برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1462 100 1

حشمت

/heSmat/

مترادف حشمت: ارج، بزرگی، جبروت، جلال، جلوه، دبدبه، شان، شکوه، شوکت، صولت، عظمت، فر، فره، کبریا، کوکبه، مجد

برابر پارسی: شکوه، بزرگی، بزرگواری

معنی اسم حشمت

اسم: حشمت
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hešmat) (عربی) بزرگی و احترام ناشی از داشتن قدرت و ثروت بسیار، (در قدیم) شرم، حیا، پروا - بزرگی و احترام ناشی از قدرت وثروت، شرم، حیا

معنی حشمت در لغت نامه دهخدا

حشمت. [ ح َ ش َ م َ ] (ع اِ) حَشَمَة. حشم. حشمه ٔ مرد؛ چاکران مرد و کسان وی از اهل و همسایگان که بجهت وی غضب کنند. خدمتکاران. تابعین. تبعه.

حشمت. [ ح ُ م َ ] (ع اِ) حُشمَة. زن. خویشی. زن و حق حرمت و قرابت. || مهار شتر.

حشمت. [ ح ِ م َ ] (ع اِ) شکوه. شکه. (لغت نامه ٔ اسدی ). احتشام. جاه و جلال. جاه. دبدبة. بزرگی. حرمت. احترام. آب. محل. قدر. منزلت. اعتبار. آب رو. شرم. (غیاث ) :
ورا هر زمان پیش افراسیاب
فزونتر بدی حشمت و جاه و آب.
فردوسی.
هر آنکس که بر تخت حشمت نشست
بباید خردمند و یزدان پرست.
فردوسی.
از حشمت ایچ شاه نیارد نهاد روی
آنجایگه که بنده ٔ او برنهد قدم.
فرخی.
همواره همیدون بسلامت بزیادی
با دولت و بانعمت و با حشمت و شادی.
منوچهری.
و بفر دولت عالی این جا حشمتی بزرگ بیفتاد، چنانکه نیز هیچ مخالف قصد اینجا نکند. (تاریخ بیهقی ص 40). گفت بر دلم می گردد شکر این چندین نعمت را که تازه گشت بی رنجی که رسید و یا فتنه ای که بپای شد غزوی کنیم بر جانب هندوستان دوردست تر، تا سنت پدران تازه کرده باشیم و مردی حاصل کرده و شکری گزارده و نیز حشمتی بزرگ افتد در هندوستان و بدانند که اگر پدر ما گذشته شد ما ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب بینند. (تاریخ بیهقی ص 284). و سخت بزرگ حشمتی بیفتاد. (تاریخ بیهقی ). آن کارها که تا اکنون میرفت به حشمت پدر بود چون خبر مرگ وی آشکار گردد کارها از لونی دیگر گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 13). حشمت دیوان وزارت بر آن جمله بود که کسی مانند آن یاد نداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 18). و ایشان را [ پادشاهان و گردنکشان اطراف ] مقرر است که چون سلطان گذشته شد امیر محمد جای وی نتواند داشت و از وی تثبتی نیاید و از خداوند اندیشند که سایه و حشمت وی در دل ایشان مقرر باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 131). پس در آن میان مرا گفت پوشیده که منکر نیستم بزرگی و تقدم خواجه عمید بونصر را حشمت بزرگ که یافته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 142). روز چهارشنبه... امیر [ مسعود ] مظالم کرد روزی سخت بزرگ و بانام و حشمت تمام. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 154). حسنک گفت : سگ ...

معنی حشمت به فارسی

حشمت
شرم، حیا، غضب، ب رگی وبزرگواری
( اسم ) ۱ - عظمت شوکت جاه و جلال بزرگی شکوه . ۲ - شرم حیا : (( ستر حشمت بدرید . ))
زن خویشی
دهی است از دهستان بالا رخ بخش گدکن شهرستان تربت حیدریه
دهی است از دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم آباد
دهی است از دهستان نور علی بخش دلفان شهرستان خرم آباد
دهی است از دهستان شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل
میر محتشم علیخان شاعری اصلا از مردم بدخشان و مولد او در شهر دهلی بوده است
ثروت پرست جاه طلب
نام شعبه از سفید رود کلاهیجان و نواحی آن را آب دهد
شاعری عثمانی پسر یکی از صدور عباس افندی وی معاصر و منظور راغب پاشا بود
همایون میرزا شاعر دوره ناصرالدین شاه مثنوی یوسف و زلیخا و گلشن محمود و سفینه از اوست
یکی از آزادیخواهان صدر مشروطه که در واقعه بمباران مجلس بدست محمد علی شاه اسیر گردید
بی ترس ٠ بی واهمه ٠ بی ملاحظه
دهی جزئ بخش شهریار شهرستان تهران

معنی حشمت در فرهنگ معین

حشمت
(حِ مَ) [ ع . حشمة ] (اِ.) عظمت ، شکوه .

معنی حشمت در فرهنگ فارسی عمید

حشمت
۱. بزرگی.
۲. بزرگواری.
۳. [قدیمی] شرم، حیا.
۴. [قدیمی] غضب.

حشمت در جدول کلمات

حشمت
شرم , حیا غضب

معنی حشمت به انگلیسی

retinue (اسم)
همراهان ، ملتزمین ، نگهداری ، حشمت ، حفظ ، حشم ، خدم وحشم
pomp (اسم)
شکوه ، جاه ، طمطراق ، تجمل ، فرهی ، فره ، حشمت ، غرور وتظاهر

حشمت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

......
والا نمیدونم ولی اسم خاله منم حشمته و میگه معنیش با معنیه اسم مردا فرقی نداره😂
حشمت الله خورشیدی
عظمت بزرگی
هومن دبیر
هوش مت ،پسوند مت به چم اندیشه،همراه و یاری دهنده بکارمی رود
حشمت
تو خدا اسمهای مشترک رو بچه ها نزارید...عوضش کردم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بیوگرافی غزل حشمت   • تصاویر غزل حشمت   • عکسهای غزل حشمت   • غزل حشمت کیست   • عکس غزل حشمت   • غزل حشمت و همسرش   • تصادف غزل حشمت   • عکس های غزل حشمت   • معنی حشمت   • مفهوم حشمت   • تعریف حشمت   • معرفی حشمت   • حشمت چیست   • حشمت یعنی چی   • حشمت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حشمت
کلمه : حشمت
اشتباه تایپی : palj
آوا : heSmat
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس حشمت : در گوگل

آیا معنی حشمت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران