برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

رضی الدین

معنی اسم رضی الدین

اسم: رضی الدین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: پسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم

معنی رضی الدین در لغت نامه دهخدا

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (ع اِ مرکب ) پسندیده ٔ دین. (فرهنگ فارسی معین ).

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) ابراهیم بن سلیمان حموی. رجوع به ابراهیم (بن سلیمان...) شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) لقب ابراهیم بن مسعودبن محمود غزنوی است. (یادداشت مؤلف ). رجوع به ابراهیم غزنوی شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) ابوالقاسم بن حسین بکری. رجوع به ابوالقاسم (بن حسین...) شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) رضی الدین اربلی. یونس بن محمدبن منعه. رجوع به یونس (بن محمد...) شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) رضی الدین استرآبادی. رجوع به رضی (امام رضی الدین محمد...) شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) رضی الدین بابا قزوینی.ملک رضی الدین بابا از گویندگان قرن هفتم هجری قمری بود. وی در زمان اباقاخان چند گاه حاکم دیاربکر بود و چون از آن منصب معزول شد و جلال الدین نامی که به علت ظهریت اتهام داشت قایم مقام او گشت این رباعی نظم نمود و نزد خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان فرستاد:
شاها ستدی کشورت از همچو منی
دادی به مخنثی نه مردی نه زنی
زین کار چون آفتاب روشن گردید
پیش تو چه دف زنی چه شمشیرزنی.
(از حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 3 ص 117).
رجوع به فرهنگ سخنوران و تاریخ گزیده ص 820، 819 و 844 و سفینه ٔ خوشگو حرف «ر» و الذریعة ج 9 بخش 2 و مجالس النفائس ص 238 شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ](اِخ ) رضی الدین بن عبدالرحمان بن احمد هیتمی سعدی. فاضل مصری از بنی سعد (وفات : مکه 1041 هَ. ق./ 1631 م.). نسبت وی به محله ٔ ابوالهیتم [مصر] است. وی متصوف بود و عده ای از کتب را مختصر کرد و رساله ای در ترجمه ٔ شیخ اکبر بنام «شذرة ذهب » دارد. (از فرهنگ فارسی معین بخش اعلام ). رجوع به اعلام زرکلی چ جدید ج 3 شود.

رضی الدین. [ رَ ضی یُدْ دی ] (اِخ ) رضی الدین بن علاءصدرالحمید تاج الدین محمدبن محمدبن محمد سرخسی حنفی.او راست : محیط رضوی. او سه محیط دارد: 1 - ده جلد [کبری ]. 2 - چهار جلد [وسطی ]. 3 - دو جلد [صغری ]. وفات وی به سال 671 هَ. ق. بود. (از یادداشت مؤلف ).

...

معنی رضی الدین به فارسی

رضی الدین
نیشابوریاستادالائمه دانشمند و شاعر نیمه دوم قر.۶ (ف.۵۹۸ه.ق.) عوفی او را در فقه و خلاف صاحب اطلاع و اثر دانسته و گفته است که هر گاه از اشتغال باین گونه مطالب ملول میشد قصیده ای نظم میکرد و شعری می پرداخت .نام ممدوحان وی در دیوان او جلال الدین قلج طمغاج خان ابراهیم بن حسین و پسرش قلج ارسلان را که مصادف با حدود سال ۵۹۷ یا ۵۹۸ ه. ق . بوده درک کرده و عمر او ازین غایت تجاوز نکرده . غیر از دیوان اشعار کتابی بنام (( مکارم الاخلاق )) بپارسی بدو نسبت داده اند . در اشعار وی تازگی و وجه امتیاز خاصی ملاحظه نمیشود با این حال استادی و مهارتش در سخن از کلام او آشکار است وی شعر عربی هم میگفت (دکتر صفا .تاریخ ادبیات .۵٠-۸۴۹ :۲)
یوسف بن حیدره بن حسن رهبی مکنی به ابو الحجاج طبیب شاگرد ابراهیم سامری است
ملک رضی الدین بابا
یا رضی الدین صغانی یا صاغانی حسن بن محمد بن حیدر ... صغانی
محمد بن آقا حسین خوانساری
یا رضی شاطبی
احمد بن اسماعیل بن یوسف قزوینی طالقانی
یا رضی لالائ
استاد الائمه
از سادات مرتضوی هزار جریب و از اعقاب سید عمادند که در قرن نهم در هزار جریب مازندران حکومت داشته اند

رضی الدین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رضی الدین آرتیمانی ساقی نامه   • زندگی نامه رضی الدین آرتیمانی   • اشعار رضی الدین آرتیمانی   • خدایا به مستان میخانه ات   • ساقی نامه رضی الدین آرتیمانی pdf   • سوگند نامه ارتیمانی   • معنی شعر الهی از رضی الدین آرتیمانی   • ساقی نامه ایرج   • معنی رضی الدین   • مفهوم رضی الدین   • تعریف رضی الدین   • معرفی رضی الدین   • رضی الدین چیست   • رضی الدین یعنی چی   • رضی الدین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رضی الدین
کلمه : رضی الدین
اشتباه تایپی : vqd hgndk
عکس رضی الدین : در گوگل

آیا معنی رضی الدین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )