برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

جمشید

/jamSid/

معنی اسم جمشید

اسم: جمشید
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: jamšid) به معنای جم درخشان یا جم شاه، (در اعلام) نام یکی از پادشاهان پیشدادی و پسر تهمورث [در ' ودا 'yama (جم) پسر خورشید و نخستین بشری است که مرگ بر او چیره شده، بر دوزخ حکومت می کند] - جامشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی

معنی جمشید در لغت نامه دهخدا

جمشید. [ ج َ ] (اِخ ) نام پادشاهی است معروف که او را عربان منوشلخ گویند. وی در اول جم نام داشت یعنی سلطان و پادشاه بزرگ و سبب جمشید گفتن آن شد که او سیر عالم میکرد، چون به آذربایجان رسید روزی بود که آفتاب بنقطه ٔ اول حمل آمده بود، فرمود که تخت مرصعی را در جای بلندی گذاشتند و تاج مرصعی برسر نهاده بر آن تخت نشست ، چون آفتاب طلوع کرد شعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعی در غایت روشنی پدید آمد و چون بزبان پهلوی شعاع را شید میگویند این لفظ را بر جم افزودند و جمشید گفتند یعنی پادشاه روشن و در آن روز جشنی عظیم کردند و آن روز را نوروز نام نهادند. (برهان ) . جمشید بزعم زمره ای پسر صلبی طهمورث بودو فرقه ای او را برادر طهمورث گویند و طایفه ای برادرزاده گفته اند. در زمان جهانداری وی ممالک عالم بکمال معموری و آبادانی رسید. بزعم طایفه ای از مورخان جمشید اول کسی است که استنباط علم طب نمود و بوضع حمام اشارت کرد و نخستین کسی است که جاده ها و شوارع در کوه و صحرا پدید آورد و بروایت مشهور شراب انگور در زمان پادشاهی او ظهور یافت و جمعی ساختن تیر و کمان رااز مخترعات او شمرده اند. جمشید بقول طبری هفتصد سال و بعقیده ٔ بعضی دیگر ششصدوهفده سال بخداپرستی معتقدو ثابت قدم بود، آنگاه دعوی الوهیت کرد، ضحاک تازی لشکر بر سرش آورد و جمشید از مقاومت درمانده فرار کرد. مدت سلطنت وی بقول اکثر مورخان هفتصد سال بوده و زمان حیاتش هزار سال. (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 178).
بفر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون بگردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمان روا
جهان انجمن شد بر تخت اوی
فرومانده از فره ٔ بخت اوی
بجمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج تن ، دل ز کین.
فردوسی (شاهنامه ج 1 ص 35).
رجوع به جم و جمشاسپ شود.

معنی جمشید به فارسی

جمشید
در ( ودا ) ( جم ) پسر خورشید و نخستین بشری است که مرگ بر او چیره شده بر دوزخ حکومت میکند . در داستانهای ملی ما نیز وی یکی از پادشاهان سلسله داستانی پیشدادی است بقول اوستا او نخستین کسی است که اهور مزدا دین خود بدو سپرد . در روایات ایرانی آمده که مدت سیصد سال در زمان جم بیماری و مرگ نبود تا او گمراه شود و جهان بر آشفت و بیماری و مرگ وی باز گشت . جشن (( نوروز )) بگفته شاهنامه از رسوم اوست . ضحاک او را بر انداخت .
دهی است از دهستان خدابنده لو لو بخش قروه شهرستان سنندج واقع در ۳٠ هزار گزی خاور چپقلو موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است .
[ گویش مازنی ] /jamshid aabaad/ روستایی در شیرگاه سوادکوه - روستایی در سلمان شهر عباس آباد ۳یکی از نام های قدیمی کردکوی
جمشید ماهی گیر کنایه از بودن آفتاب است در برج حوت یا کنایه از سلیمان علیه السلام هم هست یا یونس را نیز گویند .
[ گویش مازنی ] /jemshid kiaa soltaan/ مقبره جمشید کیا در رویان نور و کجوربنای اصلی بقعه هشت ترک و بام آن کلاه درویشی استدر ازاری هر ضلع آن از داخل یکصد و هشتاد سانتیمتر و در جدار هر ضلع طاق نماهایی به بلندی یکصد و نود سانتیمتر و پهنای یک متر تمام استکتیبه ای از آجر با نوشته های برجسته بر بدنه ی ترک شمال شرقی این بنا کار گذاشته انداین کلمات بر آن خوانده می شودامر بعماره هذا المزار السلطان ملک کیومرث بن ملک بیستون فی محرم سنته حدی خمسین و ثمانمئه - - ۸۵ از آستارا تا استارآباد/ج سوم/ص - ۴۰
نوایی در موسیقی قدیم که در بعضی فرهنگها بنام اولین لحن را [ گنج باد آور ] یاد کرده است
انگشتری و مهر حضرت سلیمان است که گویند اسم اعظم الهی بر آن نقش بود و سلطنت وی بر انس و جن بسته بدان بود و دیوی به شکل سلیمان ...

معنی جمشید در فرهنگ معین

(نِ جَ) (اِمر.) نام آهنگی از آهنگ های قدیم موسیقی ایرانی .

جمشید در دانشنامه اسلامی

"جمشید آموزگار" در سال ۱۳۰۲ش، در شهر «تهران» در خانواده ای نسبتاً معروف و متنفذ به دنیا آمد. آموزگار در ۹ شهریور ۱۳۳۷ش. در کابینه منوچهر اقبال وزیر کار شد. در آغاز دهه ۴۰ منصور توانست، همگام با سیاست های دربار، «حزب ایران نوین» را سازماندهی کند. مجلس ختم شهدای آبادان، به تظاهرات بزرگی در همه شهرهای ایران تبدیل شد و جمشید آموزگار که خود را در کنترل اوضاع ناتوان می دید، استعفا داد.
"جمشید آموزگار" در سال ۱۳۰۲ش. در شهر «تهران» در خانواده ای نسبتاً معروف و متنفذ به دنیا آمد. پدرش "حبیب الله آموزگار" از اهالی اصطهبانات فارس بود که به مدارج عالی علمی و سیاسی دست یافته بود. حبیب الله آموزگار در عرصه سیاست در عصر سلطنت "رضا شاه" و "محمد رضا پهلوی" عهده دار مسؤولیت های مهمی بود. مادر جمشید از اولین زنان تعلیم یافته علم جدید بود. جمشید آموزگار دوره ابتدایی را در دبستان ترغیب و متوسطه را در دبیرستان ایران شهر گذرانید و دیپلم ادبی گرفت. در این دروه از نظر سیاسی گرایشات ضد توده ای داشت و بعد وارد دانشکده های فنی و حقوق شد؛ ولی در بحبوبه جنگ جهانی دوم به کمک "کلنل کرو" برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته مهندسی بهداشت دکترا گرفت. به علت مطالعات ویژه اش در زمینه های مهندسی بهداشت، در «دانشگاه کرنل» با سمت دانشیاری مشغول تدریس شد.در سال ۱۳۲۸ش.به استخدام سازمان ملل متحد درآمد و در سال ۱۳۳۰ش. به ایران بازگشت و در اداره «اصل چهار ترومن» که تازه در ایران تاسیس شده بود، مشغول شد. پس از ۲۸ مرداد که نفوذ دولت آمریکا در ایران افزایش یافت، آموزگار به معاونت اداره بهداشت منصوب شد و عمده فعالیت وی در این مدت مبارزه با بیماری مالاریا بود.حضور حبیب الله آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه به خصوص نزد "منوچهر اقبال" و علاوه بر آن روابط حسنه اش با محافل رسمی آمریکایی موجب گردید که جمشید آموزگار بسیار سریع تر از دیگران از شرایط سود برده و با درک نگرش گروهی از زمامداران از جمله منوچهر اقبال که تمایلی به همکاری با تحصیل کرده های آمریکا و نزدیک شدن به آنها را داشت، راه پیشرفت را سریع تر از بسیاری دیگر پیش گرفت. وی در سال ۱۳۳۴ش. توسط "دکتر جهانشاه صالح" (وزیر بهداشت وقت) که ارتباط نزدیکی با ...


جمشید در دانشنامه ویکی پدیا

جمشید
جمشید یکی از پادشاهانِ اساطیری ایرانی است و قدمتی بس کهن دارد. نام او در اوستا و متون پهلوی و متن های دوران اسلامی آمده است. در اسطوره های ایرانی کارهایی سخت بزرگ به او نسبت داده شده است. جمشید در شاهنامه، فرزندِ تهمورث و شاهی فرهمند است که سرانجام به خاطرِ خودبینی و غرور فرّه ایزدی(فر به معنی عزت چیزی مثل حمایت مردمی را ازدست می دهد و به دستِ ضحاک کشته می شود.
حکیم ابوالقاسم فردوسی:
جمشید در اوستا همان یِمه (به انگلیسی : Yima) پسر ویوَهوَنت ویوَنگهَنت (ویونگهان) است که با یَمه پسر ویوَسوَنت اساطیر هندی مطابقت دارد. بنا بر آوانویسی آندریاس ابن نام ها به گونه Yomo پسر Vihvohvont. خوانده می شود. نام او در اوستا به گونهٔ «ییمَ» (یمه) آمده است. واژهٔ جمشید از دو بهره ساخته شده است: «جم» و «شید»؛ «جم» در اوستایی برابر با همزاد و «شید» به معنای نور است.
در فرهنگ واژه های اوستا در پی نام جمشید چنین آمده است: «جمشید: دوران تابندگی و درخشش زندگی آریاییان. زمان جمشید زمانی بود که در آن مردمان به زدن خشت و ساختن ایوان و گرمابه و شهر، جام ها و آوندهای سفالین، رشتن و بافتن ابریشم و کتان و پنبه، برآوردن گوهرها از دل سنگ، ساختن کشتی و بو و عطر و می و… دست یافتند.
و چون خوش گذرانی در آن دوران به نهایت رسید با ستم بابلیان (ضحاک) روزگار خوش آریایی ها درنوردیده گشت و جمشید یا کشور آریایی به دست اژی دهاک به دو نیمه شد و ضحاکیان (بابلیان) هزار سال بر ایران زمین با ستم و سوختن و کشتن فرمانروایی کردند.»
عکس جمشید
جمشید خیری مقدم معروف به جمشید خواننده موسیقی پاپ ایرانی است.
نقش زیبا (آونگ موزیک) (۲۰۰۲)
جمشید در ۲ مهر ماه ۱۳۵۲ در سنندج محله چهار باغ از محله های قدیمی این شهر به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی او مهندسی راه و ساختمان از صنعت عمران می باشد، وی به طور کلی آهنگ های خود را به صورت تک آهنگ روانه بازار می کند. او در مجموع پنج آلبوم به تهیه کنندگی خود و با همکاری کمپانی آونگ میوزیک عرضه کرده است.
جمشید با آهنگسازانی ه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جمشید در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: جَم) از شخصیت های اساطیری ایران و هند و از بزرگ ترین شاهان خداگونۀ پیشدادی، در شاهنامۀ فردوسی. اختراع بسیاری از چیزها را به او نسبت داده اند؛ و نیز او را واضع بسیاری از هنجارها و آیین ها و رفتارهای مدنی دانسته اند. در اَوِستا، یَمَه و در متون پَهلوی، یَمَک و جَمَک است. در اوستای متأخر، یکی از صفت های جم ، خْشَئِتَه (خْشَئِت ، شید) به معنی درخشان است ؛ به همین سبب، او را جمشید خوانده اند. او جانشین طَهمورِث بود. ۶۵۰ سال فرمانروایی کرد، که از این مدت ۳۰۰ سال در قلمرو او از بیماری و مرگ خبری نبود. سرانجام ، گرفتار غرور شد و ستمکاری پیشه کرد. مردم به کمک ضَحّاک او را برانداختند. ۱۰۰ سال متواری بود، تا در نزدیکی دریای چین او را یافتند و با ارّه به دو نیمش کردند. فَرگَرد دوم وَندیداد، که کهن ترین بخش این کتاب است، به داستان جم پرداخته است . زَردُشت از اَهورامَزدا پرسید چه کسی اولین بار دین داشت؟ اهورامَزدا از جم نام می برد که شرط پیامبری را نپذیرفت؛ پس اهورامزدا، به او پیش نهاد شهریاری می دهد و جم می پذیرد؛ به این شرط که در زمان او از بیماری و رنج خبری نباشد. اَهورامزدا شرط را می پذیرد. پس از ۳۰۰ سال خبر یخبندانی بزرگ می رسد. جم برای نجات مردم و جانوران و گیاهان دژی می سازد که وَر نام دارد؛ و جفتی از همۀ موجودات در آن قرار می گیرند. برخلاف اوستای متأخر و متن های پَهلَوی ، داستان جمشید در شاهنامۀ فردوسی اگرچه شگفت انگیز است، هیئتی انسانی تر دارد.

ارتباط محتوایی با جمشید

جمشید در جدول کلمات

از فیلمهای کریم آتشی در سال 75 با بازی مرجانه دلدار گلچین و جمشید لایق
متهم
از فیلمهای جمشید حیدری
وکیل اول
اویسی | افسانه پاکرو | علی صادقی و پوریا پورسرخ فیلمی از پرویز صبری در سال 71 با بازی گوهر خیراندیش | مرتضی ضرابی و در گذشتگان جمشید اسماعیل خانی | اسماعیل داورفر و حمیده خیرآبادی
عیالوار
بنیان گذار تخت جمشید و حفر کننده کانال سوئز
داریوش هخامنشی
جهانگشایی که در سال331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخیر کرد
اسکندر مقدونی
ساخته ابوالقاسم طالبی در سال 74 با شرکت جمشید هاشم پور | مهناز اسلامی | اصغر محبی و حسن جوهرچی
ویرانگر
ساخته احمد مرادپور با بازی جمشید هاشم پور
رنجر
ساخته اصغر هاشمی در سال 69 با بازی مرحوم مهدی فتحی | بیژن امکانیان | اکبر عبدی | مرحوم جمشید اسماعیل خانی و کمند امیرسلیمانی
در ارزوی ازدواج
ساخته اصغر هاشمی در سال 74 با فیلمنامه ای از قاسم جعفری و با شرکت جمشید هاشم پور و جهانبخش سلطانی
گروگان
ساخته اکبر صادقی با شرکت جمشید هاشمپور | اسماعیل محرابی و عنایت بخشی
بالاش

جمشید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا سلطانی
جمشید دو بهره دارد جم. و. شید جم یعنی همزاد شید یعنی نور پس جمشید یعنی همزاد نور
پارسا سلطانی
اسم هم اواجواد جمال.
سیاوش
چهارمین پادشاه پیشدادی در شاهنامه و یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ اساطیری و تاریخی
ملیسا
جمشید یعنی
جم یعنی جام
شید یعنی خورشید
حشمت الله خورشیدی
همزاد درخشان بهترین معنی برای جمشید میباشد جمشید اولین پادشاه ایران بود که نیروی دریانوردی را ابداع کرد
علی باقری
جمشید:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " جمشید" می نویسد : ((جمشید از دوپاره جم /شید ساخته شده است. پاره ی دوم، شید، همان است که در ”خورشید“ نیز دیده می آید. پاره ی نخستین آن جم، در پهلوی یم yam و در اوستایی ییمه بوده است و در سانسکریت یه مه، نام نخستین مرد و پادشاه جهان مردگان. این واژه که در بنیاد، به معنی توأمان و ”دوقلو“ است و با jumeau در فرانسوی و gemeloدر اسپانیایی سنجیدنی است، هنوز در گویش‌های بومی در معنای آغازینش مانده است. نمونه را، جُمُلی در بردسیری و جِمَل در راوری. این نام از آن روی بر این پادشاه نمادین نهاد شده است که با خواهرش ”جمک“ در پهلوی یمگ yamag. توأمان بوده اند. شید، در اوستایی خشَئِته، برنام بنیادین جم است و به معنی درخشان. گذشته از آن جمشید را برنامهایی دیگر بوده است: نیکورمه در پهلوی هورمگ hūramah؛ ویونگهان که تبار پدری وی را آشکار می دارد. زیبا که برنام جمشید در وندیداد است؛ نیز برنامی دیگر بلند که در هومْ یشت آورده شده است و برگردان آن به پارسی چنین می تواند بود:” آنکه در میان زاده شدگان بیشترین فره ی ایزدی را دارد. “
جمشید از پیوند نام جم با برنام نخستین و بنیادین وی پدید آمده است. این پیوند دیرینه است و پیشینه ی آن به پارسی باستان می‌رسد. در الواح ایلامی یافته در تخت‌جمشید، یمه خشئته به کار برده شده است.
پدر جمشید در اوستا ویونگوهَنْت نام دارد. معنی این نام چنین می تواند بود:” آنکه مایه ی به درخشش در آمدن را در خویش دارد“ همتای هندی این نام در سانسکریت ویوَسْوَنْت است که آفریده ای است سپند و ”بَغانی“ است. پدر جمشید نخستین ”موبد هوم “است: نخستین ” استومندی“ است که شیره ی گیاهی آیینی و سپند هوم را می‌گیرد و از آن نوشابه می سازد. به پاداش این کار است که جمشید برای وی زاده می شود. پیوند رازآلود جمشید با جام و باده در فرهنگ ایرانی که در ادب پارسی به گستردگی باز تافته است، می‌تواند بود که از این کردار ویونگهان مایه و پایه گرفته باشد.
جمشید بزرگترین و نیرومندترین پادشاه پیشدادی است. فرّ و فروغ وی شکوه شگرف او تا بدان پایه بوده است. که بر خویشتن فریفته می‌شود و سر از فرمان یزدان بر می تابد و فرّه ایزدی را از دست می‌دهد. ))
((گرانمایه جمشید، فرزند اوی
کمر بست یکدل، پر از پند اوی.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 263.)
جمشید
جمشید اسم اصیل ایرانی یعنی خورشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جمشید خواننده   • بیوگرافی جمشید   • جمشید اهنگ جدید   • جمشید خواننده ویکی پدیا   • جمشید شاه   • جمشید خیری مقدم   • جمشید شاهنامه   • فرزندان جمشید   • معنی جمشید   • مفهوم جمشید   • تعریف جمشید   • معرفی جمشید   • جمشید چیست   • جمشید یعنی چی   • جمشید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمشید
کلمه : جمشید
اشتباه تایپی : [ladn
آوا : jamSid
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس جمشید : در گوگل

آیا معنی جمشید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران