برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1407 100 1

سفیه

/safih/

مترادف سفیه: ابله، احمق، بله، بی شعور، بی عقل، خل، کانا، کم خرد، کم شعور، کم عقل، کم هوش، کودن، نادان

متضاد سفیه: عاقل

برابر پارسی: نادان، بیخرد، سبکسر، خُل

معنی سفیه در لغت نامه دهخدا

سفیه. [ س َ ] (ع ص ) نادان و کم عقل. (غیاث ) (آنندراج ). نادان. ج ، سفهاء. (مهذب الاسماء). بی خرد. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ) :
چکنم گر سفیه را گردن
نتوان نرم کردن از داشن.
لبیبی.
مگر زین ملحدی باشد سفیهی
که چشم سرش کور و گوش دل کر.
ناصرخسرو.
نه چو او در شتاب طبع سفیه
نه چو او در درنگ رای حلیم.
مسعودسعد.
و کفشگران درغابش و کلاه گران آوه و جولاهگان قم و سفیهان ورامین را به بهشت فرستد. (کتاب النقض ص 583).
خاقانی را اگر سفیهی
هنگام جدل زبان فروبست.
خاقانی.
گر بد گوید ترا سفیهی
چاره نبود بجز شنیدن.
(از جوامعالحکایات ).
شعله میزد آتش جان سفیه
کآتشی بود الولد سرابیه.
مولوی.
نگه کرد رنجیده در من فقیه
نگه کردن عاقل اندر سفیه.
سعدی.
ای سفیه لایعلم شیر را با تو چه مناسبت است. (گلستان سعدی ). || آنکه قدر مال را نداند. || مسرف و تباه کار. (آنندراج ) (منتهی الارب ). || جامه ٔ سست باف : ثوب سفیه. (منتهی الارب ).
- زمام سفیه ؛ مهار ناراست و مضطرب. (منتهی الارب ).
- مهار سفیه ؛ مهار ناراست و مضطرب. (آنندراج ).

معنی سفیه به فارسی

سفیه
نادان، بی خرد، بی حلم، بدخو، سفائ جمع
( صفت ) ۱ - نادان بی اطلاع . ۲ - ابله احمق کم عقل جمع سفهائ .

معنی سفیه در فرهنگ معین

سفیه
(سَ) [ ع . ] (ص .) ۱ - نادان . ۲ - احمق . ۳ - ابله .

معنی سفیه در فرهنگ فارسی عمید

سفیه
۱. نادان، بی خرد.
۲. بی حلم.
۳. بدخو.

سفیه در جدول کلمات

سفیه | بی خرد
ابله
اثری از سفیه گلرخسا
بنفشه ,خانه پدر

معنی سفیه به انگلیسی

fool (صفت)
ابله ، سفیه ، سبک مغز
stupid (صفت)
گیج ، مزخرف ، احمق ، کند ذهن ، خیره سر ، سبکسر ، سفیه ، خنگ ، نفهم ، دبنگ
pixilated (صفت)
هوس باز ، سفیه ، بازیگوش ، دارای عدم تعادل فکری ، جادو شده
daffy (صفت)
احمق ، سفیه

معنی کلمه سفیه به عربی

سفیه
ابله

سفیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سفیه در حقوق   • صفیه   • سفیه کیست   • صفیه یعنی چه   • عاقل اندر سفیه   • ازدواج سفیه   • سفیه در قرآن   • تفاوت سفیه و غیر رشید   • معنی سفیه   • مفهوم سفیه   • تعریف سفیه   • معرفی سفیه   • سفیه چیست   • سفیه یعنی چی   • سفیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفیه
کلمه : سفیه
اشتباه تایپی : stdi
آوا : safih
نقش : اسم
عکس سفیه : در گوگل

آیا معنی سفیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )