برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

سفسطه

/safsate/

مترادف سفسطه: مغالطه، مغلطه، گفتار غیرمنطقی، لفاظی، لفظپردازی

برابر پارسی: سخن گردانی، نارواپردازی

معنی سفسطه در لغت نامه دهخدا

سفسطة. [ س َ س َ طَ ] (ع اِ) سخن روی اندود. (مهذب الاسماء). || (اصطلاح فلسفه ) قیاسی است مرکب از وهمیات و غرض ازآن مغلوب ساختن خصم است. (از اقرب الموارد). در اصطلاح علوم منطقی قیاس سفسطی بقیاسی میگویند که مرکب ازمقدمات وهمی باشد و آن یکی از صناعات خمس است. رجوع شود به مغالطه و صناعات خمس. (دستور ج 2 ص 169). عبارت از قیاسی است که مرکب باشد از وهمیات و بعضی گفته اند قیاسی است که مرکب از مشبهات باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون ص 665) (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی ص 299).

معنی سفسطه به فارسی

سفسطه
استدلال وقیاس باطل ومغالطه برای دگرگونی حقایق
( اسم ) قیاسی است که مرکب باشد از وهمیات و بعضی گفته اند : قیاسی است مرکب از مشبهات و غرض از آن به غلط انداختن خصم و ساکت کردن اوست چنانکه گوییم : جوهر موجود در ذهن است و هر موجود در ذهن قایم به ذهن است پس جوهر عرض است .
( مصدر ) مغاطله کردن سفسطه آوردن .

معنی سفسطه در فرهنگ معین

سفسطه
(سَ سَ طِ) (اِ.) مغالطه کردن برای وارونه نشان دادن حقایق .

معنی سفسطه در فرهنگ فارسی عمید

سفسطه
استدلال و قیاس باطل و مغالطه برای دگرگون نشان دادن حقایق، انکار حسیات و بدیهیات.

سفسطه در دانشنامه اسلامی

سفسطه

فیلسوفان اسلامی (و بسیاری از فیلسوفان غیر مسلمان ) معتقدند که" علم " و آگاهی به جهان واقعی ممکن است و دست کم برخی از تصورات و تصدیقات انسان، حقیقتا با واقعیت مطابقت دارد. در واقع فیلسوفان مسلمان ، با بدیهی دانستن (یعنی بی نیاز از تعریف و اثبات دانستن) گروهی از ادراکات و علوم انسان، مطابقت آنها را با جهان واقع پذیرفته اند و مطابقت یا عدم مطابقت دیگر ادراکات (یعنی ادراکات نظری یا غیر بدیهی) را با واقعیت، از طریق بررسی اینکه: این ادراکات (نظری یا غیر بدیهی) به ادراکات بدیهی باز می گردد یا خیر، اثبات می کنند بدین ترتیب، در فلسفه اسلامی علم و ادراک انسان، راهی به واقعیت دارد و میتواند واقعیت را (نه بطور کامل بلکه تا آنجا که توانای یها و محدودیتهای انسان اجازه می دهد) بشناسد.
مخالفان مطابقت علم انسان با واقع
در مقابل فیلسوفان که معتقد به امکان علم به جهان واقع، کسانی اند که می گویند انسان به واقعیت، علم و آگاهی ندارد و در مورد هر چیزی تنها شک دارد؛ به بیان دیگر انسان نمی تواند مطابقت ادراکات خود را با واقعیت بطور قطعی دریابد ولذا در هر موردی، در مطابقت یا عدم مطابقت درک خود با واقع، شک دارد. این گروه که " شکاکان " نامیده می شوند (و مرام و مکتب آنان، " شکگرایی " و "شکاکیت" نامیده می شود)، خود دو دسته اند:۱) کسانی که علم به جهان واقع و ادراک واقعیت را بطور کلی غیر ممکن میدانند؛ این دسته از شکاکان، " سوفسطائیان " نام دارند و نام مکتب فکری آنان، "سفسطه" یا "سوفسطاییگری" است.۲) کسانی که "علم و آگاهی به خود" یا "آگاهی به خود و انسانهای دیگر" را می پذیرند و تنها "علم و آگاهی به جهان خارج از خود" یا "به جهان خارج از انسان" را نمی پذیرند. این افراد، می گویند که ما می دانیم که خودمان هستیم و در درون خود دارای ادراکاتی هستیم اما نسبت به واقعیات دیگر نظیر واقعیات فیزیکی جهان شک داریم و به آنها علم و آگاهی قطعی نداریم. این دسته ـ که روشن است که خود دو گروه اند ـ نام خاصی ندارند و تنها با نام "شکاک" شناخته می شوند. (از آنجا که این نوشتار تنها به سفسطه اختصاص دارد، در اینجا به بحث در مورد گروه دوم نمی پردازیم.) سفسطه برای انکار کلی علم و آگاهی انسان به واقعیت و شک در همه امور، در بدیهی ترین گزاره یعنی گزاره « اجتماع و ارتفاع نقی ...

سفسطه در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:مغالطه (منطق)

ارتباط محتوایی با سفسطه

معنی سفسطه به انگلیسی

fallacy (اسم)
غلط ، سفسطه ، استدلال غلط ، دلیل سفسطه امیز
sophistication (اسم)
کمال ، اغوا ، تحریف ، سفسطه ، دلفریبی
casuistry (اسم)
سفسطه ، استدلال غلط و غیر منطقی
sophistry (اسم)
سفسطه ، زبان بازی ، برهان تراشی
sophism (اسم)
سفسطه
elenchus (اسم)
سفسطه ، تکذیب قیاسی ، رد از روی قیاس و صغری و کبری
flubdub (اسم)
سفسطه ، لافزنی ، فریب واغوا
hair-splitting (اسم)
سفسطه
jesuitism (اسم)
سفسطه
pilpul (اسم)
سفسطه

معنی کلمه سفسطه به عربی

سفسطه
معبود , مغالطة
باطل

سفسطه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمین
(سَ سَ طِ) (اِ.) مغالطه کردن برای وارونه نشان دادن حقایق
نفيسه مهرفر
بيهوده حرف زدن
مجتبی عیوض صحرا
معادل فارسیش: فَرافِکَنی!
سعید جعفری
سفسطه " چرت حرف زدن"
عبدالله
دگرگون کردن حقایق
شهریار آریابد
در پهلوی " زپاکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
حامد کیان
ترسیم حقیقت با ابزار غیرواقعی
تلاش برای معتبر ساختن یک موضوع بی پایه
جعل واقعیت
هادی
معنی کلمه سفسطه:
چرا رو با چرا پاسخ دادن است .
مثال :چرا ماشین منو برداشتی؟
در جواب می‌شنوی !!!
چرا لباس منو پوشیدی؟😲😲😲
هادی
سفسطه �چرا رو با چرا پاسخ دادن�
مثال: چرا ماشین منو استفاده کردی؟؟؟
در جواب می‌شنوی ؛ چرا تو لباس منو پوشیدی ؟
سراب اریامنش
به غلط انداختن منحرف کردن مسیر فکری به جهتی که نباید باشد
سلمان
بیهوده گویی، پشت هم اندازی، وارونه نمایی، فرافکنی، یاوه پردازی ، یاوه سرایی، گزافه گویی، دروغ آرایی
آرمین
تحریف سودجویانه حقیقت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سفسطه گر   • انواع سفسطه   • تعریف سفسطه   • سفسطه ویکی پدیا   • سفسطه در لغت نامه دهخدا   • سفسطه به انگلیسی   • سفسطه مثال   • معنی مغالطه   • معنی سفسطه   • مفهوم سفسطه   • معرفی سفسطه   • سفسطه چیست   • سفسطه یعنی چی   • سفسطه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفسطه
کلمه : سفسطه
اشتباه تایپی : stsxi
آوا : safsate
نقش : اسم
عکس سفسطه : در گوگل

آیا معنی سفسطه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )