ساحل روبی

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

ساحِل روبی به عمل جستجو در کناره های دریا برای یافتن اشیای سودمند یا قیمتی گفته می شود.
این عمل در برخی کشورهای جهان هنوز رواج دارد. بیشتر ساحل روبی در نقاط بین جزر و مد (میان کشندی) سواحل انجام می شود و امروزه ساحل روبان برای جستجو از دستگاه فلزیاب نیز بهره می گیرند.
ساحل روبی به خاطر تنگدستی افراد پدید آمد و فقیران با یافتن تکه های چوب در کنار دریا از آن به عنوان هیزم استفاده می کردند و از اشیای دیگر برای فروش یا استفاده شخصی بهره می بردند.
در اقیانوس آرام جنوبی از دیرباز و به ویژه از زمان ورود کاشفان اسپانیایی شماری از کشتی شکستگان و دورافتادگان فراری به ساحل روبی روی آورده بودند، ولی شمار این افراد در سدهٔ نوزدهم بسیار بیشتر شد. گروهی از آنان محکومان انگلیسی بودند که به استرالیا فرستاده شده بودند و برای فرار از محکومیت گریخته و به زندگی فردی و ساحل روبی روی آورده بودند. ولی بیشتر ساحل روبان این نواحی را جاشوها و شکارچیان نهنگی تشکیل می دادند که از کشتی های خود پریده و به آب زده بودند.این جاشوها کسانی بودند که پس از رسیدن کشتی شان به تاهیتی یا جزایر مارکیزی تصمیم به بازنشستگی زودهنگام یا موقتی می گرفتند و از کشتی خود گریخته و به سواحل جزیره ها پناه می بردند.عکس ساحل روبی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما