برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1464 100 1

جمال

/jamAl/

مترادف جمال: حسن، خوشگلی، زیبایی، صباحت، قشنگی، نیکویی، وجاهت

متضاد جمال: بدگلی، بدمنظری

برابر پارسی: زیبایی، خوشگلی، غشنگی

معنی اسم جمال

اسم: جمال
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: jamāl) (عربی) زیبایی، (به مجاز) مایه ی زیبایی و زینت بخش، (در تصوف) جلوه های الطاف خداوندی - زیبایی

معنی جمال در لغت نامه دهخدا

جمال. [ ج َ ] (ع مص ) خوب صورت و نیکوسیرت گردیدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). زیبا بودن. (فرهنگ فارسی معین ). || (اِمص ) نیکویی. (مهذب الاسماء). زیب. زیبایی. (نصاب ). خوبی صورت و سیرت. (منتهی الارب ) (کشاف اصطلاحات الفنون از منتخب ). خوش صورتی. زیبائی. (فرهنگ فارسی معین ). اورنگ. افژنگ. (یادداشت مؤلف ) :
جمال مردمی در حلم باشد
کمال آدمی در علم باشد.
ناصرخسرو.
اگر چه زهد و مناقب جمال یافت بمن
مرا بلندنشد قدر جز بدین دو قبل.
ناصرخسرو.
باجمال اکنون کجا جوید ترا
کز تو می هر روز بگریزد جمال.
ناصرخسرو.
در حکمت و علم است جمال تن مردم
نه در حشم و اسب و جلالست جمالش.
ناصرخسرو.
... جمال روز روشن را بر اهل عالم جلوه کرد. (کلیله و دمنه ). جمال حال من تازه شود. (کلیله و دمنه ). چنانکه جمال خورشید روی زمین را منورگرداند. (کلیله و دمنه ).ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. (گلستان سعدی ). همه کس را عقل خود بکمال نماید و فرزند خود بجمال. (گلستان سعدی ).
ماه فروماند از جمال محمد.
سعدی.
شمس و قمر در زمین حشر نباشد
نور نتابد مگر جمال محمد.
سعدی.
نگویم آب و گل است این وجود روحانی
بدین کمال نباشد جمال انسانی.
سعدی.
در بحر الجواهر گوید: جمال بر دو معنی اطلاق شود: یکی از آنها معنیی است که همگی مردم بدان آشنا میباشند. مثل صفاء رنگ بدن و صورت و نرمی پوست و غیر آن از آنچه که ممکن است حاصل آید. و آن بر دو نوع است ذاتی و ممکن الاکتساب. معنی دیگر جمال ، جمال حقیقی است. و آن عبارت از آن است که هر عضوی از اعضاء آدمی چنانچه باید آفریده شود آفریده شده باشد از ماهیت و ترکیب و مزاج - انتهی. (کشاف ). || (اصطلاح عرفان ) جمال در اصطلاح صوفیه عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود و نیز بمعنی اظهار کمال معشوق از عشق و طلب عاشق آید. کذا فی بعض الرسایل و در شرح قصیده ٔ فارضیه گفته : جمال حقیقی صفتی ازلیست مر خدای تعالی را که در آغاز امر آنرا در ...

معنی جمال به فارسی

جمال
عبد الناصر
( اسم ) جمع جمل شتران .
مخلد بن مالک رازی مکنی بابو جعفر از محدثانی است که به نیشابور اقامت کرد وی از یحیی قطان روایت دارد و از او حسن بن سفیان روایت کند .
از آبادیهای سیستان است
برادر کوچک میرزا سلطان احمد فرزند سلطان سعید بود که با برادر خود در نواحی رامن بجنگ و ستیز برخاست و شکست خورد .
عبدالرزاق از شاعرانی است که از تصوف و حکمت بهره وافی داشته است . وی والد کمال الدین اسماعیل اصفهانی است . دیوانش قریب به بیست هزار بیت است .
عمر بن محمد مکنی به ابن البزری
عبدالرحمان بن محمد از اکابر علم ادب و خلاف و مذهب و از مشایخ خراسان بود نخست نزد علمای ایران بتحصیل علم و دانش اشتغال ورزید و سپس به بغداد رفت و به درس ابو حامد اسفراینی حضور یافت و آنگاه به بوشنج رفت و بتدریس و تالیف مشغول شد وی بسال ۴۶۷ ق در ۹۳ سالگی در گذشت
موجب زیبایی اقطار جهان : ( ( شمس دین سایه اسلام جمال الافاق صدر دیوان و سرخیل وسپهدار جنود . ) ) ( سعدی )
لقب فرخ زاد غزنویست
واعظ اصفهانی ( سید ) واعظ معروف و از رهبران مشروطیت ( و . همدان حدود ۱۲۷۹ - مقق. بروجرد ۱۳۲۶ ه. ق ) وی قریب بیست سال در شهرهای مختلف مانند اصفهان شیراز تبریز مشهد و تهران بوعظ می پرداخت و در تنویر افکار مردم می کوشبد . دو رساله ازو بنام (( لباس التقوی )) و (( رویای صادقه)) باقی است و صورت نطقها و مجالس وی باسم ((الجمال )) بچاپ رسیده . بدستور عمال م ...

معنی جمال در فرهنگ معین

جمال
(جَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) زیبا بودن . ۲ - (اِمص .) زیبایی .
(جَ مّ) [ ع . ] (ص .) شتربان ، ساربان .

معنی جمال در فرهنگ فارسی عمید

جمال
۱. زیبایی، نیکوصورتی، حسن صورت، خوشگلی.
۲. [قدیمی، مجاز] مایۀ زیبایی.
شتردار، شتربان، ساربان.
شتران.
خوشگل، زیبا، خوب روی.

جمال در دانشنامه اسلامی

جمال
معنی جَمَالٌ: زینت - حسن منظر- زیبایی
معنی أَتْرَابٌ: همسانان -اقران (همسران بهشتي همتاي شوهران خويشند ، نه از جهت سن با آنان اختلاف دارند ، و نه از جهت جمال .ممکن هم هست مراد از اقران اين باشد که مثل شوهران خويشند ، هر قدر شوهران نور و بهائشان بيشتر شود ، از حسن و جمال همسران بهشتيشان نيزبيشتر ميگردد )...
معنی رِيشاً: لباسي فاخر و گران که مايه زينت وجمال است -پوشش زايد بر مقدار حاجت و باعث زينت و جمال
معنی فُرُشٍ: بسترها (جمع فراش و چون اين كلمه به عنوان كنايه از همسر و زن نيز به كار مي رود برخي مراد ازعبارت " فرش مرفوعه " را زنان ارجمندي دانستهاند که در عقل و جمال و کمال قدر و منزلتي بلند دارند )
ریشه کلمه:
جمل‌ (۱۱ بار)

زیبائی کثیر. (مفردات) طبرسی خوش منظری و زینت گفته است شما را در چهار پایان آنگاه که از چراگاه بر میگردانید و آنگاه که به چراگاه می‏فرستید زیبائی و خوشمنظری هست. جمیل و جمال (بر وزن طلّاب) برای مزید زیبائی است (مفردات) خویشتن داری نیکوست صبر کن صبری نیکو.
کتاب جمال آفتاب و آفتاب هر نظر شرح عرفانی دیوان حافظ، برگرفته از جلسات اخلاقی - عرفانی علامه سید محمد حسین طباطبایی است. این کتاب توسط آیت الله علی سعادت پرور جمع آوری شده است.
موضوع کتاب جمال آفتاب و آفتاب هر نظر , عشق الهی حافظ شیرازی است و علامه طباطبایی در شرح خود از اشعار و آیات قرآن مجید استفاده کرده است.
این کتاب در ده جلد نگارش شده است.
جمال آفتاب و آفتاب هر نظر، اثر آیت الله علی سعادت پرور(پهلوانی تهرانی)، شرح موضوعی دیوان حافظ و برگرفته از جلسات اخلاقی علامه طباطبایی می باشد که به زبان فارسی و در سال 1397ق، نوشته شده است.
آنچه باعث اهمیت کتاب شده، آن است که از یک سو مؤل ...


جمال در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:جلال

ارتباط محتوایی با جمال

جمال در جدول کلمات

الهه جمال و زیبایی
ونوس
ساخته جمال شورجه با بازی جهانبخش سلطانی و ولی اله شیراندامی در سال 68
شب دهم
فیلم جمال شورجه
سی و سه روز
فیلم مجموعه ای از جمال شورجه با بازی بیژن امکانیان | اصغر محبی | رضا بابک | گوهرخیراندیش و زنده یادان جمشید اسماعیل خانی وفریبرز سمندرپور
لبه تیغ
اثر جمال میر صادقی
دوالپا
از اثرهای معروف محمدعلی جمال زاده
ادم بد نام

معنی جمال به انگلیسی

beauty (اسم)
حسن ، خوش رویی ، خوشگلی ، خوبرو ، زیبایی ، جمال ، زنان زیبا ، خوبی ، خوبرویی

معنی کلمه جمال به عربی

جمال
جمال
جمالي
بسيط

جمال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
خوشگل ،زیبا
ابراهیم
آخرین مرحله عشق نقطه ای که اگر بدان نرسی نیستی پیش روی توست چون بدون جمال هستی ارزشی ندارد
محمد
زیبایی
جمال
صورت بهشتی،حوریه مرد
تينا
زيبا
آریا امیری
زیبایی،نکویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جمال   • نام جمال   • اسم جمال   • جمال چیرگی بدنساز   • همسر ایرانی جمال عبدالناصر   • انور سادات   • جمال یعنی چه   • عکس جمال   • مفهوم جمال   • تعریف جمال   • معرفی جمال   • جمال چیست   • جمال یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی جمال
کلمه : جمال
اشتباه تایپی : [lhg
آوا : jamAl
نقش : اسم
عکس جمال : در گوگل

آیا معنی جمال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران