درخت زندگی

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{tree of life} [باستان شناسی] نقشی تجریدی و مسبک از درخت با مفهومی آیینی که تاریخ پیدایی آن به هزارۀ چهارم پیش از میلاد در میان رودان می رسد؛ این نقش تا هزارۀ دوم در سرتاسر آسیای غربی و حوزۀ مدیترانه گسترش یافته بود و نمود کلی آن در دین های متأخر نیز به چشم می خورد...

دانشنامه عمومی

درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره و دیگر زمینه ها استفاده شده است. در این زمینه ها درخت زندگی به شکل درختی پرشاخه نشان داده می شود که نشان دهندهٔ این ایده است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگون دارد: بنمایه ای ست در الهیات، اسطوره ها، و فلسفه های مختلف در جهان؛ یک مفهوم عرفانی که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیارهٔ ما اشاره دارد؛ و همچنین در علوم، نموداری برای تبار مشترک موجودات در تکامل است. در کتاب مقدس به دو درخت در باغ بهشت اشاره شده است. اولین درخت که درخت زندگی نام دارد بر آدم و حوا در باغ بهشت آزاد است و درخت دوم که درخت دانش خوبی و بدی نام دارد بر آن دو ممنوع است.
درخت زندگی (زیست شناسی)
درخت زندگی (آیین مانوی)
یکی از نشانه های مقدس همبسته با درخت زندگی در اندیشه ایرانی گوکَرَن است، درختی که شادابیش ضامن تداوم زندگی در گیتی است. هنگامی که اهورامزدا درخت گوکَرَن را در دریای فراخ کرت می آفریند، اهریمن چلپاسه ای گسیل می دارد تا ریشه درخت را بجود و حیات را بر روی زمین نابود کند. اما در اطراف ریشه درخت در اعماق فراخکرت دو کَرماهی خانه دارند که پیوسته به دور ریشه می چرخند و چونان که در مینوی خرد آمده وزغ و دیگر حیوانات موذی اهریمن زاده را از آن دور نگاه می دارند. دیگر نمونه درخت زندگی در اسطوره های ایرانی درخت ویسپوبیش (بس تخمک یا همس توهمک)است. این درخت نیز در میانه دریای فراخ کرت رسته است. در ساقه اش نُه کوه آفریده شده که از پای آنها نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه جوی جاری است. آب این جوی ها به هفت کشور زمین می رود و همه آب های زمین از آنجا سرچشمه می گیرد. چینامروش مرغ در نزدیکی این درخت می نشیند و تخم هایی که از درخت فرو می ریزد، در آب می پراکند.
اصطلاح مورد استفاده در یهودیت برای درخت زندگی اتز چایم است. اتز چایم نام رایجی برای مدارس و کنیسه های یهودی نیز است. در کتاب پیدایش داستان دو درخت در بهشت نقل می شود. درخت اول که درخت زندگی است بر آدم و حوا مجاز است و درخت دوم که درخت دانش خوبی و بدی است ممنوع می باشد. بعد از اخراج آدم و حوا از بهشت خداوند دو چروبیم را مسئول محافظت از درخت زندگی می کند. در کتاب انوش که جزو کتابهای رسمی کتاب مقدس نیست نوشته شده است که روز داوری کسانی که کتاب زندگی بر آنان نوشته شده باشد میوه درخت زندگی را دریافت خواهند کرد.
در عرفان یهودی درخت زندگی دارای ده گره متصل به هم است. این درخت که سمبل اصلی کابالا است دربارهٔ ده سفیروت و قدرتهای الهی مطرح می شود. کابالا که از زمان رنسانس به بخش مهمی از دنیای غرب تبدیل شد و در بین مسیحیان نیز گسترش زیادی یافت دربارهٔ درخت زندگی مسائل بسیار زیادی را مطرح می کند. درخت زندگی در کابالا از ده دایره (سفیروت) تشکیل شده است که نشاندهنده ده ویژگی خداوند هستند. نور خداوند از بالای این درخت به پایین ریخته و هر یک از سفیروتها را پرمیکند. پرشدن سفیروت باعث سرازیر شدن نور الهی به سفیروت پایینتر می شود.

درخت زندگی (آیین مانوی). درخت زندگی - در متون اسلامیشجرة الحیات درختی اسطوره ای مربوط به آیین مانی است که درختی توصیف شده که تمامی مظاهر و نمادهای طبیعت را مانند شاخ و برگ و میوه ها در خود دارد.در متون مانوی این درخت اسطوره ای با سه شاخه توصیف شده که نمادیست از سه دوره کیهانی در اساطیر مانوی.نمادی از این درخت در یک مانستان(نیایشگاه) مانوی در سانگیم چین بدست آمده که آن را درختی پرشاخ و برگ و سبز نشان داده است.این درخت نماد طبیعت سرزمین نور است.
بهشت نو
زروان
واکاه چان
در زبور مانوی درباره درخت زندگی شعری آمده است:
شهریار روشنی را بشناختم
که درخت زندگی است

درخت زندگی (ابهام زدایی). درخت زندگی مفهومی است در علم ، مذهب ، فلسفه ، اسطوره و دیگر زمینه ها و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
درخت زندگی (در انجیل) - اصطلاحی است که در تنخ از آن نام برده شده .
درخت زندگی (آیین مانوی) - درختی اسطوره ای مربوط به آیین مانی که تمامی مظاهر و نمادهای طبیعت را نشان می دهد.
درخت زندگی (زیست شناسی) - نمواری برای شرح دادن روابط میان ارگانیسم های زنده و منقرض شده.
درخت زندگی (فیلم) - فیلمی آمریکایی در ژانر علمی-تخیلی، درام و حماسه ای.

درخت زندگی (در انجیل). درخت زندگی (به عبری: עֵץ הַחַיִּים)  اصطلاحی است که در تنخ از آن نام برده شده.
آدم و حوا
قرنه
سدرة المنتهی
سفیروت
چشمه (فیلم ۲۰۰۶)
درخت زندگی
ایگدراسیل
درخت زندگی در سفر پیدایش نخست در  فصل ۲ بند ۹ آمده است: «و خداوند خدا هر درخت خوش نما و خوش خوراک را از زمین رویانید، و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را». و همچنین در فصل ۳ بند ۲۲ نیز از آن نام برده شده: «همانا انسان مثل یکی از ما شده است، که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورَد، و تا به ابد زنده ماند.» پس از هبوط دو کروبی ها نگهبان برای جلوگیری از دسترسی او به درخت زندگی قرار داده شدند. گمان هایی مبنی بر اینکه درخت زندگی همان درخت ممنوعه است، وجود دارد.
عبارت درخت زندگی در امثال سلیمان (۳:۱۸، ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۲، ۱۵:۱۴)، مکاشفه یوحنا (۲:۷، ۲۲:۲، ۱۴:۱۹)، کتاب عزرا (۲:۱۲، ۸:۵۲) و مکابیان (۱۸:۱۶) نیز آمده است.
کارل فردیناند راینهارد بودِ در مطالعه نقدگرایانه خود در سال ۱۸۸۳ میلادی بیان کرد که تنها یک درخت در سفر پیدایش آمده است و به دو صورت به تصویر کشیده شده: یکبار به عنوان درختی در میان باغ عدن، و بار دیگر به عنوان درخت ممنوعه. کلاوس وسترمن نیز این نگره بودِ را تاییدکرد.عکس درخت زندگی (در انجیل)

درخت زندگی (زیست شناسی). درخت زندگی (به انگلیسی: tree of life)، استعاره ای است که برای شرح دادن روابط میان ارگانیسم های زنده و منقرض شده دنیا بکار می رود. پیشینه بکارگیری آن به اوایل سده ۱۸اُم میلادی بازمی گردد. چارلز داروین نیز از آن برای نشان دادن شاخه های مختلف گونه های جانوری با نسب مشترک استفاده کرده است. ارنست هکل واژه تبارزایش (به انگلیسی: phylogeny) را برای روابط تکاملی بین گونه های مختلف در طول زمان پدید آورد و در ارائه و تکمیل تاریخ تبارزایشی گونه ها از داروین نیز پیشی گرفت. توسعه یافته امروزه این ایده را با نام درخت فیلوژنتیک می شناسند.درخت نخستی سانان هکل. (دهه ۱۸۶۰)   درخت زندگی چاپ شده در «ریخت شناسی کلی ارگانیسم ها» اثر هکل. (۱۸۶۶)   درخت زندگی هکل در «فرگشت انسان» (۱۸۷۹)
ارنست هکل (۱۸۳۴-۱۹۱۹)، چندین درخت زندگی را در طول پژوهش هایش ارائه کرد. در نگاره های زیر سه تا از این درخت های زندگی مشهور او را می بینید.
درخت نخستی سانان هکل. (دهه ۱۸۶۰)
درخت زندگی چاپ شده در «ریخت شناسی کلی ارگانیسم ها» اثر هکل. (۱۸۶۶)عکس درخت زندگی (زیست شناسی)

درخت زندگی (فیلم). درخت زندگی (به انگلیسی: The Tree of Life) فیلمی است آمریکایی با ژانر درام و تجربی که توسط فاکس سرچلایت پیکچرز در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۱۱ در آمریکا اکران شد. کارگردان و نویسنده این فیلم ترنس مالیک و بازیگران اصلی آن برد پیت، شان پن، جسیکا چستین می باشند. فیلم معنی و تاریخچه زندگی را از دید مردی میان سال با مرور خاطرات کودکی او در دهه ۱۹۵۰ در تگزاس بازسازی می کند و آن را با جلوه های تصویری به منشأ خلقت پیوند می دهد.این فیلم پس از تاخیرهای طولانی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۱ اکران شد.
۱۶ مه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-05-۱۶) (کن)
فیلم با جمله ای از کتاب ایوب نبی شروع می شود: «آنگاه که زمین را بنیان نهادم، کجا بودی… آنگاه که ستارگان صبح باهم سرود خواندند و پسران خدا همگی فریاد شادی سردادند.»
فیلم برندهٔ نخل طلای کن سال ۲۰۱۱ است.عکس درخت زندگی (فیلم)

درخت زندگی (کابالا). درخت زندگی (عبری: עץ החיים عتز هاچایم) توصیف ایده ای عرفانی در عرفان یهودی یا کابالا است که به نام ۱۰ سفیروت نیز شناخته می شود. این ایده یک دیاگرام سه ستونی است که از تعدادی دایره (سفیروت) متصل به هم تشکیل شده است. بر اساس دیدگاه کابالیست ها درخت زندگی ذات الهی، روح انسان و راه معراج عرفانی انسان را نشان می دهد. کابالیست ها اعتقاد دارند که سمبل درخت زندگی در واقع نقشه آفرینش است.در دیدگاه کابالای یهودی دو درخت موجود در باغ بهشت، درخت زندگی و درخت دانش خیر و شر دو نمایش مختلف سفیروتها هستند.
سفیروت
درخت زندگی
از زمان رنسانس دیدگاه های کابالایی بین مسیحیان و پیروان هرمسیه رایج شد.
کابالیست ها اعتقاد دارند که درخت زندگی دیاگرام آفرینش است. آفرینش از بالاترین سفیروت (کتر) آغاز شده که عین سوف اوهر (نور بدون حد) نامیده می شود. این بالاترین سفیروت برای ذهن انسان قابل درک نیست. این انرژی از بالای درخت زندگی سرازیر شده و تمامی دنیا را ایجاد می کند. آفرینش با پروسه زیمزم یا انقباض عین سوف شروع می شود. در مرحله بعد که سفیروت چکما است این نور منقبض شده عین سوف به زمان و مکان انبساط میابد. سفیروت بعدی بینا است که دارای انرژِی مؤنث است. این سفیروت انرژی چکما را دریافت کرده و از آن نگهداری کرده و آنرا پرورش می دهد.
اعداد و حروف عبری برای کابالیست ها بسیار مهم هستند و هر حرف عبری معادل یک عدد نیز هست. هر مرحله درخت زندگی با یکی از اعداد یک (کتر) تا ده (ملکوت) و یک سفیروت در ارتباط است.عکس درخت زندگی (کابالا)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

نقل قول ها

درخت زندگی (فیلم). درخت زندگی (به انگلیسی: The Tree of Life) فیلم آمریکایی با ژانر درام و تجربی که توسط فاکس سرچلایت پیکچرز در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۱۱ در آمریکا اکران شد. کارگردان و نویسنده این فیلم ترنس مالیک و بازیگران اصلی آن برد پیت، شان پن، جسیکا چستین می باشند.

پیشنهاد کاربران

درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره و دیگر زمینه ها استفاده شده است. در این زمینه ها درخت زندگی به شکل درختی پرشاخه نشان داده می شود که نشان دهندهٔ این ایده است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگون دارد: بنمایه ای ست در الهیات، اسطوره ها، و فلسفه های مختلف در جهان؛ یک مفهوم عرفانی که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیارهٔ ما اشاره دارد؛ و همچنین در علوم، نموداری برای تبار مشترک موجودات در تکامل است.
قس عربی
شجرة الحیاة هی مفهومدالة تستخدم فی مجالات العلم والإلهیات، والفلسفة، والمیثولوجیا. وهی تصور العلاقة الترابطیة بین جمیع أشکال الحیاة على کوکبنا، وهی تشبیه ترمز للأصل المشترک بالمعنى التطوری. کما یمکن استخدام شجرة مدة کمرادف للشجرة المقدسة عند الأشوریین. [1]
محتویات [أظهر]
فی الدین والأساطیر[عدل]
{{مقالة رئیسیة|عبادة الشجرة]] استعمل مفهوم الشجرة فی الفلکلور والتراث والمرویات وأساطیر کتعبیر للخلود والخصوبة والتی تأئرت بالرمزیة الدینیة.
بلاد الفرس القدیمة[عدل]
فی أساطیر بلاد فارس ما قبل الإسلام، شجرة العالم هی شجرة ضخمة تحمل کل أنواع البذور. ومن المرویات أن أهریمان، إله الشر، خلق ضفدع مهمته القضاء على الشجرة لمنع نمو بقیة الأشجار على الأرض. بالمقابل، قام أهورامزدا، إله الخیر، بوضع سمکتین تحرسان الشجرة. وبهذا، تقترب فکرة شجرة العالم الفارسیة من فکرة شجرة الحیاة نفسها.
ومن الأساطیر الإیرانیة القدیمة شجرتی الماشی والماشیان التین یعتبرا أصل کل شیء حی على الأرض.
عند الفراعنة[عدل]
فی أسطورة تاسوع هیلیوبولیس الفرعونیة، ولدتا إیزیس، إلاهة القمر والأمومة وأوزیریس، إله البعث، من شجرة طلح والتی تعتیر شجرة کل شیء حی.
عند الأرمن[عدل]
کانت شجرة الحیاة فی المرویات الأرمنیة رمزیة دینیة ترسم على جدران النعابد والقلاع وتنحت على درع المحاربین. وکان للشجرة فرع مقسمة بالتساوی من الناحیتین الیمنى والیسرى و علیها ثلاث ورقات، واحدة على کل فرع وواحدة فی أعلى الشجرة. کما یوجد شخصین على کل جنب من اشجرة رافعین أحدى یدیهما إلى الأعلى کرمو لعنایتهما بالشجرة.
عند ألأشوریین[عدل]
کان الأشوریین یعتبرون شجرة الحیاة رمز دینی مهم ورسموها کمجموعة من العقد المتصلین بخطوط متداخلة وکان یخدمها ألهة برؤوس نسور وکهنة وحتى ملوک. لم یصل باحثی علم ألشوریات إلى تفسیر موحد لمعناها.
عند البهائیین[عدل]
اعتبر البهائیین شجرة الحیاة کتعبیر للمظهر أی الرسول، المعلم الکبیر الذی یظهره الله للبشریة بین الحینة والأخرى. فالمظهر هو جذور وساق الشجره بینما أتباعه هم الفروع والأوراق. أما الثمار فتدل على التطور والرقی.
عند الصینیین[عدل]
یعتقد الطاویة، شجرة دراق، تثمر مرة کل ثلاثة ألف سنة ومن یتناول ثمارها یحصل على الخلود. ومن المکتشغات الأثریة فی سیشوان الصینیة مذبح یحتوی على ثلاث شجرات برونزیة على قاعدتهم تنین وعلى اعلاهم طیر فینیق ذو أخلاب طویلة.
عند المسحیین[عدل]
ذکرت شجرة الحیاة فس سفر الرؤیا 22 حین وصفت یشجرة تحمل 12 محصول من الفاکهة التی تنبت کل شهر وثمارها لدیها ملکة شفاء الشعوب. أما فی الکاثولیکیة, ترمز شجرة الحیاة الى طهارة البشریة من الخطیئة الأولى قبل السقوط. کما أعلن بندکت السادس عشر أن الصلیب هو شجرة الحیاة. [2] کما شرح القدیس بونافینتور أن ثمار شجرة الحیاة الشافیة هو المسیح. [3] أن جسد ودم المسیح هما ثمار الشجرة. أما فی الکنیسة الشرقیة‘ فشجرة الحیاة هی محبة الله.
فی الشرق الأوسط[عدل]
ذکرت ملحمة جلجامش أن إتانا بحث عن نبتة تعطی الحیاة لیحصل على إبن. وهذه من الأدلة أن فکرة شجرة الحیاة کانت منتشرة منذ العصور القدیمة. وفی کتاب ألف لیلة ولیلة، هناک قصة بلیقة التی تروی مغامرات عن البحث عن الخلود ووصفت شجرة مرصعة بالجواهر بالقرب من ینبوع الشباب یحرسها الخضر.
فی الیهودیة[عدل]
شجرة الحیاة فی الکابالا
فی الیهودیة، لشجرة الحیاة العدید من المفاهیم والإستعمالات. یلفظ المصطلح کـ"إتز خاییم". ففی سفر الأمثال، ترمز إلى التوراة نفسها کما ترمز الى الحکمة والرویة. أما فی سفر الخروج فهی الشجرة التی طرد بسسببها أدم زحواء من الجنة حتی لا یتناولا ثمارها التی تمنح الحیاة الأبدیة. کما ذکر فی سفر أخنوخ أنه فی یوم القیام، سیقدم الله ثمرة من شجرة الحیاة لکل من ذکر اسمه فی کتاب الحیاة. کما یستعمل لیصف الیشیفا و الکنیس و الأدب الحاخامی. کما یستعمل فی تسمیة عصی لفافات التوراة.
فی عالم الغموضیة الیهودیة، تصور شجرة الحیاة بعشرة عقد مترابطة والتی تعتبر رمزا محوریا للکابالا. تحتوى على تعداد القوة فی العالم الإلهی.
فی أقریقیا[عدل]
یعتبر الرستافاریین وبعض المسیحیین الأقباط، أن عشبة القنب المخدرة هی شجرة الحیاة. أما فی دیانة شعب السیریر فی السنغال، فإن شجرة الحیاة هی أساس التکوین فی معتقداتهم، إذ أن الشجر هی أول الأحیاء التی خلقها روخ، الإله الأعظم.
العلوم[عدل]
شجرة الحیاة البیولوجیة
شجرة الحیاة فی العلوم وتشبیه یستعمل کشرح لعلاقة الکائنات الحیة ببعضها فی میدان التطور. وفی کتابه "أصل الأنواع"، حاول داروین شرع فکرته حول التطور الأحیاء عن طریق رسم متشعب یشابه الشجرة. وبعدها، عند محاولة فهم العلاقة بین المخلوقات عن طریق دراسة الحوامض الجینیة، استعمل کارل وویس، رائد إعادة تنظیم علم التصنیف، فکرة شجرة الحیاة لوصف نتائجه. ومشروع شجرة الحیاة على الإنترنت، هو مشروع یجمع ویعرض المعلومات المجمعة فی مجالی علم الوراثة العرقی و التنوع الحیوی یتشارک فی إنتاجه علماء الأحیاء من حل العالم. وفی علم تشریح الأعصاب، یستعمل مصطلح "أربور فیتای" ( باللاتینیة: Arbor vitae ) ، أی شجرة الحیاة، لوصف نمط تشعبات القشرة المخیة فی المادة الرمادیة فی الدماغ والمادة البیضاء فی المخیخ. "
الثقافة العامة[عدل]
الفنون[عدل] . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما