برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1424 100 1

روح الدین

معنی اسم روح الدین

اسم: روح الدین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: آن که روح دین است

معنی روح الدین در لغت نامه دهخدا

روح الدین. [ حُدْ دی ] (اِخ ) محمدبن اسحاق بن علی بن عربشاه. واعظ و عالم و جامع اقاویل مفسران و ناشر احادیث رسول خدا بود، و از زهد و معرفت نصیبی تمام داشت. او راست : کتابی در ترسل ، و نیز تعلیقاتی فراوان و مجموعات و امالی داشت. وی در صفر سال 734 هَ.ق. درگذشت و نزد پدرش دفن گردید. (از شدالازار ص 320). و رجوع به همین کتاب صفحه ٔ مذکور و حاشیه ٔ همان صفحه شود.

روح الدین. [ حُدْ دی ] (اِخ ) (شیخ ) محمدبن شیخ جلال الدین طیار. متوفی در آغاز قرن هشتم. دانشمندی صالح بود. او راست : کتابی در کلام و شرح المصباح تألیف قاضی ناصرالدین. (از شدالازار ص 21). و رجوع به همین کتاب صفحه ٔ مذکور و حاشیه ٔ همان صفحه شود.

روح الدین. [ حُدْ دی ] (اِخ ) (سید) مرتضی بن تاج الدین. دانشمندی خداپرست بود و از صاحبان بدعت و گمراهی کناره میگرفت و به فراگرفتن دانش و تلاوت قرآن و پند دادن بندگان میپرداخت تا آنکه به مقام ولایت رسید و از اولیأاﷲ گردید. وی بسال هفتصد و... درگذشت. (از شدالازار).

معنی روح الدین به فارسی

روح الدین
مرتضی بن تاج الدین دانشمندی خدا پرست بود و از صاحبان بدعت و گمراهی کناره میگرفت و بفرا گرفتن دانش و تلاوت قر آن و پند دادن بندگان میپرداخت تا آنکه بمقام ولایت رسید و از اولیائ الله گردید .

روح الدین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روح الدین   • مفهوم روح الدین   • تعریف روح الدین   • معرفی روح الدین   • روح الدین چیست   • روح الدین یعنی چی   • روح الدین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روح الدین
کلمه : روح الدین
اشتباه تایپی : v,p hgndk
عکس روح الدین : در گوگل

آیا معنی روح الدین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )