برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

دخیل بستن

معنی دخیل بستن در لغت نامه دهخدا

دخیل بستن. [ دَب َ ت َ ] (مص مرکب ) پاره و کهنه به پنجره ٔ ضریحی به نیت برآمدن حاجتی گره بستن. خرقه به ضریحی یا درخت نظرکرده ای یا سقاخانه ای برای برآمدن حاجتی گره زدن.

معنی دخیل بستن به فارسی

دخیل بستن
( مصدر ) بستن بندی بضریح یکی از بقاع متبرکه بر آورده شدن حاجت .

معنی دخیل بستن در فرهنگ معین

دخیل بستن
( ~. بَ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) بستن بندی به ضریح یکی از بقاع متبرکه به منظور برآورده شدن حاجت .

دخیل بستن در دانشنامه اسلامی

دخیل بستن
دَخیل بستن گره زدن چیزی به ضریحِ یکی از بزرگان یا به هرچیزی است که فرد آن را متبرک می داند. دخیل بستن معمولا برای شفای مریض و روا شدن حاجت انجام می شود. پیامبر(ص) در غزوه حُنَیْن، دخیل بستن را عملی شرک آمیز خواند و مراجع تقلید نیز این عمل را از خرافات دانسته اند. دخیل بستن با تبرک که در دین اسلام تایید شده، متفاوت است. در سراسر دنیا مردم هرناحیه بنابر باورهای خود به درخت، پل و کمربند دخیل می بندند.
دخیل بستن گره زدن پاره و کهنه پارچه به ضریحِ یکی از بزرگان، درخت و هرچیزی که فرد متبرک می داند، برای روا شدن خواسته است؛ البته گاهی دخیل بستن به معنای توسل به معصومین(ع) و انسان های صالح نیز به کار می رود.
دخیل بستن با دخیل متفاوت است؛ دخیل به معنای پناهنده مانند پناهندگی سیاسی و همچنین میهمان است. بعضی منابع این دو واژه را ذیل یک مدخل آورده اند.

دخیل بستن در دانشنامه آزاد پارسی

عملِ گره زدنِ تکه ای پارچه، یا نخ بر درخت، ضریحِ امامزاده ها، یا هر آنچه مقدس و نظرکرده به شمار می رود، برای حاجت خواهی. از یافته های باستان شناسی چنین برمی آید که عمل دخیل بستن در مکان های مقدس باستانی، پیش از اسلام نیز رواج داشته است. تقریباً در هر گوشه و کنار ایران درختی، تخته سنگی، امامزاده یا سقاخانه ای هست که مردمان به حاجتی بر آن دخیل بسته اند. برخی به جای گره زدن پارچه بر درختانِ اغلب کهنسال، بر آن ها میخ می کوبیدند. علت دخیل بستن بر درختان، مقدس شمردن آن ها بود، زیرا درختان کهنسال، به سبب کم آبی، دیمی رشد می کردند و این روییدن و قد کشیدن، از نظر مردم، غیرعادی و احیاناً معجزه تلقی می شد. در تهران، مشهورترین مکان های دخیل بستن، جز طارمیِ سقاخانه ها که بدان از دیرباز دخیل می بستند، دو چنار بود، یکی در حیاط امامزاده یحیی و دیگری در حیاط امامزاده صالح. درختان یا بناهایی که با پاره پارچه های رنگ به رنگ پوشیده شده اند، نظر بسیاری از سفرنامه نویسان فرنگی را به خود جلب کرده است.

دخیل بستن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین بهتاش
درلغت نامه وفرهنگ های فارسی، عمل دخیل بستن راتوضیح داده اند.امافلسفه ی دخیل بستن،دعوت وتقاضای عاجزانه است برای دخالت بزرگوارانه دریک موضوع دشوار،جهت کمک به حل مشکلات وگرفتاریها از روح قدرتمندقدیس ونیروئی ماورائی است که درمکانی دفن شده ویادرمکانی حلول کرده ویا اثری در مکانی ویاپدیده ای به جاگذاشته است.اعتقاد به کرامت مکان،اشیاء،زمان وقدیسین ودرخواست دخالت آنان برای حل مشکلات با بستن نشانه ی متعلق به درخواست کننده به محل به �دخیل بستن�معروف است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر دخیل بستن   • دخیل بستن به درخت   • دخیل بستن به امام رضا   • دخیل بستن چیست؟   • دخیل بستن یعنی چه   • دخیل بستن به پنجره فولاد   • دخیل عباس   • معنی دخیل بستن   • مفهوم دخیل بستن   • تعریف دخیل بستن   • معرفی دخیل بستن   • دخیل بستن یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی دخیل بستن

کلمه : دخیل بستن
اشتباه تایپی : nodg fsjk
عکس دخیل بستن : در گوگل

آیا معنی دخیل بستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )