دوم ، پسر ابوالاسوار به اسارت گرجیان درآمد و شروانشاه به اران تاخت . در ۴۶۰ ق سپاه سلجوقی به فرماندهی ساوتگین وارد اران شد و سلطان سلجوقی اقطاعاتی در دربند و اران به سپهسالارش واگذار کرد. ساوتگین یک بار دیگر در ۴۶۸ ق به قلمرو شدادیان حمله کرد و فضل سوم پسر فضل دوم ناگزیر قلمرو اجدادی خود را به وی تسلیم کرد. اگرچه ساوتگین شدادیان را برچید اما شاخۀ کوچک تر آن که نوادگان منوچهر، پسر ابوالاسوار بودند از سوی سلجوقیان در آنی حکومت داشتند و تا ۵۵۶ق که گرجیان بار دیگر این شهر را پس گرفتند، در آن جا ساکن بودند.

شدادیان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دریساوی
سلسله شدادیان عرب
محمد ابن شداد سرسلسله این خاندان بود
حکومت بر آذربایجان و ارمنستان

این خاندان از نژاد قوم عرب بودند که به مرور زمان
فارس زبان شدند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شدادیان   • مفهوم شدادیان   • تعریف شدادیان   • معرفی شدادیان   • شدادیان چیست   • شدادیان یعنی چی   • شدادیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شدادیان
کلمه : شدادیان
اشتباه تایپی : anhndhk
عکس شدادیان : در گوگل

آیا معنی شدادیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )