برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

حدیث مشهور

معنی حدیث مشهور در لغت نامه دهخدا

حدیث مشهور. [ ح َ ث ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از سیزده قسم حدیث های صحیح و حسن. (کشاف اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة).

معنی حدیث مشهور به فارسی

حدیث مشهور
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن

حدیث مشهور در دانشنامه اسلامی

حدیث مشهور
حدیث مشهور از اقسام خبر واحد است و به آن حدیث شایع و حدیث مستفیض نیز گفته می شود.
عنوان حدیث مشهور از اصطلاحات علم درایه است.
خصوصیت حدیث مشهور
حدیث مشهور بر حدیثی اطلاق می شود که راویان آن در هر طبقه بیش از سه نفر باشند، بنابر این تعریف، حدیث مشهور مرادف حدیث مستفیض خواهد بود. لیکن گاهی حدیث مشهور بر حدیثی اطلاق می شود که راویان آن بسیار است. همچنین حدیث مشهور بر حدیثی که عمل به آن بین فقها اشتهار یافته نیز اطلاق می شود. برخی، حدیث مشهور را حدیثی دانسته اند که راویان آن در همه طبقات یا بعض طبقات بیش از سه نفر باشند. بنابر این تعریف، حدیث مشهور اعم از حدیث مستفیض خواهد بود. در صورت تعارض بین مفاد دو روایت، روایتی که راویان آن بیشتر است بر روایتی که راویان کمتری آن را روایت کرده اند مقدم می شود؛ بنابر این، شهرت روایی یکی از اسباب ترجیح روایتی بر روایتی دیگر در فرض تعارض می باشد.
حدیث مشهور
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
عنوان حدیث مشهور- که از اصطلاحات علم درایه است - بر حدیثی اطلاق می شود که راویان آن در هر طبقه بیش از سه نفر باشند بنابراین تعریف، حدیث مشهور مرادف حدیث مستفیض خواهد بود. لیکن گاهی حدیث مشهور بر حدیثی اطلاق می شود که راویان آن بسیار است.
همچنین حدیث مشهور بر حدیثی که عمل به آن بین فقها اشتهار یافته نیز اطلاق می شود.
برخی، حدیث مشهور را حدیثی دانسته اند که راویان آن در همه طبقات یا بعض طبقات بیش از سه نفر باشند. بنابراین تعریف، حدیث مشهور اعم از حدیث مستفیض خواهد بود.
در صورت تعارض بین مفاد دو روایت، روایتی که راویان آن بیشتر است بر روایتی که راویان کمتری آن را روایت کرده اند (حدیث شاذ) مقدم می شود؛ بنابراین شهرت روایی یکی از اسباب ترجیح روایتی بر روایتی دیگر در فرض تعارض می باشد.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، صفحه 272 .

حدیث مشهور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث مشهور   • مفهوم حدیث مشهور   • تعریف حدیث مشهور   • معرفی حدیث مشهور   • حدیث مشهور چیست   • حدیث مشهور یعنی چی   • حدیث مشهور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث مشهور

کلمه : حدیث مشهور
اشتباه تایپی : pnde lai,v
عکس حدیث مشهور : در گوگل

آیا معنی حدیث مشهور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )