برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجر (فقه)

حجر (فقه) در دانشنامه اسلامی

حجر (فقه)
حَجْر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی است. برخی، احکام حجر را در یک باب به همین نام آورده و ضمن آن احکام مفلس را یادآور شده اند؛ امّا برخی دیگر دوباب مستقل به نام حجر و مفلّس قرار داده اند.
واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه کردن کسی است و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود» و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی» گفته می شود. بعض هم گفته اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده ، به نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته اند برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده اند.
موضوع حجر
مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون ( دیوانگی ) و سَفَه (سبک عقلی) به نظر حقوق دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می شود نه اهلیتِ دارا شدن حق در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
مستندات احکام حجر
آیات متعدد، از مهم ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه ای دیرینه دارد وجود ابوابی باعنوان حجر در منابع حدیثی و فقهیِ متقدم و وجود تألیفاتی با این عنوان از محدّثان پیشین هم مؤید این نکته است.به علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به شمار می روند.
حکمت تشریع
...
حجر (فقه)
کلید واژه: حجر، محجور، سفیه،
«حجر» در لغت، به معنای منع است و در فقه، «محجور» به کسی گفته می شود که طبق قانون شرع، به عللی از تصرف در اموال خود منع شده باشد.
افرادی که از نظر شرعی، محجور و از ...

حجر (فقه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجر (فقه)   • مفهوم حجر (فقه)   • تعریف حجر (فقه)   • معرفی حجر (فقه)   • حجر (فقه) چیست   • حجر (فقه) یعنی چی   • حجر (فقه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجر فقه

کلمه : حجر (فقه)
اشتباه تایپی : p[v (tri)
عکس حجر (فقه) : در گوگل

آیا معنی حجر (فقه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )