برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1451 100 1

حکم تکلیفی

حکم تکلیفی در دانشنامه اسلامی

حکم تکلیفی در برابر حکم وضعی است و عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می گیرد.احکام تکلیفی، احکام شرعی صادر شده به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یک عمل گفته می شود.حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می شود.
حکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحۀ احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته اند. احکام تکلیفی، مقابل احکام وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.
اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می شود.
← وجوب
تعلّق حکم تکلیفی به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست. ( اهلیّت)
وجه تسمیه
...
حکم تکلیفی
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
حکم تکلیفی در برابر حکم وضعی، عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می گیرد و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته اند.
حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می شود.
وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملی همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلی گفته می شود که شارع به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتی به وی داده باشد.
استحباب عبارت است از این که شارع انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامی در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلی گفته می شود که شارع آن را از مکلّف خواس ...

ارتباط محتوایی با حکم تکلیفی

حکم تکلیفی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حکم تکلیفی   • مفهوم حکم تکلیفی   • تعریف حکم تکلیفی   • معرفی حکم تکلیفی   • حکم تکلیفی چیست   • حکم تکلیفی یعنی چی   • حکم تکلیفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکم تکلیفی
کلمه : حکم تکلیفی
اشتباه تایپی : p;l j;gdtd
عکس حکم تکلیفی : در گوگل

آیا معنی حکم تکلیفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران