برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف (قرآن)

تکلیف (قرآن) در دانشنامه اسلامی

تکلیف (قرآن)
تکلیف از ماده «کلفت» در لغت به معنای قرار دادن شخص در زحمت با امر و فرمانی محدودکننده است.بنا بر این تکالیف الهی تعالیم روحانی و مایه تربیت برای سعادت و کمال انسان است. و در اصطلاح فقهی عبارت است از الزام بندگان از سوی خداوند برای انجام دادن یا ترک عملی.
تکالیف الهی، مایه خیر برای انسان است: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیــا و هو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیــا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لاتعلمون «بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.»
← بذل جان و مال
استقامت بر تکلیف ، اهمیت تکلیف ، رفع تکلیف ، شرایط تکلیف ، عمل به تکلیف.
عمل به تکالیف الهی، درپی دارنده تقواپیشگی و پایداری در ایمان است.
عمل به تکالیف الهی، درپی دارنده ثبات و پایداری در ایمان است:... و لو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتـا. «و اگر بر آنان مقرر می کردیم که تن به کشتن دهید یا از خانه های خود به در آیید جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی بستند و اگر آنان آنچه را بدان پند داده می شوند به کار می بستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود.»
نساء/سوره۴، آیه۶۶...    
طبق آیه ۱۸۷ سوره بقره عمل به احکام و تکالیف الهی، عامل نایل شدن به تقواپیشگی است:احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالــن بـشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الیل و لا تبـشروهن و انتم عـکفون فی المسـجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذلک یبین الله ءایـته للناس لعلهم یتقون. «ای مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست.»
بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.  &nb ...


تکلیف (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف (قرآن)   • مفهوم تکلیف (قرآن)   • تعریف تکلیف (قرآن)   • معرفی تکلیف (قرآن)   • تکلیف (قرآن) چیست   • تکلیف (قرآن) یعنی چی   • تکلیف (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف قرآن

کلمه : تکلیف (قرآن)
اشتباه تایپی : j;gdt (rvHk)
عکس تکلیف (قرآن) : در گوگل

آیا معنی تکلیف (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )