برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

حرکت (فیزیک)

حرکت (فیزیک) در دانشنامه آزاد پارسی

تغییر موقعیت یک جسم نسبت به جسمی دیگر یا با توجه به یک دستگاه مختصات یا مقایسه (چارچوب مرجع). حرکت ها در مسیرهای معین واقع می شوند و طبیعت این مسیرها چگونگی حرکات را تعیین می کند. چنانچه همۀ نقاط یک جسم نسبت به جسم دیگر مسیری یکسان، که لزوماً مستقیم نیست، داشته باشند، جسم اول نسبت به جسم دوم دارای حرکت انتقالی است و چنانچه مسیرها مستقیم باشند، حرکت را حرکت خطی (یا راست خط) می نامیم. در هر دو حالت کلیۀ نقاط جسم هم سرعت و هم شتاب یکسان دارند. در صورتی که همۀ نقاط یک جسم مسیرهای مختلف به سمت جسم دیگر داشته باشند، حرکت جسم اول نسبت به جسم دوم ترکیبی از حرکت انتقالی و چرخشی خواهد بود.مثلاً، در موتور تناوبی (رفت و برگشتی) یک سَرِ میلۀ اتصال به وسیلۀ مفصلی لولامانند به پیستون متصل است و همراه آن در مسیری مستقیم نسبت به سیلندر حرکت می کند و سرِ دیگرش با مفصلی لولامانند به میل لنگ اتصال دارد و با آن در مسیری دایره ای نسبت به بدنۀ سیلندر به حرکت درمی آید. اجسامی که به وسیلۀ لولا متصل می شوند فقط می توانند نسبت به یکدیگر بچرخند. درنتیجه حرکت میلۀ اتصال نسبت به پیستون و نسبت به میل لنگ چرخشی محض است. قوانین اساسی حرکت را نخستین بار نیوتون تدوین کرد. این قوانین همراه با قانون گرانش تا پیش از نظریۀ نسبیت اینشتین، مبانی اصلی علم دینامیک بود.

حرکت (فیزیک) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حرکت (فیزیک)   • مفهوم حرکت (فیزیک)   • تعریف حرکت (فیزیک)   • معرفی حرکت (فیزیک)   • حرکت (فیزیک) چیست   • حرکت (فیزیک) یعنی چی   • حرکت (فیزیک) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حرکت فیزیک

کلمه : حرکت (فیزیک)
اشتباه تایپی : pv;j (tdcd;)
عکس حرکت (فیزیک) : در گوگل

آیا معنی حرکت (فیزیک) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )