برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف (فقه)

تکلیف (فقه) در دانشنامه اسلامی

تکلیف (فقه)
خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو را تکلیف گویند. تکلیف در فقه، همان امر و نهی شارع است که به افعال مکلفین تعلق گرفته است.
تکلیف در اصطلاح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می شود.برخی، تعریف یادشده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته اند؛ زیرا تکلیف از کلفت، به معنای مشقّت است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لیکن بسیاری در مقام بیان تعداد احکام تکلیفی، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده اند.
اصطلاح تکلیف در فقه
در فقه تکلیف را خواست شارع برای انجام دادن یا انجام ندادن امری دانسته اند که بر آوردن آن خواست، مستلزم سختی و مشقتی است. این خواست شارع به صورت حکم بیان می شود و خطابی است که متعلق آن افعال مکلَّفین است.
تکلیف در بین فقهاء
در میان فقها درباره تکلیف مباحث مختلفی مطرح شده است، از جمله به این مسائل پرداخته شده که مخاطب تکلیف کیست، رابطه تکلیف و ثواب چگونه است و آیا به تکلیفی که بدون نیت انجام شده باشد ثوابی تعلق می گیرد، تکلیف چه موقع قطعی می شود و آیا در قطعی شدن تکلیف، وجود علم مکلَّف به تکلیف شرط است یا صرفاً امکان علم داشتن او کفایت می کند.
مکلف و مکلف به
...

تکلیف (فقه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف (فقه)   • مفهوم تکلیف (فقه)   • تعریف تکلیف (فقه)   • معرفی تکلیف (فقه)   • تکلیف (فقه) چیست   • تکلیف (فقه) یعنی چی   • تکلیف (فقه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف فقه

کلمه : تکلیف (فقه)
اشتباه تایپی : j;gdt (tri)
عکس تکلیف (فقه) : در گوگل

آیا معنی تکلیف (فقه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )