دوست محمد

/dustmohammad/

فرهنگ اسم ها

فرهنگ فارسی

( خان ) نخستین امیر از خاندان بارکزائی افغانستان ( جل. ۱۲۴۲ ه. ق./ ۱۸۲۶م.ف.۱۲۸٠ ه.ق./۱۸۶۳ م. ) وی بسبب جنگهای موفقیت آمیز خود با انگلیسها مشهور گردید و بعدا متحد آنان شد.در زمان وی شاه شجاع بار دیگر بسلطنت رسید ( ۱۲۵۸ -۱۲۵۵ه.ق. )

دانشنامه عمومی

شهر دوست محمد مرکز شهرستان هیرمند است این شهر در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.
دوست محمد دارای پراکندگی قومی و مذهبی می باشد که از لحاظ مرزی با کشور افغانستان هم مرز می باشد و دارای دو بازارچهٔ مرزی است. دو مسجد جامع الغدیر اهل تشیع و فاروقیهٔ اهل تسنن در این شهر واقع شدند. طوایف این شهر سارانی، سراوانی، رخشانی، محمودی، ریگی، نارویی، دادزری، براهویی، شهریاری، کوهکن، سرگلزایی، بارانی، قلجایی، سالاری، ساسولی و… تشکیل می دهند.
این شهر در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر زابل و در نزدیکی مرز افغانستان جای گرفته است. شهر دوست محمدخان در دشت واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا تقریباً۴۷۰ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.
این شهر در اوایل سال ۱۳۸۷ از مرکزیت بخش به شهرستان ارتقا یافت و هم اکنون دارای فرمانداری و برخی امکانات مشابه سایر شهرستان ها می باشد. شهر دوست محمد یکی از شهرهای مهم سیستان محسوب می شود. قدمت این شهر به دوره قاجار می رسد. یکی از نخستین مدارس شرق کشور و استان که دومین یا سومین مدرسه تاسیس شده در استان سیستان و بلوچستان بوده است به نام مدرسه فرخی در این شهر تاسیس شد. سه خاندان سارانی ، میر و سراوانی از نخستین ساکنان این شهر بوده اند. دوست محمدخان سارانی که گفته می شود مدافع حقوق مردم منطقه بوده است و در برابر مالیات های گزاف خاندان علم قائنات مقاومت می کرده است در نهایت به شهر بیرجند تبعید می شود. از خاندان میر این شهر که از نسل خوانین قدیم منطقه سیستان بوده اند و در کتبی مانند احیاالملوک و جغرافیای نیمروز از گذشته و اعتبار آنان یاد شده است نیز کمتر کسی در این شهر باقی مانده و در چند دهه اخیر به سایر نقاط کشور مهاجرت کردند. همین خاندان هسته اصلی مبارزات انقلابی بر ضد حکومت پهلوی را تشکیل می داده اند. خاندان سراوانی دوستمحمد نیز از خاندان های قدیمی این شهر اند که از قدیم کارگاه های رنگ رزی آنان مشهور بوده است. با گسترش دوست محمد و استقرار ادارات آبادی های کندو و محمودی ها نیز به این آبادی اتصال یافت و به شکل طولی گسترش یافت. امروزه ساکنان شهر دوست محمد ترکیبی از خاندان های قدیمی، مهاجران روستاهای اطراف و جمعیت عظیمی از مهاجران تابعه افغانستان اند. نزدیکی زیاد این شهر به مرز افغانستان سبب ورود جمعیت زیادی از مهاجران کشور همسایه به آن شده است.
عکس دوست محمد

دوست محمد (پلدختر). دوست محمد ( پلدختر ) ، روستایی از توابع بخش معمولان شهرستان پلدختر در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان معمولان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴ نفر ( ۴خانوار ) بوده است.

دوست محمد (نگارگر). دوست محمد، نگارگر دربار صفوی و یکی از برجسته ترین نگارگران ایرانی سدهٔ ۱۶ میلادی بود. از آثار برجستهٔ باقی مانده از وی می توان به صفحات متعددی از شاهنامه طهماسبی و «مجموعهٔ مرقع بهرام میرزا» در موزهٔ کاخ توپ قاپی اشاره کرد.
عکس دوست محمد (نگارگر)عکس دوست محمد (نگارگر)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

شهری در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل، و مرکز اداری بخش میانکنگی، با ارتفاع ۴۷۰ متر. در دشتی در ۲۰۷کیلومتری شمال شرقی زاهدان و ۳۰کیلومتری شرق شمالی زابل و یک کیلومتری مرز ایران و افغانستان، سر راه مرزی گمشاد به میلک قرار دارد. رودخانۀ سیخ سر از کنار این شهر می گذرد. اقلیم آن معتدل مایل به گرم و خشکو جمعیت آن ۷,۴۳۰ نفر است (۱۳۸۵).

پیشنهاد کاربران

سوال های مرتبط