برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

خانواده

/xAnevAde/

مترادف خانواده: اعقاب، اهل بیت، تبار، تیره، خاندان، دودمان، سلاله، طایفه، فامیل

معنی خانواده در لغت نامه دهخدا

خانواده. [ ن َ / ن ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) خاندان. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). دودمان. خیل خانه. (ناظم الاطباء). تبار. دوده :
اصیل زاده و از خانواده ٔ حرمت
بزرگوار و به اقبال و دولت اندرخور.
سوزنی.
|| اهل خانه. اهل البیت. (ناظم الاطباء).
تاریخ خانواده و اشکال آن : یگانه سازمان اجتماعی که بادوام و همگانی است و از دیرباز در زندگی بشرهای ماقبل تاریخ وجود داشته و حتی قبل از عبادتگاه و دولت و هر سازمانی که برای تمرکز فعالیت آدمی بوجود آمده است خانواده میباشد. گرچه در طول تاریخ خطراتی برای آن پیش آمده و بر اثر آن نزدیک بوده است که خانواده از بین برود ولی چون روابط انسانی در این سازمان بیشتر و بهتر از سایر روابط دیگر برآورنده ٔ مهمترین خواستهای حیاتی اوست ، لذا این امر موجب شده که این سازمان بتواند بکار مستمرش ادامه دهد و از جمع به پراکندگی نگراید. مردم شناسان میگویند: علت استمرار و دوام خانواده از آن است که در خانواده روابط اجتماعی به بهترین وجهی حوائج آدمی را برمی آورد و رفع نیازمندیهای او در هیچ رابطه ای بغیر این رابطه به این خوبی و آسانی امکان پذیر نیست. روابط آدمیان و اشکال خانوادگی ، بستگی بقدرت خاص انسانی دارد و شکل آن در ادوار مختلف متفاوت است. صاحبنظران را نظر این است : در هر زمان و مکان خاصی شکل هر سازمان اجتماعی (که خانواده نیز یکی از آنهاست ) در حقیقت شکلی است که از برخورد احتیاجات کلی بشر با درنظر گرفتن شرایط موجود خاص حاصل میشود و این شکل با تغییر شرایط عوض می گردد و نیز اگر احتیاجاتی که زیربنای جامعه است تغییر پذیرد، شکل خانواده نیز تغییر خواهد کرد. با بیان این قاعده همواره میتوان اشکال متفاوت و متغیر خانواده ها را تشخیص داد. بسیاری از دانشمندان قرن نوزدهم بر این بوده اند که اشکال فعلی خانواده مترقی ترین شکل آن میباشد،شکلی که در نیم قرن بعد تغییر یافت. برحسب تشخیص آنان اشکال خانواده در طول تاریخ بدین گونه بوده است : «گروههای مختلط»، «خانواده های پدرسالاری با چند زن »، «مادرسالاری » و «خانواده های مرکب از پدر و مادر و بچه ها» (البته با تغییراتی چند). باری آنچه در اینجا باید گفت این است : تفاوت موجود بین فرق مختلف خانواده ...

معنی خانواده به فارسی

خانواده
خاندان، دودمان، اهل خانه، زن وفرزند، فامیل
(اسم) خانواده اهل خانه اهل البیت دودمان .
خاندان دودمان
[family therapy] [روان شناسی] نوعی روان درمانی برای حل مشکلات روان شناختی اعضای یک خانواده و روابط و الگوهای رفتاری آنها
[family planning program, family planning] [علوم سلامت] اقداماتی که به زوج ها در پیشگیری از بارداری های ناخواسته و فاصله گذاری بین حاملگی ها و تعیین تعداد فرزندان خانواده کمک می کند
[اعتیاد] ← خودیابی خانواده
[family-style service, German style, family service] [گردشگری و جهانگردی] شیوه ای از پذیرایی که در آن غذا یکجا در ظروف بزرگ بر روی میز گذاشته می شود و مهمانان خودشان غذا را می کشند
[sociology of the family, family sociology] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن مطالعۀ خانواده در تمام ابعاد اجتماعی است
[family support services] [روان شناسی] خدماتی که به اعضای خانوادۀ فرد مبتلا به ناتوانی تحولی (developmental disability) ارائه می شود تا توان آنها را برای مراقبت از فرد بیمار افزایش دهد
[family recovery] [اعتیاد] نوعی خودیابی مبتنی بر بهبود تک تک افراد خانواده، بازسازی خرده نظام های خانواده نظیر رابطۀ والدـ فرزند و برادرـ خواهر و دست یافتن به روابط مرزبندی شدۀ سالم با مردم و مراکز خارج از خانواده متـ . بهبود خانواده
رستوران خانوا ...

معنی خانواده در فرهنگ معین

خانواده
(نْ یا نِ دِ) (اِمر.) ۱ - اهل خانه ، اهل البیت . ۲ - مجموعة افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنند. ۳ - مجموعه خویشاوندان ، خاندان . ۴ - تیره ، خاندان .

معنی خانواده در فرهنگ فارسی عمید

خانواده
۱. کوچک ترین واحد اجتماعی که شامل پدر، مادر، و فرزندان آن ها است.
۲. (زیست شناسی) تیره.
۳. خاندان، دودمان، فامیل.

خانواده در دانشنامه اسلامی

خانواده
خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است.
هر خانواده از مجموعه ای از افراد تشکیل می یابد که در پیوند خویشاوندی و زیستی قرار دارند و معمولا در یک خانوار زندگی می کنند.
ساختار
کلیات وضع و ساختار خانواده در نظام اجتماعی مسلمانان مشابه با ادیان پیشرفته دیگر است.گفته می شود که ساختار خانواده امروزی اسلامی را می توان در سه هزار سال قبل از میلاد در بین النهرین باستان در جامعه سومری، بابلی، آشوری و غیره یافت.همین سنّت سامی در میان یهودیان و مسیحیان نیز استمرار یافته و در میان عرب پیش از اسلام نیز رایج بوده است.این صورت از خانواده به صورت پدرخطی بوده که در بیش تر جوامع بشری نیز رواج داشته است.در جوامع پدر خطی نام فرزند و میراث از شاخه پدری انتقال می یابد و فرزندان به نام پدرانشان شناخته می شوند، گو این که تمام خانواده های پدر خطی به یکسان پدرسالار نیستند.
← موافقت اسلام
در واقع به طور کلی در جوامع اسلامی از صدر اسلام تا جهان امروز، همچون دیگر جوامع سه ساختار عمده خانواده همواره ملاحظه می شده است :
← گسترده
...
خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است.
هر خانواده از مجموعه ای از افراد تشکیل می یابد که در پیوند خویشاوندی و زیستی قرار دارند و معمولا در یک خانوار زندگی می کنند.
ساختار
کلیات وضع و ساختار خانواده در نظام اجتماعی مسلمانان مشابه با ادیان پیشرفته دیگر است.گفته می شود که ساختار خانواده امروزی اسلامی را می توان در سه هزار سال قبل از میلاد در بین النهرین باستان در جامعه سومری، بابلی، آشوری و غیره یافت.همین سنّت سامی در میان یهودیان و مسیحیان نیز استمرار یافته و در میان عرب پیش از اسلام نیز رایج بوده است.این صورت از خانواده به صورت پدرخطی بوده که در بیش تر جوامع بشری نیز رواج داشته است.در جوامع پدر خطی نام فرزند و میراث از شاخه پدری انتقال می یابد و فرزندان به نام پدرانشان شناخته می شوند، گو این که تمام خانواده های پدر خطی به یکسان پدرسالار نیستند.
← موافقت اسلام
در واقع به طور کلی در ...


خانواده در دانشنامه ویکی پدیا

خانواده
در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می شود که با یکدیگر از طریق هم خونی، تمایل سببی، یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است. سازمان ملل متحد (۱۹۹۴) نیز در آمار جمعیتی خود، خانواده را چنین تعریف می کند:«خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفره ای اطلاق می شود که با هم زندگی می کنند؛ درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج، با هم نسبت دارند. در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند، تمام خانوارها، هم خانواده نیستند.» انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان؛ که خانواده هسته ای نیز خوانده می شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلاً خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می کنند. همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِ جامعه پذیری، در جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. تبارشناسی رشته ای است که دودمان های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می کند. همچنین اقتصاد خانواده در علم اقتصاد بررسی می شود. اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می کند که بانیان آن یعنی زن و شوهر، در تحکیم و پایداری این بنا، نهایت سعی خود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند، بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. در خانواده نقش های مختلفی وجود دارد که هر کدام با توجه به ویژگیشان توسط یک یا چند نفر از اعضای خانواده انجام می شوند. به عنوان مثال وظیفه امرار معاش خانواده بر عهده پدر خانواده می باشد. یکی از وظایف بسیار مهم در خانواده تربیت فرزند است که به عهده پدر و مادر می باشد; ولی به خاطر ارتباط بیشتر مادر با فرزند تأثیر بیشتر از طرف مادر بر فرزند صورت می پذیرد.
خویشاوندی
خانه
امنیت خانواده
عکس خانواده
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خانواده در دانشنامه آزاد پارسی

خانواده (family)
گروهی از افراد با پیوندهایی بر پایۀ همخونی (نَسَبی) یا ازدواج (سببی). خانواده واحد اصلی ساختار اجتماعی است و تعریف دقیق آن و وظایفی که برعهدۀ خانواده است، از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می کند و ثابت نیست. خانواده ها معمولاً دارای دو نوع گسترده و هسته ایاند؛ خانوادۀ گسترده بر گروهی وسیع از منسوبان اطلاق می شود که در کنارِ یکدیگر زندگی می کنند یا ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند. خانوادۀ هسته ای خانواده ای مشتمل بر والدین و فرزندان است. خانوادۀ گسترده، در برخی از جوامع، مشتمل است بر گروه وسیعی از اشخاصِ نسل های متفاوت، با رابطه های دور و نزدیک، که برای حمایت و تأمین اقتصادی به کمک یکدیگر وابسته اند. در جوامعی دیگر خانوادۀ گسترده به واحدهایی کوچک متشکل از اعضایی تقسیم می شود که به تنهایی یا در قالبِ خانواده های هسته ای به سر می برند. در برخی جوامع، خانوادۀ تک والد، درنتیجۀ جداشدنِ والدین یا مرگِ یکی از آنان به وجود می آید. در روم، پدر طبق قانون تنها فرد مستقل شناخته می شد و مالک تمام اموال خانواده بود و در یک کلام، زندگی و مرگ اعضای خانواده در دست او بود. پس از مرگ وی، نام، اموال و قدرت وی به وارثین مذکّرش انتقال می یافت. نظام رومی با بسیاری از جزئیات آن به قوانین مذهبی و عرفی اروپای غربی راه یافت. در قرن ۱۹، که کشورهای غربی برای زنان در ارتباط با مالکیت اموال، سرپرستی فرزندان، طلاق و غیره حقوقی برابر با مردان قایل شدند ساختار خانواده دچار تحولی اساسی شد. تحصیلات به شکل فزاینده ای از خانه به مدرسه انتقال یافت. انقلاب صنعتی بسیاری از وظایف اقتصادی از قبیل ریسندگی، بافندگی و پختن نان و امثال آن را از خانه به کارخانه منتقل کرد. شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی مانع حضور پدر و مادر در خانه شد زیرا آن ها ناگزیر از کار در خارج از خانه بودند. از این رو، مراقبت از فرزندان برعهدۀ دیگران واگذار شد. جامعه شناسان و روان شناسان منشأ بسیاری از مشکلات نظیر روزافزونی طلاق، بیماری های روانی و بزهکاری نوجوانان را در این روابط تغییر یافته در خانواده های مدرن اروپایی و امریکایی می دانند. یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده، انتقال فرهنگ بومی به نسل آینده است. در خانواده فرزندان به طور طبیعی با ارزش های فرهنگی آشنا می شوند. گسیختگی فرهنگی موجود در جوامع صنعتی ر ...

نقل قول های خانواده

خانواده و خویشاوندان
• «آدمی هر چند ثروثمند باشد، از خویشاوندان بی نیاز نیست تا با دست و زبان از او دفاع کنند. چرا که خویشاوندان وی از همه بدو نزدیکترند و جانب او را بهتر فراهم آورند، و به هنگام رسیدن بلا از دیگران مهربان ترند، و نام نیکی که خدا از آدمی میان مردمان بر جای گذارد، بهتر از میراثی است که دیگری بردارد». نهج البلاغه، خطبه، ۲۳ -> علی بن ابی طالب
• «نزدیکترین خویشاوندانم، خودم هستم.» از «فرهنگ گفته های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۵۶۱ -> ترنتیوس
• «نزدیکانِ آدمی مثل موهای او هستند که بعضی را باید آراست و ارج نهاد و حرمت نمود و برخی را باید نهفته داشت یا سترد و بدور افکند.» از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی -> امین
• «تمام خانواده ها شبیه به هم هستند، ولی خانواده های غیر سعادتمند هریک به نحوی خاص تیره روزند.»
• «خویشاوند، کسی است که دوستی، او را به آدمی نزدیک ساخته، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد؛ و بیگانه کسی است که از دیدگاه دوستی دور است، هر چند تبار (و نژاد) او نزدیک باشد.» -> حسن بن علی
• «کسی که او را عیال و فرزندان بُوَد، ایشان در صلح بدارد و به شب از خواب بیدار شود کودکان را برهنه بیند، جامه بر ایشان افگند، آن عمل او از غزو فاضلتر بود.» -> بایزید بسطامی
• «خانواده مهم ترین چیز در دنیاست.» -> دایانا، شاهدخت ولز
• «نبودنِ خانواده و بودن در جایی که احساس می کنی خانهٔ تو نیست، رنج آور است.» در مصاحبه با شرق؛ چاپ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶/ ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ -> نرگس اشتری

ارتباط محتوایی با خانواده

خانواده در جدول کلمات

خانواده گندم و جو
غله
خانواده و دودمان
خاندان
با نماد Si عنصری شیمیایی از خانواده شبه فلز هاست که در گروه چهارم و دوره سوم جدول تناوبی عنصرها جای دارد
سیلیسیم
برنامه عروسکی پربیننده دهه 60 ایرانی درباره یک خواهر و برادر و خانواده اشان
هادی و هدا
پول یا چیزی که داماد به خانواده عروس می دهد
شیربها, شیر بها
پولی که داماد به خانواده عروس دهد
شیربها
درختی از خانواده شاه پسند
ساج
رییس کمیته حزب ناسیونال سوسیالیست و وزیر اطلاعات و تبلیغات آلمان | که در هنگام حمله متفقین | خود و با افراد خانواده اش را مسموم کرد
گوبلز
شرکت نرم افزاری نروژی که محصولات ان از خانواده مرورگرهای وب می باشد
اپرا
گیاهی آبزی در مصر از خانواده جگن
پاپیروس

معنی خانواده به انگلیسی

tribe (اسم)
تبار ، خیل ، قبیله ، طایفه ، خانواده ، عشیره ، حی ، سبط ، ایل ، قبایل ، ابه
dynasty (اسم)
دودمان ، سلسله ، خاندان ، خانواده ، خاندان پادشاهان ، ال
clan (اسم)
دسته ، قبیله ، خاندان ، طایفه ، خانواده
gens (اسم)
دسته ، قبیله ، خاندان ، خانواده
family (اسم)
خاندان ، طایفه ، خانواده ، فامیل ، خانوار ، عشیره ، حی
household (اسم)
صمیمی ، خاندان ، خانواده ، اهل خانه ، اهل بیت ، مستخدمین خانه ، خانمان
ilk (اسم)
جور ، طبقه ، نوع ، گونه ، خانواده

معنی کلمه خانواده به عربی

خانواده
امة , عائلة , عشيرة
طائر البرقش
غرام
حمضيات
اب
رييسة الاسرة
عائلي

خانواده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزل
خاندان
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
خان::خان.بزرگ ایل
وا::باید
ده ::بده

در زمان گذشته تمام مردم ایران رعیت
خانها بودند و جیره و مواجب آنها
به عهده خان بود
و مرد خانه در جواب درخواست
چیزی از طرف اهل خانه به آنها
می گفت خانواده*خان باید بدهد*
.پول باید بدهد تا من به شما دهم
مجتبی عیوض صحرا
خانِواده-
خان! و پسوندنسبت اَوِستایی "واده"
علی دوستی نوگورانی
اهل
کسریٰ
خانواده و کنفدراسیون هر دو از یک ریشه هستند و در اصل:
Con Father هستند.

به مجموعهء افرادی که تحت قیمومت یک شخص واحد (پدر مشترک) باشند میگوییم خانواده. (مجموعه افراد همـپدر)
علی باقری
خانواده FAMILY :[اصطلاح جامعه شناسی]گروهی از افراد که یا پیوندهای خونی، ازدواج یا فرزندخواندگی با یکدیگر رابطه داشته، یک واحد اقتصادی را تشکیل می دهند و اعضای بزرگسال آن مسئول پرورش کودکان هستند. همه ی جوامع شناخته شده دارای شکلی از نظام خانوادگی هستند، هرچند که ماهیت روابط خانوادگی بسیار متغیر است. اگرچه در جوامع امروزی شکل اصلی خانواده، خانواده هسته ای است، انواع روابط خانواده ی گسترده نیز اغلب یافت می شود.
منبع https://rasekhoon.net

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خانواده خوشبخت   • خانواده در اسلام   • خانواده چیست   • خانواده خوب   • تعریف خانواده   • خانواده موفق   • اهمیت خانواده   • خانواده اسلامی   • معنی خانواده   • مفهوم خانواده   • معرفی خانواده   • خانواده یعنی چی   • خانواده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خانواده
کلمه : خانواده
اشتباه تایپی : ohk,hni
آوا : xAnevAde
نقش : اسم
عکس خانواده : در گوگل

آیا معنی خانواده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )