برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1376 100 1

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات دکارتی در دانشنامه ویکی پدیا

دستگاه مختصات دکارتی
دستگاه مختصات دکارتی، در هندسه، به نمایش هر نقطه از صفحه با دو عدد (یک زوج مرتب) گفته می شود. این دو عدد را معمولاً به نام های مختصه X و مختصه Y می خوانند. در دستگاه محورهای مختصات دوبعدی، محورهای X و Y برهم عمودند، از همین رو این دستگاه را دستگاه محورهای متعامد نیز می گویند. برای نمایش هندسی هر نقطه، دو خط عمود برهم را، که محور مختصات X (خُفت یا آبسیس) و محور مختصات Y، (یا رُست) نامیده می شوند، رسم می کنند و از محل تقاطع این دو محور، که مبدأ مختصات نام دارد، روی هر محور به اندازه مختصه X و مختصه Y دو طول را (بر حسب واحد طول) مشخص می کنند. خط هایی که در انتهای این طول ها عمود بر محورهای مختصات رسم شود در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند. این محل تقاطع نمایش هندسی نقطه مورد نظر است. نام این دستگاه مختصات از نام ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) که این روش را برای مشخص کردن یک نقطه در صفحه کشف کرد، گرفته شده است. با کاربرد دستگاه مختصات دکارتی امکان رسم معادلات جبری به صورت خط و منحنی یا محاسبه زوایا و فواصل و همچنین نوشتن معادله مختصات یک شکل در صفحه فراهم می شود.
عکس دستگاه مختصات دکارتی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات دکارتی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
دستگاه مختصات دکارتی، در هندسه، به نمایش هر نقطه از صفحه با دو عدد (یک زوج مرتب) گفته می شود. این دو عدد را معمولاً به نام های مختصه X و مختصه Y می خوانند. در دستگاه محورهای مختصات دوبعدی، محورهای X و Y بر هم عمودند، از همین رو این دستگاه را دستگاه محورهای متعامد نیز می گویند .
برای نمایش هندسی هر نقطه، دو خط عمود بر هم را، که محور مختصات X (خِفت یا آبسیس) و محور مختصات Y، (یا اردنه) نامیده می شوند، رسم می کنند و از محل تقاطع این دو محور، که مبدا مختصات نام دارد، روی هر محور به اندازه مختصه X و مختصه Y دو طول را (بر حسب واحد طول) مشخص می کنند. خط هایی که در انتهای این طول ها عمود بر محورهای مختصات رسم شود در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند. این محل تقاطع نمایش هندسی نقطه مورد نظر است.
نام این دستگاه مختصات از نام ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) که این روش را برای مشخص کردن یک نقطه در صفحه کشف کرد، گرفته شده است.
با کاربرد دستگاه مختصات دکارتی امکان رسم معادلات جبری به صورت خط و منحنی و یا محاسبه زوایا و فواصل و همچنین نوشتن معادله مختصات یک شکل در صفحه فراهم می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه مختصات دکارتی   • مفهوم دستگاه مختصات دکارتی   • تعریف دستگاه مختصات دکارتی   • معرفی دستگاه مختصات دکارتی   • دستگاه مختصات دکارتی چیست   • دستگاه مختصات دکارتی یعنی چی   • دستگاه مختصات دکارتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه مختصات دکارتی
کلمه : دستگاه مختصات دکارتی
اشتباه تایپی : nsj'hi lojwhj n;hvjd
عکس دستگاه مختصات دکارتی : در گوگل

آیا معنی دستگاه مختصات دکارتی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )