برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

جانوران

/jAnevarAn/

معنی جانوران در لغت نامه دهخدا

جانوران. [ ن َ / ن ِ/ ن ْ وَ ] (اِ مرکب ) ج ِ جانور. جانداران. صاحبان جان. ذیروحان : و آدمیان را بفضل و منت خویش... از دیگر جانوران ممیز گردانید. (کلیله و دمنه ).
ای ملک جانوران رای تو
وی گهر تاجوران پای تو.
نظامی.
- جانوران آبزی ؛ حیوانات بحری و آبی. (فرهنگستان ایران ).
- جانوران بنددار ؛ در اصطلاح جانورشناسی بدسته ای از حیوانات که بدنشان از قطعات چندی که در دنباله ٔ یکدیگر قرار دارند و همگی نسبت بسطحی قرینه هستند ساخته شده ، گفته میشود. (از جانورشناسی عمومی ج 1 ص 72). رجوع به جانورشناسی شود.
- جانوران پستاندار. رجوع به پستاندار شود.
- جانوران خاکزی ؛ حیوانات زمینی. (فرهنگستان ایران ). جاندارانی که روی خاک زندگی میکنند.
- جانوران خرد ؛ حشرات.
- جانوران درنده ؛ حیوانات درنده. دد.
- جانوران ذوحیاتین ؛ حیواناتی که در آب و خشکی هر دو میتوانند زیست کنند. جانوران دوزیستی.
- جانوران زیانکار ؛ حیوانات موذی.
- جانوران شکاری ؛ جوارح. حیواناتی که شکار میکنند.
- جانوران گیاهی ؛ جاندارانی که در سبزیها زندگی میکنند. در اصطلاح جانورشناسی ، جانورانی که دائماً ثابت بوده و بدنشان در اطراف محوری قرار دارد، جانوران گیاهی یا زوئوفیت گویند. (از جانورشناسی عمومی ج 1 ص 72). و رجوع به جانورشناسی شود.
- جانوران وحشی ؛ جانورانی که از اجتماعات آدمی گریزانند ودر صحرا و بیابان زندگی میکنند. مقابل جانوران اهلی. اوابل.

معنی جانوران به فارسی

جانوران
صاحبان جان
[Animalia] [جانور شناسی] سلسله ای از اندامگان های پُریاخته که از رویان تکوین می یابند متـ . پُریاختگان Metazoa
[aquatic animals] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] جانورانی که در آب زندگی می کنند
شیر ٠ اسد ٠ لیث ٠ حارث ٠ غضنفر ٠ دلهاث ٠ هزبر ٠ قسوره غانم ٠ ضیغم ٠ ضرغام ٠

جانوران در دانشنامه ویکی پدیا

جانوران
برای جزئیات شاخه های جانوری الگوی شاخه جانوران را ببینید.
سلول های جانوری بدون شکل منظم اند.
نسبت به گیاهان کوچک ترند.
واکوئل کوچک تری نسبت به گیاهان دارند.
لیزوزوم دارند اما گیاهان ندارند.
کلروپلاست ندارند.
سلول های جانوری فاقد دیواره سلولی می باشند.
سلول های گیاهی به طور کلی فاقد سانتریول می باشند.
جانوران جانداران یوکاریوتی چندیاخته ای هستند که سامانه های زیست شناختی سلسه جانوران را شکل می دهند و شامل دو زیرگروه اصلی مهره داران و بی مهرگان هستند. در تعریف زیست شناسی به سلسله جانوران Animalia، پُریاختگان Metazoa هم گفته می شود که بدین گونه تعریف می شود: «سلسله ای از ارگانیسم های پُریاخته که از رویان تکوین می یابند. جانوران، موجودات زنده پُریاخته و یوکاریوتی هستند. باور بر این است که جانوران در طی تکامل از یوکاریوت های تک سلولی ایجاد شدند که اولین بار توانستند در کنار هم رشد کنند، ابتدا همزیستی بین دو پروکاریوت که یکی دیگری را بلل-که منشأ یوکاریوت هاست -را بالاتر برد و نسل آن ادامه یافت. پس از به وجود آمدن سلول میتوکندری دار (همان منشأ یوکاریوت ها) نقطهٔ عطف دیگر، توانایی انتقال پیام بین سلول ها بود، گروهی در ارتباط با محیط بیرون ماندند و فضای درونشان به محیط داخلی تکامل پیدا کرد، گروهی دیگر نیز به تولید مثل اختصاص یافتند. بعدها ارتباط های سلولی شامل پروتئین ها شد و بعد با افزای معنی که حداقل در مرحله ای از زندگی خود می توانند حرکت کنند. همهٔ جانوران دگرپَرورد heterotroph هستند یعنی برای تأمین انرژی و رفع نیازهای غذایی خود از مواد آلی ساخته شدهٔ سایر موجوداتِ زنده استفاده می کنند. معروف ترین جانوران شاخه در فسیل های مربوط به گونه های دریایی در طول انفجار دورهٔ کامبرین حدود ۵۴۲ میلیون سال پیش، پیدا شدند. جانوران به زیر گروه های مختلفی تقسیم می شوند که به این قرار است:
شامل نرم تنان (صدف های دوکفه ای، صدف های خوراکی، هشت پا، ماهی مرکب، حلزون)؛ کیسه تنان (مرجان ها) ؛ خار پوستان(ستاره های دریایی، سکه های دریایی، خیار دریایی، توتیا) ؛ بند پایان (هزارپاها، حشرات، عنکبوتها، عقربها، خرچنگها، میگوها، شاه میگوها)؛ کرم ها (کرم خاکی، زالو و انواع کرم های دیگر)؛ اسفنج ؛ و ماهی ژله ای .
حیوان در زبان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جانوران در جدول کلمات

جانوران بی دست و پا
جانوران بیابان و طبیعت
وحش
جانوران بیابانی
وحش, وحوش
جانوران خزنده را گویند
مای
جانوران دریایی
ابزی
به سلول هایی از جانوران پرسلولی گفته می شود که دارای دو سری کروموزوم یا به اصطلاح دیپلوئید می باشند
سوماتیک
بیماری عفونی جانوران نشخوار کننده
سیاه زخم
قشر خارجی پوست جانوران یا اندام گیاهان
اپیدرم
گونهای از گردشگری که در آن مردم برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران می پردازند
طبیعت گردی
مطالعه شکل جانوران و اندامهایشان
ریخت شناسی

معنی کلمه جانوران به عربی

جانوران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تقسیم بندی جانوران   • جانور باتلاق در جدول   • جانوران وحشی   • نام جانوران   • انواع جانوران   • نام جانور باتلاق   • فیلم جانور   • اسامی حیوانات به ترتیب حروف الفبا   • معنی جانوران   • مفهوم جانوران   • تعریف جانوران   • معرفی جانوران   • جانوران چیست   • جانوران یعنی چی   • جانوران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جانوران

کلمه : جانوران
اشتباه تایپی : [hk,vhk
آوا : jAnevarAn
نقش : اسم
عکس جانوران : در گوگل

آیا معنی جانوران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )