برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

دانش اسباب نزول

دانش اسباب نزول در دانشنامه اسلامی

دانش اسباب نزول
بحث اسباب نزول، از جمله مباحثی است که در قلمرو علوم قـرآن مـطـرح بوده و هست، از این روی، جا دارد که ابتدا نگاهی به اصطلاح (علوم قرآن) داشته باشیم.
واژه (عـلـوم قـرآن) دو کـاربـرد دارد: گـاه مـنظور هر دانش و آگاهی است که مـی تـواند درباره قرآن مطرر شود و مرتبط با قرآن باشد که در اصطلاح (علوم قرآن اضافی) نامیده می شود.دیـگری به اعتبار این که در طول زمان ، سرانجام مباحثی درباره قرآن و مرتبط با آن شکل گرفته و به مجموعه آن مباحث، عنوان علوم قرآن را داده اند که در این صـورت، قلمرو علوم قرآن معّین و محدود خواهد بود و آن را در اصطلاح علوم قرآن الـبته این تعریف، قابل نقد است، زیرا بر این اساس باید علم صرف و نحو و معانی هر علمی که در خدمت قرآن یا مستند به آن باشد، علوم قرآن اضافی نامیده می شود. علوم قرآن اضافی را چنین تعریف کرده اند: (کل علم یخدم القرآن او یستندالیه...) اسمی یا علمی گویند.و بـیـان و بـرخی علوم انسانی و تجربی، که در فهم قرآن دخالت دارند و می توانند مـورد اسـتـفـاده گیرند، از علم قرآن به شمار آیند! با این که چنین نیست، زیرا مـنـشائ این علوم، قرآن نمی باشد، و قبل از قرآن مطرح بوده و یا بدون ارتباط با قرآن مطرح شده و شکل گرفته اند.
تعریف علوم قرآن اضافی
پـس سزاوار این است که بگوییم علوم قرآن اضافی، علومی است که در دامان قرآن و در پـی تـلاش برای شـنـاخـت آن مطرر شده و یا قابل طرراند؛ مانند علم ناسخ و منسوخ ، اعجاز قرآن ، اعراب قرآن، نکات ادبی، بلاغی، اخلاقی، اجتماعی و....
جایگاه علم فقه در علوم قرآن
بـنـابـرایـن، علم فقه تا آن جا که درباره آیات الاحکام و مستندات قرآنی بحث مـی کند، از علوم قرآن (به معنای نخست) به شمار میآید، ولی هرگاه درباره منابع دیگر و مستند به حدیث یا عقل و یا اجماع بحث کند، خارج از علوم قرآن اضافی است.
تعریف علوم قـرآن عـلمی
...

دانش اسباب نزول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دانش اسباب نزول   • مفهوم دانش اسباب نزول   • تعریف دانش اسباب نزول   • معرفی دانش اسباب نزول   • دانش اسباب نزول چیست   • دانش اسباب نزول یعنی چی   • دانش اسباب نزول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانش اسباب نزول

کلمه : دانش اسباب نزول
اشتباه تایپی : nhka hsfhf kc,g
عکس دانش اسباب نزول : در گوگل

آیا معنی دانش اسباب نزول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )